Szanowni Państwo,

Ogromnie się cieszę, że po długich pracach przygotowawczych remont jednego z najcenniejszych piaseczyńskich zabytków stał się faktem. Renowacja dworku ma przywrócić mu dawny blask i otworzyć wnętrza dla mieszkańców i turystów.

Nad tematem tego remontu pracowaliśmy jeszcze od poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, wiele posiedzeń komisji Promocji (w tej kadencji komisji Kultury i Promocji) poświęciliśmy temu tematowi. Kiedy tylko było można spotykaliśmy się wewnątrz Poniatówki chłonąc fantastyczną historię tego miejsca. Patrząc teraz na zdjęcia z artykułu na stronie Gminy serce mi rośnie, że ja i inni radni mamy swój wkład te działania!

Poniżej na zdjęciach sierpień 2018 rok, posiedzenie komisji Promocji.

Katarzyna Krzyszkowska Sut przewodnicząca komisji Promocji, Magdalena Woźniak wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Robert Widz radny Rady Miejskiej obecnie II wiceburmistrz.

I wrzesień 2020 rok – komisja Kultury i Promocji

Katarzyna Krzyszkowska Sut, Łukasz Kamiński, Maja Szwedzińska- Sikorska, Magdalena Woźniak, Paweł Poncyliusz.

 

 

W dniu dzisiejszym 11 września 2018 r. o godz. 16.00 odbyła się 5. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Wręczone zostały godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” mieszkańcom – osobom od wielu lat związanym z Piasecznem.

  1. Pani Małgorzacie Szturomskiej
  2. Panu Stanisławowi Hofmanowi
  3. Panu Marcelemu Ludwickiemu
  4. Panu Andrzejowi Rutkowskiemu
  5. Panu Tadeuszowi Warszy

Było uroczyście i momentami bardzo wzruszająco. Cieszę się, że jako przewodnicząca komisji Promocji w Gminie Piaseczno mogłam zaopiniować pozytywnie te kandydatury i przyczynić się do odebrania przez nich pionierskich oznaczeń „Zasłużony dla Gminy Piaseczno.” Ogromne gratulacje dla nagrodzonych!

Przebieg uroczystości można obejrzeć pod poniższym linkiem:

5 Sesja Nadzwyczajna

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

 

Na jednej z ostatnich komisji promocji 17 maja studenci kierunku Architektury WSEiZ, po raz kolejny mieli możliwość przedstawienia swoich projektów w ramach współpracy z Gminą Piaseczno.

Przyszli architekci zmierzyli się z problemem przebudowy, znajdującego się w centrum miasta i będącego pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, budynku dawnej strażnicy OSP w Piasecznie przy ul. Puławskiej.

Pomysły, które przedstawili, spotkały się z dużym zainteresowaniem radnych oraz pracowników urzędu. Jedną z ciekawostek było zaproponowanie rozbudowy z wykorzystaniem transparentnego betonu.

Wszystkie prezentowane projekty przygotowane zostały na zajęciach z Projektowania Architektonicznego prowadzonych przez mgr. inż. Piotra Gastmana. Nad projektami studenci pracowali pojedynczo oraz w zespołach. Autorami referowanych prac są: Magda Tenbaum, Łukasz Tenbaum, Max Kevorkov, Krzysztof Lewandowski, Agata Oparcik, zespół: Magda Bałycz, Monika Łasicą i Ewelina Krześniak; zespół: Piotr Redens i Konrad Pyzel, Małgorzata Szymańska.

Studenci przedstawili 8 prac projektowych. W gronie radnych komisji promocji wyłoniliśmy dwie prace w naszej opinii najciekawsze uwzględniające zalecenia konserwatora zabytków.

Planowane jest też zorganizowanie wystawy poglądowej prac przedstawionych przez studentów, podczas której mieszkańcy sami ocenić będą mogli ich inwencję.

Katarzyna Krzyszkowska-Sut
 

Fot.BPiI Gminy Piaseczno

Komisja z dnia 13.03.2017

Zaproszeni: Łukasz Wyleziński Biuro Promocji i Informacji GP oraz Konrad Wysokiński.

Tematem komisji było omówienie propozycji identyfikacji wizualnej dla miasta i gminy Piaseczno. Radni podczas prezentacji zapoznali się jak w innych miastach identyfikacja wizualna się udała (Słupsk, Gdańsk, Kraków) i jak można by pracować na wprowadzeniem identyfikacji w Piasecznie. Obecnie w Piasecznie herb miasta jest równocześnie logotypem, wykorzystywanym w różnych obszarach. Stworzenie osobnego logotypu miasta mogłoby służyć do promowania Piaseczna i różnych jego przedsięwzięć. Komisja na koniec zarekomendowała stworzenie identyfikacji wizualnej dla Miasta i Gminy Piaseczno.

