Wpisy

Żeby było łatwiej i bezpieczniej, przez jakiś czas będzie trudniej. Zaczynają się te inwestycje i remonty, które wymagają zamykania ulic lub ograniczania ruchu.

Trwają przygotowania do przebudowy skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską. Wykonawca planuje prace w pierwszych 2 tygodniach marca – oczywiście przy założeniu, że pogoda na to pozwoli. Skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte i wiadomo, że spowoduje to duże utrudnienia w ruchu a trasy autobusów 739 i L39 będą zmienione. W najbliższych dniach spodziewamy się oznakowania na ulicy i komunikatu ZTM.

Podczas dyskusji o nowym planie zagospodarowania przestrzennego jednym z podstawowych problemów do rozwiązania był układ komunikacyjny, w szczególności brak poprzecznych połączeń, pomiędzy ulicami Wilanowską, Ogrodową i Osiedlową. Teraz doświadczymy tego „na własnej skórze”. Zamknięcie tego skrzyżowania powoduje, że jedynymi możliwymi trasami przejazdu pomiędzy ul. Wilanowską a ul. Ogrodową będzie ul. Geodetów na południu i ul. Działkowa na północy. Miejmy nadzieję, że wykonawca szybko zrealizuje to zadanie.

Również w najbliższych dniach można spodziewać się rozpoczęcia prac na ul. Ogrodowej (3). Wykonawca przystąpi do prac związanych z przygotowaniem kanalizacji deszczowej na poboczu ulicy. Droga będzie przejezdna, ale trzeba przygotować się na jakieś utrudnienia.

Pomiędzy połową marca (już po remoncie skrzyżowania Cyraneczki/Wilanowska) a końcem kwietnia ulica Ogrodowa na odcinku pomiędzy ul. Geodetów a parkiem będzie całkowicie zamknięta na ok. 3-4 tygodnie. Konkretną datę zamknięcia poznamy na kilkanaście dni wcześniej. Wykonawca powinien zakończyć zadanie do 30.04.2018 r.

Budowa ul. Cyraneczki (1) jest w toku, wykonanie kolejnych etapów uzależnione jest od pogody. Czekają nas utrudnienia na skrzyżowaniach ul. Cyraneczki z Osiedlowej, Cyraneczki z Ogrodową i zamkniecie ul. Kuropatwy. Nie nastąpi to w najbliższych 4 tygodniach, więc o utrudnieniach będziemy informować wtedy, gdy będą znane terminy.

Całkowite zamknięcie skrzyżowania ulic Geodetów, Wilanowskiej, Energetycznej (5) planowane jest na początku maja. Wcześniej zobaczymy prace na poboczach ul. Energetycznej oraz zamknięty będzie odcinek Geodetów od ul. Tenisowej do wysokości centrum handlowego. Do końca kwietnia ten odcinek ma być już przejezdny i połączy się tymczasowo wybudowanym bypassem z ul. Energetyczną. Autobusy 739 i L39 będą kursowały ul. Ogrodową. I znów konkretne terminy poznamy kilkanaście dni przed wprowadzeniem tych zmian. Ta zmiana będzie trwała najdłużej – wykonawca ma czas na oddanie ronda do użytku do końca października br. Trzeba będzie również zmienić i odpowiednio wyregulować ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Geodetów i Ogrodowej a kierowcy muszą wypracować sobie najlepsze drogi przejazdu.

W kwietniu należy spodziewać się jeszcze jednego istotnego utrudnienia, mianowicie wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej 721 zamknie całkowicie północną część skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Okulickiego. Będzie to I etap przebudowy tego skrzyżowania, realizacja 2 etapu, czyli przebudowa pozostałej części skrzyżowania ma nastąpić w wakacje. Do końca sierpnia skrzyżowanie powinno być już zrobione „na gotowo”, czyli z sygnalizacją świetlną. Tu też szczegóły poznamy wtedy, gdy wykonawca będzie gotowy z rozpoczęciem realizacji poszczególnych etapów prac. Według informacji o wykonawcy, ul. Okulickiego powinna być całkowicie wykonana do końca wakacji. Przebudowa oddcinka od ul. Puławskiej do ul. Mleczarskiej potrwa jeszcze do listopada.

