Szanowni mieszkańcy,

Spodziewałam się, że prędzej czy później ten dzień nadejdzie. Były zakład produkcyjny Technikolor (obecna Vantiva) będzie chciał zamknąć w niedalekiej przyszłości swoje podwoje. Jak szybko to może nastąpić tego nie wie nikt. Nie da się ukryć, że cały ten teren, to bardzo łakomy kąsek dla przyszłych inwestorów.

Skąd ta informacja?

Właściciele fabryki w związku z uchyleniem przez sąd planu mpzp, wystąpili do firmy zewnętrznej o przygotowanie dla tego terenu „planu/szkicu” jak mogłoby wyglądać to miejsce bez fabryki. Czyli inaczej jak mogłoby być zagospodarowane. Razem z tym „planem/szkicem” przyszli do gminy podzielić się tą wiedzą, oraz tą, że będą wygaszać sukcesywnie działalność firmy.  Sukcesywnie to nie znaczy, ani dziś, ani jutro. To może trwać i kilka lat. W miejscu gdzie nie ma planu, można po sprzedaży działek, budować na zasadzie dobrego sąsiedztwa. A że w sąsiedztwie są bloki, to można się spodziewać bloków. Temat był poruszany na komisji ochrony środowiska i planowania przestrzennego przed podjęciem uchwały w sierpniu tego roku.

Dlatego Gmina Piaseczno przystępuje do uchwalenia planów mpzp dla tego terenu.

Dlatego tak ważne jest składanie wniosków do planu mpzp! Podejrzewam, że wszyscy jesteśmy zainteresowani jak centralna część naszej miejscowości mogłaby wyglądać. 

Zapraszam na zebranie wiejskie 18.października na godz. 19.00 tak aby przybliżyć państwu skomplikowane procedury i jak złożyć prawidłowo wniosek. (Miejsce podam wkrótce).

W roku 2018 został uchwalony plan dla tego terenu, niestety sąd go w tym roku uchylił. Tak więc plan na chwilę przestał obowiązywać. Ale…

W dniu 30 sierpnia tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr. 1397/LXXIV/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Julianowskiej, która mówi: Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Piasecznie podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej mpzp). Granica przystąpienia do sporządzenia mpzp obejmuje dz. nr ewid.: 103/10, 104/2, 98, 99/1, 96/32, 96/33, 96/31, 95/4, 97/2, 96/30, 99/3, 103/7, 103/3, 103/5, 103/9, 106/2, 105/4, 105/1, 105/3, 106/1, 104/1, 96/17, 103/8, 105/5 o łacznej powierzchni ok. 11 ha. Powodem przystąpienia do sporządzenia mpzp jest stwierdzenie przez Sąd nieważności mpzp dla tego terenu. Przystąpienie do sporządzenia mpzp rozpoczyna procedurę planistyczną zgodną z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Kolejnym krokiem będzie podjęcie w dniu 18.10 na sesji Rady Miasta kolejnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego i to będzie właściwy moment do składania wniosków w tematach, które nas interesują. Warto się do tego przygotować.

Dziś zostało mi przekazane obwieszczenie:

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenu produkcyjnego przy ulicy Julianowskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z granicą obszaru objętego planem, zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Procedura planistyczna MPZP.

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2023  r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

CAŁOŚĆ OBWIESZCZENIA

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

 

Zbliża się jesień, a co za tym idzie wszyscy po wakacjach wrócimy do codziennych obowiązków i zaczniemy zwracać uwagę na naszą okolicę. Winna jestem Państwu kilka informacji dotyczących spraw bieżących.

Przed wakacjami wnioskowałam o poprawę bezpieczeństwa na ul. Rekreacyjnej. Otrzymałam informację z urzędu, że zostanie wprowadzone spowolnienie ruchu (na zakręcie) oraz doprojektowane zostaną trzy latarnie, tak by doświetlić ten uczęszczany ciąg komunikacyjny. Na pytanie zadane w wydziale IDR nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedzi, kiedy się pojawi spowolnienie i latarni, poza tym że na jesieni. Oby jak najszybciej, bo wieczory zaczynają być mroczne. Czekamy więc.

Co do ulicy Działkowej. Zakończyły się konsultacje w sprawie koncepcji. Niebawem urząd przedstawi ostateczną wersję. Przed wakacjami wnioskowałam o ułożenie płyt w okolicy ulicy Przyrodniczej, niestety gmina Konstancin-Jeziorna, która jest właścicielem tej drogi nie wyraziła zgody, abyśmy częściowo poprawili stan poboczy.

