Wpisy

W poniedziałek, 22.01 br. w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap akcji Bezpieczny Dom. Bezpieczna Ulica., przeprowadzonej w grudniu ub. roku na terenie Józefosławia.

Zachęcam do zapoznania się z komunikatem Policji, na stronie www: http://kpppiaseczno.policja.waw.pl/pp1/aktualnosci/76420,Podsumowanie-dzialan-prewencyjnych-w-Jozefoslawiu-zapraszamy-na-debate.html

22 marca o godz. 19.30 zapraszamy do Klubu Kultury przy ul. Uroczej 14 na wspólną debatę poświęconą naszemu bezpieczeństwu. Oprócz podsumowania akcji będziemy dyskutować o sposobach na poprawę naszego bezpieczeństwa.

W komunikacie znajdą Państwo kilka statystyk z przeprowadzonej akcji. Z naszego poniedziałkowego podsumowania wynika, że Józefosław na tle całej gminy wygląda bardzo dobrze. Może to będzie zaskoczeniem, ale najwięcej kolizji nie zdarzyło się na najgorszym skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej z ul. Geodetów, ale na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej z ul. Cyraneczki, co wynika z prędkości pojazdów poruszających się ul. Wilanowską.

Oba te skrzyżowania już wkrótce zmienią się radykalnie. Umowy na ich przebudowę są podpisane i zapewne jak tylko pogoda na to pozwoli, prace się rozpoczną.

Wracając do tematu bezpieczeństwa – wciąż mogą Państwo zgłaszać swoje sugestie, uwagi i propozycje w tym zakresie. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i aktywność mieszkańców ma tu ogromne znaczenie. Na pewno będziemy o tym mówić na spotkaniu 8 marca 2018 r.

Informacja o tym, jak zgłaszać swoje pomysły i sugestie znajduje się w poprzednich artykułach z logiem Bezpieczny Dom. Bezpieczna Ulica.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

25.01.2018 r.

Poprawia się bezpieczeństwo na naszych ulicach. Po przebudowie ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej można już bezpiecznie przejść chodnikiem do szkoły publicznej praktycznie z każdego miejsca. Jedynymi ulicami o dużym natężeniu ruchu, które nie mają chodników są ul. Działkowa i ul. Geodetów (od os. Elektra do ul. Julianowskiej). Najbliższe inwestycje gminne zmienią ul. Geodetów, o czym informujemy w innych artykułach. Wiadomo też, czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o ul. Działkową – zainteresowanych odsyłam do artykułów poświęconym ulicom.

Bezpieczeństwo na ulicach to nie tylko piesi ale również rowerzyści. Tym bardziej, że w naszej okolicy rowerzystów jest bardzo wielu. Bliskość Lasu Kabackiego zachęca do rowerowych wycieczek, przybywa również ambitnych kolarzy. Wszyscy rowerzyści mają prawo do poruszania się po naszych ulicach na równi z innymi uczestnikami ruchu.

Jak wyglądają plany przebudowy ulic w kontekście powstawania sieci połączeń rowerowych?

W części portalu poświęconej ulicom (https://jozefoslawdwazero.pl/ulice/ ), w zakładce Infrastruktura rowerowa znajdą Państwo odnośnik do nowej sekcji naszego portalu: https://jozefoslawdwazero.pl/rower/

Każda kolejna inwestycja drogowa to poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich. Bezpieczne poruszanie się pieszo lub rowerem czy to do szkoły, czy do Lasu Kabackiego czy do parku jest celem, który sobie postawiliśmy i do którego konsekwentnie dążymy.

Nie zapominajmy jednak, że bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych i naszego zachowania na ulicach. Nawet najlepsza infrastruktura nie zapobiegnie tragedii, kiedy mamy do czynienia z lekkomyślnością, nieuwagą czy wręcz głupotą uczestników ruchu drogowego. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie, mieszkaniec Józefosławia

11.12.2017 r.

 

BEZPIECZNY DOM. BEZPIECZNA ULICA.

Zaczynamy projekt! Jedynym sposobem, aby projekt nie stał się jednorazową akcją, jest aktywny nasz udział w tym projekcie. Ponieważ sprawa bezpieczeństwa jest naszą wspólną sprawą – nie tylko policji czy straży miejskiej, to nasze zaangażowanie będzie decydować, czy projekt przyniesie oczekiwane efekty.

Przez najbliższy tydzień, od 4.12 do  9.12 br., Policja i Straż Miejska będą intensywniej patrolować Józefosław i zbierać informacje o zagrożeniach, reagować na przypadki łamania prawa. W kolejnym tygodniu Wydział Ruchu Drogowego Policji będzie patrolować nasze ulice.

A co możemy zrobić MY?

Przede wszystkim nie być obojętnym na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Powinniśmy reagować na wszelkie sytuacje, gdy nie jest przestrzegane prawo i które sprawiają zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Nie namawiam oczywiście do „wymierzania sprawiedliwości”, ale do zwracania uwagi na łamanie prawa i powiadamianie odpowiednich służb. W naszym projekcie liczymy na aktywny udział mieszkańców we wskazywaniu miejsc, w których dzieje się coś niedobrego. Czekamy na uwagi, sugestie i pomysły.

Można to zrobić na kilka sposobów:

  • widząc policjantów i strażników miejskich można im opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach,
  • można wykorzystać aplikację mobilną, którą służy do zgłaszania różnych incydentów do gminy. Szczegóły można znaleźć na stronie UMiG: https://piaseczno.eu/category/mobile-alert/

W aplikacji Mobile Alert pojawiła się nowa zakładka pt. „Bezpieczeństwo”, w której znajdują się kategorie zgłoszeń dostosowane do policyjnego projektu „Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa”. Wystarczy w aplikacji  zrobić zdjęcie, wybrać kategorię i wysłać zgłoszenie. Lokalizacja zgłoszenia z opisem trafi do Policji i Straży Miejskiej, a nasze zgłoszenia pomogą opracować lokalną mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Dzięki temu prewencyjne działania służb będą mogły być skierowane w odpowiednie miejsca.