Urzędnicy razem z wykonawcami uzgadniają harmonogramy poszczególnych prac, aby minimalizować utrudnienia, zarówno w organizacji ruchu jak i zmianach w komunikacji miejskiej. Jednak my mieszkańcy musimy uzbroić się w cierpliwość, cudów nie ma, będzie trudno. I ja o taką cierpliwość apeluję do naszych mieszkańców. W końcu to wszystko gmina robi po to, by było nam lepiej.

Oczywiście wszystko można zrobić lepiej, sprawniej i bardziej dogodnym czasie, szczególnie gdy odpowiedzialność za stan rzeczy ponosi ktoś inny. My (radni z Józefosławia) mamy świadomość utrudnień i uciążliwości związanych z inwestycjami i remontami. Zabiegaliśmy o nie od dawna, czekaliśmy na nie wiele miesięcy a nawet lat, wiec teraz cieszymy się, że się doczekaliśmy.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie, mieszkaniec Józefosławia, który cierpliwie będzie znosił te utrudnienia – i tej cierpliwość Państwu życzę.

15.02.2018 r.

Wczoraj Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową 2018-2028. Po raz pierwszy w historii gmina Piaseczno planuje wydatki w kwocie przekraczającej 500 mln zł, dokładnie 514 mln zł. Planowany deficyt wynosi 58 mln zł, z czego 32 mln zł zostanie pokryta z emisji papierów wartościowych a 25 mln zł z posiadanych przez gminę środków.

Analizując budżety gminy z lat 2015,2016 i 2017, w których zakładano deficyt budżetowy ok. 10% wydatków, wykonanie budżetu kończyło się nadwyżką budżetową. Ta nadwyżka wynika zarówno z większej niż planowano w budżecie kwoty przychodów (np. wpływy z podatku PIT) jak również z niewykonania zaplanowanych inwestycji (najczęściej z powodu przedłużających się procedur uzyskania stosownych pozwoleń na budowę). Z jednej strony może cieszyć brak zadłużenia gminy, z drugiej strony potrzebne inwestycje odsuwane są w czasie.

A co z budżetu wynika dla mieszkańców naszej okolicy, czyli Józefosławia, Julianowa i północnego Piaseczna?

Rada Miejska zatwierdziła dodatkowe środki, które pozwolą rozstrzygnąć 2 toczące się obecnie przetargi:

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Cyraneczki i ul. Wilanowska (powstanie rondo) – termin realizacji 30.04.2018 r. – koszt to blisko 400 tys. zł
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Wilanowska/Geodetów/Energetyczna (powstanie rondo turbinowe) – termin realizacji 30.08.2018, termin oddania do użytku 31.10.2018 r. – koszt blisko 13 mln zł

Umowy z wykonawcami mają być podpisane na przełomie 2017/2018 r.

W budżecie pojawiło się nowe zadanie – remont ul. Ogrodowej, na odcinku od parku do ul. Cyraneczki. To zadanie zostanie połączone z budową ul. Prymulki, ze względu na konieczność odwodnienia tej ulicy właśnie poprzez kanalizację deszczową w ulicy Ogrodowej. Środki na budowę ul. Prymulki zostały przeniesione z 2017 na 2018 r. Czekamy na uruchomienie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

W budżecie 2018 r. znalazła się budowa ul. Spacerowej, zapisana wcześniej w WPF. Środki zarezerwowane na ten cel wynoszą 2,3 mln zł. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRID i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W WPF na lata 2018-2019 znajduje się budowa ul. Olchowej, która czeka na uzyskanie decyzji ZRID. Rozpoczęcie procedury przetargowej na to zadanie planowane jest na drugą połowę 2018 r.