Ulica Wilanowska, kończy się projektowanie tej ulicy. Niestety pojawiają się przestoje spowodowane różnymi czynnikami. Jak zawsze najtrudniej się porozumieć z PGE i uzgodnienia z tą firmą się przedłużają. Stan tej ulicy pogarsza się z każdym miesiącem, mam nadzieję, że urząd będzie robił wszystko by jak najszybciej przystąpić do jej budowy. Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu na I etap budowy ulicy, na kanalizację deszczową – ok. 8 mln zł

Wiele zapytań dotyczy Szkoły w Julianowie – zmodyfikowany projekt budowy nowej szkoły w gminie Piaseczno jest już gotowy. W połowie września planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w czwartym kwartale bieżącego roku, Gmina będzie mogła ogłosić przetarg na budowę szkoły. Z uzyskanych informacji Gmina Piaseczno złożyła wniosek o środki zewnętrzne – na dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu ok. 30 mln zł oraz wystosowała list do Premiera popierający ten wniosek. Co do układu komunikacyjnego wokół przyszłej szkoły – prace zostaną zakończone do końca października. Podczas wrześniowych spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu oraz na zebraniu wiejskim w Klubie Kultury 13.09 o godz. 19.00 będą również zbierane podpisy pod petycją w sprawie rządowego wsparcia dla tej inwestycji. Serdecznie zapraszam.

Poprawa bezpieczeństwa – jako sołtyska złożyłam wniosek do burmistrza i z odpowiedzią można się zapoznać na stronie Sołectwa 

Uchwała krajobrazowa – w przestrzeni publicznej pojawiają się banery – ich istnienie zgłaszane jest do wydziału Architektury i Urbanistyki. Najgorzej przedstawia się rondo przy ul. Julianowskiej, zaśmiecając przestrzeń publiczną. Mamy nadzieję, że znikną. Wydział architektury i urbanistyki intensywnie pracuje nad tym tematem. Już niebawem na naszych ulicach mogą się pojawić reklamy wyborcze. Warto pamiętać, że kwestia umieszczania plakatów i haseł wyborczych w przestrzeni publicznej jest uregulowana w Kodeksie wyborczym, czyli akcie prawa wyższego rzędu. Oznacza to, że związane z wyborami plakaty czy banery nie podlegają zapisom uchwały krajobrazowej, która jest aktem prawa miejscowego.

Na ogrody deszczowe w Julianowie (Budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych w Julianowie”, w ramach zadania inwestycyjnego „Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Piaseczno” został ogłoszony przetarg, który jest w trakcie rozstrzygania. Aby rozpoczęły się prace Gmina musi podpisać protokół z rozstrzygnięcia przetargu, następnie przystąpi do podpisania umowy i wprowadzi wykonawcę na budowę. Zadanie obejmuje: roboty ziemne związane z realizacją ogrodów deszczowych tj. wymianą gruntów nasypowych na grunty przepuszczalne, nasadzenia roślin w obrębie ogrodów deszczowych, wspomagających filtrację wody opadowej oraz wspomagających chłonność gruntu wraz z infrastrukturą. Informacja z otwarcia ofert.

Projektowanie na terenach ZP w Józefosławiu placów zabaw dla dzieci. Ogromnie się cieszę, że udało się doprowadzić do projektowania terenów dla dzieci. “Park kieszonkowy pod wierzbą” i „Jordanek” przy ul. Cyraneczki i Ogrodowej. Te dwa projekty ogromnie mnie cieszą, tym bardziej, że będą również zaspokajać potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami. Teren pod „Jordanka” jest w fazie przygotowania (wyburzanie istniejącego budynku).

Doposażenie placu „Jordanek” zostało zgłoszone przeze mnie w projekcie Budżetu Obywatelskiego na 130 tyś. GŁOSOWANIE ZACZYNA SIĘ 11 WRZEŚNIA! 

Budowa skarpy wraz z nasadzeniami z Budżetu Obywatelskiego przy ul. Jutrzenki, wykonawca czeka w blokach startowych na uspokojenie pogody i ustąpienie upałów.

Budowa poidełka w parku przy ul. Ogrodowej, który złożyłam jako projekt do Budżetu Obywatelskiego ma rozpocząć się we wrześniu.

