Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców projektant przygotował warianty koncepcji, z których wybrano tę, według której wykonany zostanie projekt techniczny przebudowy ul. Spacerowej. Zarówno koncepcję jak i argumenty, które przeważyły za takim a nie innym rozwiązaniem można obejrzeć na stronie urzędu: http://bip.piaseczno.eu/artykul/407/3585/koncepcja-ulicy-spacerowej-od-skrzyzowania-ulic-julianowskiej-i-kameralnej-do-ulicy-dzialkowej-w-jozefoslawiu

Największe zmiany czekają otoczenie szkoły, gdzie skrzyżowanie będzie miało postać małego przejazdowego ronda a zamiast zatoki autobusowej powstanie przestrzeń publiczna. Przystanki autobusowe zostaną rozdzielone, zlokalizowane na ul. Kameralnej, zapewniając bezpieczną przestrzeń dla oczekujących na autobusy pasażerów. Całe skrzyżowanie wraz z przejściami dla pieszych ma być „wyniesione”.

spacerowa koncepcja 2 012017

 

Koncepcja przewiduje kontynuację ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się na ul. Julianowskiej w kierunku Lasu Kabackiego i minimalną ingerencję w nieruchomości położone naprzeciwko szkoły. Wkrótce zobaczymy też pomysł na zagospodarownie placu, który tam powstanie.

Teraz można zadać kolejne pytanie: kiedy możemy liczyć na przebudowę tej ulicy? Wykonanie projektu i uzyskanie stosownej decyzji ZRID przewidywane jest na koniec 2017 r. Przebudowę skrzyżowania ul. Kameralnej/ul. Julianowskiej/ul. Spacerowej wraz z odcinkiem ul. Spacerowej do ul. 5KDD (łączącym ul. Spacerową z ul. Wilanowską) uznajemy za priorytetową,  realizowaną w pierwszej kolejności. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zarezerwowane środki w wysokości 2300000 zł na 2018 r. – jest więc szansa na budowę w 2018 r.

Robert Widz
Rada Miejska w Piasecznie
23.01.2017 r.