Ponadto w przyszłym roku będą wykonywane projekty techniczne wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla następujących ulic: ul. Jutrzenki, droga 5 KDD (połączenie ul. Cyraneczki z ul. Działkową na przedłużeniu ul. Kombatantów), droga 4 KDD (połączenie ul. Spacerowej z drogą 5 KDD).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej  pojawiło się nowe zadanie: budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Sybiraków do granicy z gminą Konstancin-Jeziorna w latach 2019-2020. W 2020 r. zarezerwowano na ten cel 2.5 mln zł. Projekt tej ulicy przygotowuje Starostwo Powiatowe a budowa ma się zbiec w czasie z budową przez gminę Konstancin-Jeziorna dróg 10 KDL i 4KL, która połączy ul. Cyraneczki z ul. Prawdziwka.

O tych i innych inwestycjach w naszej okolicy przeczytasz w sekcji ULICE.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

20.12.2017 r.

Poprawia się bezpieczeństwo na naszych ulicach. Po przebudowie ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej można już bezpiecznie przejść chodnikiem do szkoły publicznej praktycznie z każdego miejsca. Jedynymi ulicami o dużym natężeniu ruchu, które nie mają chodników są ul. Działkowa i ul. Geodetów (od os. Elektra do ul. Julianowskiej). Najbliższe inwestycje gminne zmienią ul. Geodetów, o czym informujemy w innych artykułach. Wiadomo też, czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o ul. Działkową – zainteresowanych odsyłam do artykułów poświęconym ulicom.

Bezpieczeństwo na ulicach to nie tylko piesi ale również rowerzyści. Tym bardziej, że w naszej okolicy rowerzystów jest bardzo wielu. Bliskość Lasu Kabackiego zachęca do rowerowych wycieczek, przybywa również ambitnych kolarzy. Wszyscy rowerzyści mają prawo do poruszania się po naszych ulicach na równi z innymi uczestnikami ruchu.

Jak wyglądają plany przebudowy ulic w kontekście powstawania sieci połączeń rowerowych?

W części portalu poświęconej ulicom (https://jozefoslawdwazero.pl/ulice/ ), w zakładce Infrastruktura rowerowa znajdą Państwo odnośnik do nowej sekcji naszego portalu: https://jozefoslawdwazero.pl/rower/

Każda kolejna inwestycja drogowa to poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich. Bezpieczne poruszanie się pieszo lub rowerem czy to do szkoły, czy do Lasu Kabackiego czy do parku jest celem, który sobie postawiliśmy i do którego konsekwentnie dążymy.

Nie zapominajmy jednak, że bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych i naszego zachowania na ulicach. Nawet najlepsza infrastruktura nie zapobiegnie tragedii, kiedy mamy do czynienia z lekkomyślnością, nieuwagą czy wręcz głupotą uczestników ruchu drogowego. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie, mieszkaniec Józefosławia

11.12.2017 r.

 

BEZPIECZNY DOM. BEZPIECZNA ULICA.

Zaczynamy projekt! Jedynym sposobem, aby projekt nie stał się jednorazową akcją, jest aktywny nasz udział w tym projekcie. Ponieważ sprawa bezpieczeństwa jest naszą wspólną sprawą – nie tylko policji czy straży miejskiej, to nasze zaangażowanie będzie decydować, czy projekt przyniesie oczekiwane efekty.

Przez najbliższy tydzień, od 4.12 do  9.12 br., Policja i Straż Miejska będą intensywniej patrolować Józefosław i zbierać informacje o zagrożeniach, reagować na przypadki łamania prawa. W kolejnym tygodniu Wydział Ruchu Drogowego Policji będzie patrolować nasze ulice.

A co możemy zrobić MY?

Przede wszystkim nie być obojętnym na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Powinniśmy reagować na wszelkie sytuacje, gdy nie jest przestrzegane prawo i które sprawiają zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Nie namawiam oczywiście do „wymierzania sprawiedliwości”, ale do zwracania uwagi na łamanie prawa i powiadamianie odpowiednich służb. W naszym projekcie liczymy na aktywny udział mieszkańców we wskazywaniu miejsc, w których dzieje się coś niedobrego. Czekamy na uwagi, sugestie i pomysły.