Książkomat – inwestycja Biblioteki Publicznej w Piasecznie

W najbliższych dniach zostanie uruchomiona usługa wypożyczenia zbiorów biblioteki do książkomatu, dzięki czemu czytelnicy będą mogli odbierać i zwracać książki o dowolnej porze. Lokalizacja przy Centrum Handlowym została wybrana z uwagi na często odwiedzane miejsce.
Zakup książkomatu został sfinansowany w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie.
🟢Projekt “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Z informacji kulturalnych:
  • przez cały wrzesień trwa w naszym Klubie Kultury JÓZEFEST  czekamy na Was
  • Koło Gospodyń Wiejskich Józefosław organizuje 17.09 (niedziela) wyprzedaż garażową na terenie zielonym przy Klubie Kultury, zachęcamy do uczestnictwa, szczegółowe informacje na fan page na FB koła.
  • 24.09 (niedziela) już po raz 9. będziecie mogli wziąć udział w Kiermaszu Jesiennym w Acroconie, na który ze Stowarzyszeniem Pomysł na Józefosław serdecznie zapraszam. Czekamy na wasze wytrawne tarty w konkursie na najlepszą wytrawną tartę.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska wsi Józefosław

 

 

 

Zielona przestrzeń publiczna.

INTERPELACJA

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny

Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz Uchwały Nr 296/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 551, a także na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w obwieszczeniach architektonicznych – załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie w dniu 28 października 2021 r. w godzinach: od 16.30 do 18.30 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się pod numerem telefonu 22 70 17 551 do dnia 22 października 2021 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogromnie się cieszę, Gminie Piaseczno udało się pozyskać ponad 2,1 ml zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wybudowanie tej ulicy! Mieszkańcy odcinka od ul. XXI wieku do ul. Geodetów zapewne też. Ten fragment ma szanse zmienić swoje oblicze. Ulica będzie budowana na od ul. Wenus do ul. Geodetów.

Chciałabym jednak przypomnieć, że jej projekt już gotowy czekał na realizację od poprzedniej kadencji, czyli od lat 2014 -2018.  Był to jeden z łączników, który uważaliśmy jako radni za dość istotny w Józefosławiu.  Jednak było na tyle dużo innych pilniejszych inwestycji, że musiał czekać w kolejce.  Teraz ten czas nadszedł i mam nadzieję, że droga będzie gotowa w 2022 roku. W roku 2020 został wykonany łącznik od ul. XXI wieku do ul. Wenus dla pieszych i rowerów, który bardzo się sprawdził.

Niestety co mnie bardzo martwi, będzie musiał zniknąć cały szpaler drzew – grabów, między ul. Wenus a ul. XXI wieku, które były nasadzone jako żywopłot. Niestety w którymś momencie właściciel ich nie przycinał i pozwolił im bujnie wyrosnąć. W tej chwili są zbyt dużymi drzewami i zbyt gęsto posadzonymi, aby móc je przesadzić, a w projekcie wypadają centralnie w pasie drogi.

Mam nadzieję, że Gmina Piaseczno i wydział drogowy IDR wraz z wydziałem Ochrony Środowiska wezmą sobie ten fakt poważnie do serca, zrobią powtórną inwentaryzację zieleni (bo ta sprzed lat jest nieaktualna) i w zamian posadzą mieszkańcom w rekompensacie duże drzewa. W tej kwestii złożę odpowiedni wniosek. Przykładem kiepskiego planowania jest ul. Wenus, gdzie podziemna infrastruktura została tak położona, że nie zostawiono miejsca pod choćby jedno drzewo.

W rejonie tych ulic buduje się obecnie najwięcej, a niestety deweloperzy otrzymują zezwolenia na wycinki dużych drzew (brzozy poniżej, ok 30 sztuk) tak jak obecnie przy budowie osiedla, przy ul. Tenisowej, tylko potem albo nie sadzą nic, albo jakieś miniaturowe migdałki i niskie krzewy, które nie zastąpią dużych drzew. W tym miejscu ten szpaler to mogła być naturalna zielona bariera między blokami, a tak mieszkańcy będą zaglądać sobie do okien 🙁 W sumie ciekawa jestem do jakich nasadzeń w zamian deweloper się zobowiązał.