Tak wygląda ekran aplikacji mobilnej w telefonie z systemem Android:

 

 

W zakładce „Bezpieczeństwo” można wybrać następujące kategorie zgłoszeń: Nieprawidłowe parkowanie, Akty wandalizmu, Małoletni i demoralizacja, Spożywanie alkoholu, Przekraczanie prędkości, Nielegalne rajdy, Niepoprawne oznakowanie, Niewłaściwa infrastruktura, Spalanie odpadów, Nielegalne wysypisko, Niszczenie zieleni, Inne.

Również te zgłoszenia z zakładki ZGŁOŚ COŚ, które odpowiadają powyższym kategoriom, zostaną uwzględnione przy tworzeniu lokalnej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

  • można wejść na stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, gdzie znajduje się policyjna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tam dodać swoje zgłoszenie, które trafi bezpośrednio do Policji,
  • można skontaktować się z dzielnicowym poprzez aplikację mobilną Moja Komenda, przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

   

 

  • można napisać komentarz do tego wpisu lub wysłać nam emaila.

Przyłączmy się do działań, które pozwolą poprawić bezpieczeństwo w naszej okolicy!

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie, mieszkaniec Józefosławia

2.12.2017

 

 

Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska w Piasecznie rozpoczynają wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i przestrzegania prawa oraz integracji mieszkańców i funkcjonariuszy wokół wspólnej sprawy, jaką jest bezpieczeństwo publiczne.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski podjął decyzję o skoordynowaniu szeregu działań prewencyjnych.  Celem tych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w ruchu drogowym. Na początek takie skoordynowanie działania będą przeprowadzone na terenie miejscowości Józefosław – z czego się bardzo cieszę.

Ważnym elementem projektu ma być podniesienie świadomości społecznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Służyć ma temu prowadzona równocześnie akcja informacyjna wśród mieszkańców Józefosławia.

Skoordynowane patrole pojawią się na ulicach Józefosławia w grudniu:

  • 4-9 grudnia – działania prewencyjne Policji i Straży Miejskiej
  • 11-16 grudnia – policyjne kontrole prowadzone przez wydział ruchu drogowego

Kolejne działania będą uwzględniały informacje o miejscach niebezpiecznych, uwagi i spostrzeżenia pochodzące od mieszkańców. Mogą oni już teraz zgłaszać swoje propozycje miejsc, wymagające uwagi funkcjonariuszy Policji i służb miejskich, przy pomocy:

  • aplikacji internetowa Policji: „Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa” –  służącej do zgłaszania wszelkich incydentów według kategorii zdefiniowanych przez Policję (https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html)
  • aplikacja mobilna Policji: „Moja Komenda” – służącej do lokalizacji posterunków policji i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za swoje rejony, umożliwiającej użytkownikom bezpośredni telefoniczny i mailowy kontakt z właściwym funkcjonariuszem Policji (http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/moja-komenda/33012,Aplikacja-mobilna-quotMoja-Komendaquot.html)
  • aplikacja mobilna UMiG Piaseczno: „Zgłoś COŚ” (Mobile Alert) – służąca do zgłaszania wszelkich incydentów, takich jak uszkodzone znaki drogowe, ubytki w jezdni, śmieci na ulicy itp. Aplikacja będzie miała dodatkową zakładkę poświęconą akcji, z kategoriami zgłoszeń odpowiadających Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa, które trafią bezpośrednio do Policji (http://piaseczno.eu/category/mobile-alert/)

Na podstawie analizy wszystkich zgłoszeń powstanie mapa zagrożeń, która pozwoli funkcjonariuszom Policji i strażnikom ze Straży Miejskiej realizować swoje działania w miejscach, które według mieszkańców wymagają szczególnej uwagi.

W ramach akcji informacyjnej, dzięki spotkaniom z funkcjonariuszami i specjalistami z zakresu bezpieczeństwa,  mieszkańcy będą mogli dowiedzieć o metodach zabezpieczenia mienia, skuteczności sąsiedzkiego współdziałania i o zagrożeniach wynikających z cyber-przestępczości. Pierwsze takie spotkanie zaplanowano w lutym przyszłego roku.

Zarówno policja jak i straż miejska na bieżąco realizują swoje zadania, ale istotą tego projektu jest koordynacja tych działań oraz udział w nim mieszkańców, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem mogą pomagać w skutecznej prewencji i poprawie bezpieczeństwa swojej okolicy. W najbliższym czasie będę informował Państwa o podejmowanych działaniach i już proszę o aktywny udział w zgłaszaniu niebezpiecznych miejsc, uwag, spostrzeżeń i pomysłów – zarówno poprzez wskazane aplikacje jak i komentarze do wpisu.

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

22.11.2017 r.

 

 

Trwają prace nad instalacją monitoringu w parku przy ul. Ogrodowej. Zamontowanych zostanie 8 kamer, które będą podłączone do rejestratora. Podgląd „na żywo” będzie możliwy po podłączeniu kamer do miejskiej sieci monitoringu, co wymaga dostępności światłowodów w ul. Ogrodowej. Złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie 2018 r. na kolejne kamery i przyłączenie Józefosławia do miejskiej sieci monitoringu.

Liczymy na to, że obecność kamer wpłynie na bezpieczeństwo i porządek w naszym parku.

Robert Widz

6.11.2017