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • widząc policjantów i strażników miejskich można im opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach,
 • można wykorzystać aplikację mobilną, którą służy do zgłaszania różnych incydentów do gminy. Szczegóły można znaleźć na stronie UMiG: https://piaseczno.eu/category/mobile-alert/

W aplikacji Mobile Alert pojawiła się nowa zakładka pt. „Bezpieczeństwo”, w której znajdują się kategorie zgłoszeń dostosowane do policyjnego projektu „Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa”. Wystarczy w aplikacji  zrobić zdjęcie, wybrać kategorię i wysłać zgłoszenie. Lokalizacja zgłoszenia z opisem trafi do Policji i Straży Miejskiej, a nasze zgłoszenia pomogą opracować lokalną mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Dzięki temu prewencyjne działania służb będą mogły być skierowane w odpowiednie miejsca.

Tak wygląda ekran aplikacji mobilnej w telefonie z systemem Android:

 

 

W zakładce „Bezpieczeństwo” można wybrać następujące kategorie zgłoszeń: Nieprawidłowe parkowanie, Akty wandalizmu, Małoletni i demoralizacja, Spożywanie alkoholu, Przekraczanie prędkości, Nielegalne rajdy, Niepoprawne oznakowanie, Niewłaściwa infrastruktura, Spalanie odpadów, Nielegalne wysypisko, Niszczenie zieleni, Inne.

Również te zgłoszenia z zakładki ZGŁOŚ COŚ, które odpowiadają powyższym kategoriom, zostaną uwzględnione przy tworzeniu lokalnej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

 • można wejść na stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, gdzie znajduje się policyjna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tam dodać swoje zgłoszenie, które trafi bezpośrednio do Policji,
 • można skontaktować się z dzielnicowym poprzez aplikację mobilną Moja Komenda, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

   

 

 • można napisać komentarz do tego wpisu lub wysłać nam emaila.

Przyłączmy się do działań, które pozwolą poprawić bezpieczeństwo w naszej okolicy!

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie, mieszkaniec Józefosławia

2.12.2017

 

 

Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska w Piasecznie rozpoczynają wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i przestrzegania prawa oraz integracji mieszkańców i funkcjonariuszy wokół wspólnej sprawy, jaką jest bezpieczeństwo publiczne.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski podjął decyzję o skoordynowaniu szeregu działań prewencyjnych.  Celem tych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w ruchu drogowym. Na początek takie skoordynowanie działania będą przeprowadzone na terenie miejscowości Józefosław – z czego się bardzo cieszę.

Ważnym elementem projektu ma być podniesienie świadomości społecznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Służyć ma temu prowadzona równocześnie akcja informacyjna wśród mieszkańców Józefosławia.

Skoordynowane patrole pojawią się na ulicach Józefosławia w grudniu:

 • 4-9 grudnia – działania prewencyjne Policji i Straży Miejskiej
 • 11-16 grudnia – policyjne kontrole prowadzone przez wydział ruchu drogowego

Kolejne działania będą uwzględniały informacje o miejscach niebezpiecznych, uwagi i spostrzeżenia pochodzące od mieszkańców. Mogą oni już teraz zgłaszać swoje propozycje miejsc, wymagające uwagi funkcjonariuszy Policji i służb miejskich, przy pomocy:

 • aplikacji internetowa Policji: „Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa” –  służącej do zgłaszania wszelkich incydentów według kategorii zdefiniowanych przez Policję (https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html)
 • aplikacja mobilna Policji: „Moja Komenda” – służącej do lokalizacji posterunków policji i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za swoje rejony, umożliwiającej użytkownikom bezpośredni telefoniczny i mailowy kontakt z właściwym funkcjonariuszem Policji (http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/moja-komenda/33012,Aplikacja-mobilna-quotMoja-Komendaquot.html)
 • aplikacja mobilna UMiG Piaseczno: „Zgłoś COŚ” (Mobile Alert) – służąca do zgłaszania wszelkich incydentów, takich jak uszkodzone znaki drogowe, ubytki w jezdni, śmieci na ulicy itp. Aplikacja będzie miała dodatkową zakładkę poświęconą akcji, z kategoriami zgłoszeń odpowiadających Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa, które trafią bezpośrednio do Policji (http://piaseczno.eu/category/mobile-alert/)

Na podstawie analizy wszystkich zgłoszeń powstanie mapa zagrożeń, która pozwoli funkcjonariuszom Policji i strażnikom ze Straży Miejskiej realizować swoje działania w miejscach, które według mieszkańców wymagają szczególnej uwagi.