W przyszłości obok ulic Jutrzenki i XXI wieku nasza piękna wieś ma zabezpieczony teren o powierzchni 5 tyś m na teren zielony, ale kiedy zobaczymy tam zieleń to ciężko powiedzieć.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie.

Od 6 października do 5 listopada 2020 r. jest wykładany do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szkoły w Julianowie.

Z treścią obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się TU

W obwieszczeniu opisane są terminy wyłożenia, termin dyskusji publicznej oraz termin składania uwag do projektu planu.

Załącznikami znajdującymi się pod treścią obwieszczenia są tekst i rysunek  projektu planu, który można ściągnąć na swój komputer, aby się z nim zapoznać.

Z projektem planu można również zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury (informacje w pok. 32 lub pod nr telefonu 22 70 17 564).

Plan dotyczy działek  gminnych, gdzie będzie realizowana inwestycja p.n. szkoła w Julianowie, plan miejscowy nie jest  koncepcją architektoniczną szkoły.

W projekcie planu poszerzono przeznaczenie terenu pod usługi publiczne (UP) o dodatkowe działki, które stały się własnością gminy oraz dostosowano wskaźniki ( t.j. wysokość zabudowy, pow. biologiczne czynna, intensywność zabudowy czy ilość miejsc parkingowych) do zleconej wcześniej przez wydz. Inwestycji koncepcji budowy szkoły.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

 

Czy rzeczywiście centrum Piaseczna nie będzie miało możliwości dalszego rozwoju? Czy wszystkie tematy nad którymi pracujemy jako Radni, dotyczące rozwoju i rewitalizacji w Piasecznie wezmą w łeb? Kto za tym stoi? Za co trzeba nas ukarać? Jestem w szoku! Czy komuś jest solą w oku rozwijające się miasto?

Czy te walące się domy to rzeczywiście, aż tak wartościowe zabytki ?

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami z BPiI Gminy Piaseczno.

Centrum miasta w rejestrze zabytków?

 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczno. Co to oznacza dla mieszkańców?

Z treści zawiadomienia wynika, że w czasie trwania postępowania zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowalnych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. Wynika to z art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. W tym przypadku zabytkiem ma być układ urbanistyczny historycznego centrum miasta.

Może to zatem oznaczać, że realizowana właśnie inwestycja powinna zostać zatrzymana. Czy każda inwestycja? Kto może o tym zdecydować? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jest natomiast jednoznaczna odpowiedzialność, określona po stronie inwestora. To inwestor naraża się bowiem na konsekwencje, wynikające z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, konkretnie z rozdziałem 10A o administracyjnych karach pieniężnych.

– Obszar centrum miasta jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mamy również obiekty wpisane do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków. Zatem wszelkie zamierzenia inwestycyjne w tym obszarze już podlegają uzgodnieniom z MWKZ. Dlatego dziwi mnie tak radykalny sposób ochrony centrum Piaseczna, który blokuje inwestycje publiczne i prywatne na nieokreślony czas – mówi Anna Pakulińska Attia – naczelnik wydziału Urbanistyki i Architektury piaseczyńskiego urzędu. – Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania do konserwatora swoich wniosków i uwag, zgodnie z procedurą, które można również przesłać mailem na adres UiA@piaseczno.eu. Pytania oraz wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania można również zgłaszać pod nr telefonu Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22 70-17-643 w godz. 14 – 16.

Obszar objęty postępowaniem stanowi znaczną część centrum miasta i niewątpliwe samo postępowanie może być utrudnieniem dla realizacji zarówno nowych jak i będących w toku inwestycji gminnych i prywatnych. Dodatkowo trudno określić, ile czasu zajmie wydanie decyzji, która może wymagać wielu analiz, ekspertyz czy konsultacji.

– Poprosiłem już pana konserwatora o spotkanie. Moim zdaniem informacja o takim postępowaniu i jego skutkach dla mieszkańców powinna trafić do gminy wcześniej – mówi Daniel Putkiewicz, burmistrz miasta i gminy. – Popieramy i realizujemy wiele działań na rzecz ochrony historycznego centrum Piaseczna i chcielibyśmy, aby mieszkańcy byli z niego dumni. Ale żeby to osiągnąć miasto musi żyć i się rozwijać. Mieszkańcy powinni chcieć tu przyjechać, pracować, robić zakupy czy spędzać wolny czas w kawiarnianym ogródku. Obawiam się, że paraliż inwestycyjny czyli blokowanie na wiele miesięcy czy lat każdego przedsięwzięcia od drogi rowerowej poprzez budowę sygnalizacji świetlnej a na remoncie kamienicy kończąc nie będzie sprzyjał procesowi przywracania Piasecznu blasku – dodaje burmistrz.