Na komisji rozpatrzono bieżące wnioski i zaopiniowano uchwały na bieżącą sesję.

Posiedzenie komisji z dnia 8.03.2017

Głównym tematem komisji była prezentacja multimedialna dotycząca osiągnięć zespołu w roku 2016, w nowej siedzibie w Centrum Kultury na Dworcu Głównym w Piasecznie. Referowała dyrektor Centrum Magdalena Gawrych. Przedstawiono przychody finansowe za lata 2013-2016 w formie analizy porównawczej. Kolejnym tematem była informacja, że powstanie nowa placówka pod nazwą Dworzec Kultura, gdzie będą mogły odbywać się wystawy grafik, malarstwa i rzeźby.

Obecny na komisji wiceburmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił projekt „Patio” mającego powstać pomiędzy Urzędem Miasta, a Przystankiem Kultura. Komisja promocji zaakceptowała koncepcję zagospodarowania przestrzeni oraz zawnioskowała do burmistrza i wydziału IT, o równoczesne rozpoczęcie prac nad projektem miejsc parkingowych przy ul. Kościuszki.

W dniu 2.03 odbyło się wcześniej zaplanowane posiedzenie komisji Strategii Gospodarczej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z Powiatu Piaseczyńskiego oraz komisji Promocji Gminy w sprawie obiektów na terenie Parku Miejskiego.

Na wspólnej komisji została przedstawiona prezentacja rewitalizacji Parku Miejskiego. Pełnomocnik d/s rozwoju gminy Daniel Putkiewicz poinformował, że celem spotkania jest ustalenie dalszych kroków pomiędzy samorządami z uwagi na to, że część działek należy do Gminy Piaseczno, a część do Starostwa Powiatowego. Następnie komisje wspólnie udały się na wizję lokalną obiektów usytuowanych w parku. Udało się również obejrzeć budynek Liceum im. Emilii Plater – Zyberkówny.

Tematami komisji były:

  • ustalenie terminu wspólnej komisji ze Starostwem Powiatowym
  • Trakt nad rzeką Perełką w Piasecznie
  • Gminna ewidencja zabytków

Referował pełnomocnik burmistrza p. Daniel Putkiewicz. Projekt przystąpienia do przebudowy kanału Perełki, skweru Kisiela i wykonanie traktu nad Perełką obejmuje wspólne działania wydziału IT oraz UTP – wydatki finansowe zaplanowano. Pan Daniel Putkiewicz omówił poszczególne odcinki traktu. Radni wraz z burmistrzem Zdzisławem Lisem dyskutowali o zabezpieczaniu środków w budżecie wykupy, o kampanii informacyjnej wśród mieszkańców, o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na poszczególne etapy traktu.

p.Daniel Putkiewicz poinformował Radnych o zakończeniu prac nad gminną ewidencją zabytków i o tym, że Gmina posiada Program Ochrony Zabytków. Komisja zapoznała się ze szczegółowym opisem GEZ.

Tematem omawianym na komisji była sprawa kolejki wąskotorowej. Referował pełnomocnik burmistrza p. Daniel Putkiewicz.

Została podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14. Przewiduje się 4 etapy realizacji, w czasie 2014-2020.

Przedstawiona została również koncepcja zagospodarowania Rowu Jeziorki w Józefosławiu.

 

Tematy omawiane na komisji:

  • opiniowanie uchwał na nadchodzącą sesję
  • zapoznanie się z projektem rewitalizacji parku miejskiego (referowali p. Patrycja Zych z wydziału Utrzymania Terenów Publicznych oraz pełnomocnik burmistrza Daniel Putkiewicz

Komisja sformułowała wniosek o zorganizowanie wspólnej komisji wraz z komisją Promocji Starostwa Powiatowego, w celu obejrzenia budynku Platerówki i pozostałych obiektów zabytkowych na terenie Parku Miejskiego.

Komisja poświęcona była omówieniu budżetu biblioteki na rok 2016, referował dyr. Łukasz Załęski.

Kolejnym tematem poruszonym na tej komisji była Informacja o Lokalnych Grupach Działania, referowała p. Honorata Kalicińska naczelnik Referatu d/s pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Komisja złożyła rożne wnioski do burmistrza, m.in. do wydziału Gospodarowania Odpadami o kampanię informacyjną na temat segregowania odpadów.