W ramach akcji informacyjnej, dzięki spotkaniom z funkcjonariuszami i specjalistami z zakresu bezpieczeństwa,  mieszkańcy będą mogli dowiedzieć o metodach zabezpieczenia mienia, skuteczności sąsiedzkiego współdziałania i o zagrożeniach wynikających z cyber-przestępczości. Pierwsze takie spotkanie zaplanowano w lutym przyszłego roku.

Zarówno policja jak i straż miejska na bieżąco realizują swoje zadania, ale istotą tego projektu jest koordynacja tych działań oraz udział w nim mieszkańców, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem mogą pomagać w skutecznej prewencji i poprawie bezpieczeństwa swojej okolicy. W najbliższym czasie będę informował Państwa o podejmowanych działaniach i już proszę o aktywny udział w zgłaszaniu niebezpiecznych miejsc, uwag, spostrzeżeń i pomysłów – zarówno poprzez wskazane aplikacje jak i komentarze do wpisu.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

22.11.2017 r.

 

Najogólniej jak tylko można:
1. Odcinek ul. Ogrodowa – ul. Osiedlowa
Wszystkie grunty zostały przez właścicieli wydane, wykonawca wprowadzony na budowę. Po zakończeniu prac przygotowawczych, w znacznej mierze już zrealizowanych, najpierw będą prowadzone prace ziemne – montowanie rur i studni kanalizacji deszczowej. Podobno jeszcze w tym tygodniu mamy zobaczyć koparki.
Rury trzeba podłączyć do istniejącej kanalizacji w ulicy Ogrodowej – to oznacza czasowe utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Cyraneczki, które musi być rozkopane. Stosowne zmiany organizacji ruchu mają być przygotowane przez Wykonawcę.
Potem nastąpi osadzanie krawężników i przygotowanie podłoża pod jezdnię. Równolegle będą układane chodniki i ścieżka rowerowa. Asfalt i malowanie oznakowania oczywiście na końcu.
Prace na tym odcinku mają potrwać do 2 miesięcy.
2. Skrzyżowanie Cyraneczki/Ogrodowa
Zbudowane zostanie małe rondo najazdowe i zmieni się organizacja ruchu. Na ul. Cyraneczki nie będzie już pasa do skrętu w lewo. Wykonanie tego ronda ma się zbiec w czasie z ukończeniem odcinka Ogrodowa/Osiedlowa.
3. Odcinek Osiedlowa/granica gminy
Tutaj opracowana zostanie nowa koncepcja włączenia ul. Cyraneczki w ul. Kuropatwy. Trzeba poprawić to, co zostało zepsute przez Starostwo Powiatowe w projekcie z 2013/2014 r. a czego nie można było zrobić w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID – opóźniłoby to budowę o kolejne miesiące. Przede wszystkim trzeba dostosować przebieg ulicy do możliwej kontynuacji w gminie Lesznowola w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Propozycja zmian powinna być gotowa w ciągu 2 tygodni, będzie przedstawiona zarówno mieszkańcom, których nieruchomości przylegają do ulicy jak i  gminie Lesznowola. Wtedy zostanie wybrany ostateczny przebieg ulicy na tym odcinku. Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska stosowne decyzje administracyjne. Wtedy dopiero nastąpi przejęcie fragmentów nieruchomości przyległych do ulic. Sama budowa tego odcinka ulicy zajmie około 2 miesięcy. Dzisiaj trudno jeszcze określić, kiedy to będzie. W umowie termin realizacji całości zadania został określony na koniec czerwca 2018 r.
Do wojewody wpłynęły odwołania od decyzji ZRID. Ponieważ decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, prace mogą być prowadzone.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać, nie wyskoczą żadne niespodzianki, Wykonawca dotrzyma terminów i szybko zobaczymy przebicie do ul. Osiedlowej. Nowe połączenie nie tylko odciąży inne ulice i ułatwi poruszanie się po Józefosławiu, ale odkryje dla nas nowe krajobrazy – zobaczymy teren pod przestrzeń publiczną, określoną w koncepcji zagospodarowania Rowu Jeziorki i nowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej informacji na temat ulic, chodników można znaleźć w sekcji ULICE.
Robert Widz
Rada Miejska w Piasecznie
19.10.2017 r.