Zawiadomienie Konserwatora

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Załącznik graficzny https://bip.mwkz.pl/uploads/images/obwieszczenia/2020.06.25/zalacznik_graficzny_do_zawiadomienia.pdf

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Szanowni Mieszkańcy,

Po raz pierwszy w historii MiG Piaseczno został zorganizowany konkurs architektoniczny na basen przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie i właśnie dzisiaj nastąpi rozstrzygnięcie tego konkursu (pisaliśmy jakiś czas temu na naszej stronie, można przeczytać o tym TU.)

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Sądowi Konkursowemu przewodniczyła Pani prof. Ewa Kuryłowicz, wybitna architekt z ogromnym doświadczeniem w przeprowadzaniu tego typu konkursów. Członkami Sądu Konkursowego byli również pracownicy urzędu.

– Dyskusje Sądu były bardzo merytoryczne, czasem burzliwe, ostatecznie zgodne – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Do konkursu przystąpiło 22 architektów, z których Sąd Konkursowy wybrał 6 prac i przyznał: I, II i III nagrodę, 2 wyróżnienia i jedno wyróżnienie honorowe.

Wszystkie nadesłane prace do konkursu były zanonimizowane i dopiero dzisiaj będziemy mogli poznać zwycięzcę!

Zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line z oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, która odbędzie się dzisiaj, tj. 22.06, o godzinie 15.00. na oficjalnym profilu Facebook Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

O godzinie 16 wszystkie prace zostanę opublikowane na stronie SARP, natomiast na stronie www.piaseczno.eu pojawi się informacja o rozstrzygnięciu konkursu i linkiem do strony SARP.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

fot. Andre Santana pixabay.com

Poprosiłem p. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury o wyjaśnienie kwestii ulicy Ogrodowej i zgodności planu miejscowego ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Piaseczno.

Oto odpowiedź, którą uzyskałem:

 

Z tekstu studium:

Cele i zakres opracowania:

4.Studium, jako dokument kierunkowy, nie determinuje szczegółowych rozwiązań  urbanistyczno-architektonicznych (lokalizacji budynków, podziałów na działki, dyspozycji przekroju ulic, itp.), określa przyjęte przez gmin zasady kształtowania struktury przestrzennej miasta i gminy oraz planowane kierunki zmian oraz ustala, dostosowane do skali stopnia szczegółowo ci Studium, przeznaczenie terenów, lokalizacji istotnych inwestycji publicznych i warunki zagospodarowania terenu, określane poprzez wybrane wskaźniki urbanistyczne.

 2. Założony zakres interpretacji rysunku studium:

Infrastruktura komunikacyjna, techniczna i inne obiekty liniowe pokazane na rysunku Studium jako ideogram, mogą by uszczegółowienie w procedurze sporządzenia planu miejscowego, co nie narusza zgodności ze Studium.

 Układ drogowy 

W zakresie układu powiązań wewnętrznych w Józefosławiu jest wymieniona :

„budowa ciągu ulic Kuropatwy- Cyraneczki w Józefosławiu wzdłuż rowu Jeziorki do drogi nr 721”.

Jest też  taki rys.  ale zgodnie z założeniami studium może być uszczegóławiane na etapie planu, który jest sporządzany już w skali 1:1000 a nie jak studium 1:10 000;

 

Podobna sprawa ma się z ul Wilanowską która zgodnie ze schematem oznaczona została jako droga klasy zbiorczej a w planie jest zbiorcza do ul Cyraneczki i dalej do ul. Działkowej  jest drogą lokalną co również nie jest sprzeczne ze studium

W tekście planu Józefosławia  jest mowa o braku sprzeczności z ustaleniami studium. Ul. Ogrodowa w planie jest nadal ważną drogą gminną , na odcinku w sąsiedztwie Lasu Kabackiego gdzie zmieniono charakter zabudowy na ekstensywną z bardziej restrykcyjnymi wskaźnikami odnośnie powierzchni biologicznie czynnej –  zmieniono jej klasę na dojazdową, podobnie ul. Wilanowska na odcinku północnym nie jest drogą zbiorcza tylko lokalną.