Wspaniała wiadomość z Konstancina-Jeziornej! Aż chciałoby się krzyknąć YES YES YES!

Na wczorajszej sesji radni wprowadzili do budżetu nowe zadanie: Projekt i budowa drogi 10 KDL i 4 KDL.
Porozumienie pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a gminą Piaseczno jest gotowe i może teraz zostać podpisane.
Oznacza to, że realizacja połączenia ul. Cyraneczki z Kierszkiem wzdłuż torów bocznicy kolejowej i dalej z ul. Prawdziwka staje się faktem. Wszyscy się cieszymy, ale przede wszystkim mieszkańcy wschodniej części Kierszka, gdyż ul. Działkowa przestanie być jedynym połączeniem Józefosławia i okolic z ul. Prawdziwka.
A ja też się cieszę, że można dzisiaj napisać o tym, jak sąsiadujące gminy porozumiewają się i znajdują rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców ponad granicami gmin. Kiedy 14 czerwca ub. roku pisałem interpelację do obu burmistrzów w tej sprawie, trudno było oczekiwać natychmiastowych działań. Dzisiaj mogę powiedzieć, że osiągnięcie takiego porozumienia i uruchomienie tego projektu w ciągu roku to ekspresowe tempo. Muszę więc podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili – nie wymieniając nikogo z nazwiska, to zawsze sukces wielu osób. Ale nie mogę nie wspomnieć o p. Joli Ciesielskiej, nowej p. sołtys Kierszka, bez której zaangażowania gadalibyśmy teraz wciąż o powodach, dlaczego tego porozumienia jeszcze nie ma..

Gmina Piaseczno projektuje obecnie ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do torów kolejowych. To wynik wcześniejszego porozumienia gminy Piaseczno ze Starostwem Powiatowym.  Teraz Konstancin-Jeziorna zaprojektuje drogę 10 KDL i 4 KDL.  Budowa obu dróg ma być zsynchronizowana w czasie – jestem optymistą, więc zakładam, że prace uda się rozpocząć już w przyszłym roku, ulicami pojechalibyśmy w 2019 r. To wymaga odpowiedniego zabezpieczenia środków w budżetach obu gmin – ale dlaczego ma się nie udać?

W ogóle mam dobre wiadomości. Właściwie jedną złą, a pozostałe dobre. Ta zła, to opóźnienie oddania do użytku ul. Wilanowskiej o miesiąc. Synchronizacja prac z PGE okazała się trudniejsza niż zakładano. Wbrew wrażeniu, że na moście nic się nie dzieje, trwają tam prace. Według uzyskanych informacji z gminy, most składa się z poszczególnych elementów, które muszą być wykonywane z betonu w określonej kolejności. Po wylaniu betonu jednego elementu, trzeba czekać aż beton „zwiąże”, dopiero wtedy można wylewać kolejny element. Betonowanie płyty głównej ma być wykonane 12.06, płyt przejściowych 28.06. prace drogowe, teletechniczne i elektryczne mają się zakończyć 22.07.
A teraz już same dobre wiadomości. Wnioski o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Cyraneczki od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej oraz rondo Geodetów/Wilanowska zostały złożone do Starostwa Powiatowego. Czekamy na wszczęcie postępowania przez Starostę i w konsekwencji uzyskanie decyzji ZRID dla obu kluczowych i najważniejszych w tym roku inwestycji w Józefosławiu.
W międzyczasie, prawdopodobnie pod koniec czerwca, odbędzie się remont ul. Ogrodowej, od ul. Geodetów do wysokości parku. Będzie to spora uciążliwość dla mieszkańców, prawdopodobnie trzeba będzie zamknąć ulicę – położone zostaną rury kanalizacji deszczowej. Ten fragment ul. Ogrodowej dostanie całkowicie nową nawierzchnię asfaltową.
Na ul. Ogrodowej w okolicach kościoła oraz na ul. Prymulki zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, porządkująca parkowanie na obu ulicach i na nowym parkingu. Powinno to poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w tym rejonie. To już w najbliższych dniach.
Rozpoczyna się projektowanie skrzyżowań w ciągu ul. Cyraneczki. Chodzi o docelową organizację ruchu na ulicy, która staje się główną drogą zbiorczą w Józefosławiu. Połączenie ul. Cyraneczki z ul. Osiedlową zmieni zwyczaje kierowców. Dlatego już dzisiaj gmina przystępuje do projektów organizacji ruchu na 4 skrzyżowaniach: Julianowska/Cyraneczki, Wilanowska/Cyraneczki, Ogrodowa/Cyraneczki i Osiedlowa/Cyraneczki.
W pierwszej kolejności zostanie wykonane nowe skrzyżowanie Wilanowska/Cyraneczki, które na 90% będzie rondem. Przebudowa skrzyżowania planowana jest na sierpień br.  Jeśli wystarczy środków, to gmina wykona również skrzyżowanie Ogrodowa/Cyraneczki. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądać organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu, ale wierzymy że będzie lepiej.
Trwają prace na ul. Wenus i choć termin oddania przesunięty jest na wrzesień (znowu coś nie wyszło z PGE), to i tak super, że będziemy mieć ulicę, która „łączy” inne ulice.

Trwa projektowanie ul. Spacerowej, niedługo rozpocznie się projektowanie ul. Prymulki, która połączy ul. Ogrodową z ul. Osiedlową (mamy zabezpieczone środki na budowę tej ulicy w 2017/2018 r.).

Trzymajmy kciuki, aby nie wystąpiły jakieś formalne problemy – co niestety jest zmorą procedur administracyjnych. W każdym razie konsekwentnie realizujemy plan poprawy naszego układu drogowego i  jesteśmy bliżej niż dalej.

Z czego się bardzo cieszę.

1.06.2017

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

15 marca br. byliśmy obecni na spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy z dyrekcją szkoły i Radą Rodziców, na którym zaprezentowano wybraną przez burmistrza koncepcję rozwiązań drogowych na ulicy Kameralnej i ul. Spacerowej oraz możliwe sposoby zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły.

Koncepcja ul. Spacerowej wywołuje mnóstwo emocji, w szczególności co do wyboru skrzyżowania w postaci ronda najazdowego oraz usytuowania przystanków autobusowych. Rodzice protestują przeciwko lokalizacji przystanku na ulicy Kameralnej w kierunku ul. Wilanowskiej.

Wyjaśnienia projektanta nie przekonały rodziców (koncepcję rozwiązania drogowego można znaleźć tutaj). Ustalono, że przeanalizowane zostaną jeszcze następujące propozycje rodziców:

 • zlokalizowanie przystanku dla autobusów jadących w kierunku Warszawy na ul. Julianowskiej
 • zlokalizowanie przystanku dla autobusów jadących w kierunku Warszawy na by-pasie po północnej stronie ul. Kameralnej, na podobnej zasadzie co by-pas dla autobusów jadących w kierunku Piaseczna
 • część rodziców sugerowała jeszcze, by ul. Spacerowa na odcinku do ul. 3KDD była ulicą jednokierunkową (w kierunku ul. Działkowej), tak by zachować możliwość parkowania ukośnego przy szkole.

Zastępcy burmistrza, p. Hanna Michalak-Kułakowska i Daniel Putkiewicz zobowiązali się do przekazania stanowiska rodziców burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi, który ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.

Burzliwa dyskusja o przystanku praktycznie uniemożliwiła zaprezentowanie propozycji aranżacji przestrzeni wokół skrzyżowania i szkoły. Nowa ul. Spacerowa to nie tylko jezdnia i chodniki, ale możliwość aranżacji nowej przestrzeni publicznej. Na zlecenie urzędu pracownia architektoniczna przygotowała 2 warianty zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły, przedstawione na rysunku poniżej.

Jeden wariant zakłada pozostawienie otoczenia szkoły bez zmian, z przestawieniem ogrodzenia tylko w miejscach wymaganych przez  rozwiązanie drogowe. Drugi wariant zakłada likwidację fragmentu ogrodzenia przy szkole.

Oto co mówi architekt p. Agnieszka Zubala o swoim pomyśle:

„Projekt przestrzeni musi uwzględniać potrzeby różnych grup: uczniów, rodziców, pieszych, rowerzystów, niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi, młodzieży, posiadaczy samochodów osobowych, użytkowników komunikacji miejskiej i itd. Otworzyłabym przestrzeń aby dzieciaki nie tłoczyły się przy furtce i na wąskim chodniku i przystanku autobusowym. Większa przestrzeń daje możliwość „rozgęszczenia” ruchu. Mamy więcej miejsca na przejście, na zatrzymanie się, posiedzenie, pogadanie, spotkanie przed zajęciami i po zajęciach, oczekiwanie na autobus, samochód rodziców lub decyzję o jeździe rowerem ewentualnie spacer. Dotyczy to młodzieży, najmłodsze dzieci wymagają nieco innej obsługi: potrzebny jest parking i miejsca postojowe, a wykorzystanie terenu przy szkole na przestrzeń dla pieszych umożliwia również zwiększenie ilości miejsc parkingowych usytuowanych bezpośrednio przy szkole. Wejście do szkoły z otwartej przestrzeni nie oznacza, że szkoła przestaje być ogrodzona – fragmentem ogrodzenia staje się pierzeja szkoły.  By zapewnić całkowite bezpieczeństwo dzieciom w tym obszarze, przestrzeń dla pieszych oddzielona jest od jezdni murkami oporowymi z ławeczkami, uniemożliwiającymi wybiegnięcie dziecka wprost na ulicę.

Sama dekoncentracja to jedno, druga rzecz to zagospodarowanie tej przestrzeni. Proponuję elementy, które będą interesujące, ładne, edukacyjne, sprzyjające bezpieczeństwu i spowolnieniu ruchu. Chcę likwidacji „ owczego pędu” w kierunku do i od przystanku. Dajmy sobie i młodzieży możliwość spędzania czasu nie tylko pomiędzy przystankiem a wejściem do szkoły i na odwrót. Oczekujemy od nich samodzielności i kreatywności. Stwórzmy przestrzeń pomiędzy szkołą a domem – przyjazną, bezpieczną, w której młodzi ludzie będą mogli się odnaleźć i przemieszczać pieszo, rowerem, środkami komunikacji miejskiej bez pośpiechu i w tłumie. Potraktujmy to jako element edukacji – komunikacja w małej skali. „

 

Tyle od autora tej koncepcji. Czy dyrekcja szkoły, rodzice i mieszkańcy Józefosławiu są gotowi na takie rozwiązanie?

Do decyzji o sposobie zagospodarowania przestrzeni jeszcze daleko. Niezależnie od tej decyzji i ostatecznego kształtu rozwiązań drogowych, przebudowa ul. Spacerowej będzie oznaczać ogromną i pozytywną zmianę w okolicy szkoły.

 

Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Robert Widz

17.03.2017 r.

wizualizacje: UMiG Piaseczno, autor: Architekt Piotr Zubala

Jutro ostatnie utrudnienia na samym skrzyżowaniu Cyraneczki/Julianowskiej. JARPOL, wykonawca przebudowy, ułoży warstwę ścieralną asfaltu. Oznacza to, że skrzyżowanie będzie zamknięte a kierowcy będą mogli skorzystać z tymczasowego przejazdu przez teren Technicolor. Do szkoły trzeba będzie dojechać ul. Wilanowską i Kameralną.

Według informacji z wydziału IT urzędu, od poniedziałku autobusy 739 i L39 mają wrócić na swoje trasy i „stare” rozkłady jazdy.

W kolejnym tygodniu będą trwały prace nad ułożeniem krawężników, ścieżki rowerowej, chodników i oświetlenia. Ułożenie asfaltu planowane jest na przełomie listopada i grudnia – w tym przypadku wszystko zależy od pogody. Miejmy nadzieję, że temperatura powietrza nie spowoduje opóźnienia tych prac.

Robert Widz

17.11.2016