Wprowadzone przez Robert Widz

Przystąpienie do zmiany mpzp dla częsci terenu Józefosławia – cd.

Jestem Państwu winien małe sprostowanie dotyczące informacji przekazanej wcześniej przez radną Katarzynę Krzyszkowską – Sut na naszym wspólnym portalu jozefoslawdwazero.pl. Informacja dotyczy procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, którego właścicielem jest firma Vantiva – dawniej Technicolor. W 2018 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp), który ograniczył sposób zagospodarowania fragmentu tego terenu. […]

,

Wybory sołeckie – dlaczego pójdę głosować?

Dzisiaj wybory sołeckie. Zapewne nie wszyscy nasi mieszkańcy mają świadomość, że formalnie Józefosław jest wsią, a każda wieś ma swojego Sołtysa i Radę Sołecką. Czy w Józefosławiu, w którym mieszka ok. 12000 ludzi, który nie jest już typową wsią lecz dużą miejscowością, który w Radzie Miejskiej jest reprezentowany obecnie przez 2 radnych, wybieranie sołtysa ma […]

,

Działkowa i Geodetów

Na początek 2021 r. mamy 2 ważne i dobre wiadomości. Pierwszą wiadomością jest ogłoszony przez Gminę przetarg na przebudowę ulic Geodetów, Energetycznej, Granitowej i Rubinowej. Do samej inwestycji jeszcze długa droga, ale pierwszy (wielki) krok został zrobiony. We wrześniu Gmina uzyskała decyzję ZRID na przebudowę ul. Geodetów, w grudniu decyzję ZRID na ul. Energetyczną. Obie […]

, ,

Dobre wiadomości w sprawie ul. Działkowej

  Gmina Piaseczno wykonała 2 koncepcje drogowe ul. Działkowej i w lutym br. przekazała je do gminy Konstancin-Jeziorna. Na spotkaniu burmistrzów obu gmin ustalono, że gminy podzielą się kosztami wykonania projektów budowlanych jak i w przyszłości kosztami budowy zarówno ulicy Działkowej jak i dróg 10 KDL i 4 KL wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Udział gminy […]

,

Roboty drogowe w Józefosławiu – 18.05.2019

Drodzy mieszkańcy, Na początek chciałbym Państwa poinformować o aktualnej sytuacji ul. Działkowej, na który czeka tyle osób. Odkąd w styczniu br. objąłem stanowiska zastępcy burmistrza jest to jeden z  moim priorytetów. Odbyłem szereg spotkań z burmistrzem Konstancina-Jeziornej. Gmina Piaseczno wywiązała się ze wszystkich uzgodnień. Jednak po upływie 5 miesięcy nie ma żadnych efektów działań po […]

, ,

Park przy Ogrodowej – dojście od ul. Wilanowskiej

Kolejna ważna sprawa, jaką jest zabezpieczenie „normalnego” wejścia do parku przy Ogrodowej od strony ul. Wilanowskiej jest w trakcie finalizacji. Po długich staraniach, trudnych negocjacjach i przeznaczeniu przez Radę Miejską dużych środków finansowych, gmina przejęła grunty pod fragment ulicy Słoneczny Sad. Dzięki temu łączymy teraz ul. Pastelową z ul. Księżycowa. W pierwszym etapie będzie to […]

,

Geodetów, Działkowa, 10 KDL, Krótka i inne wiadomości

Oto kilka istotnych informacji dotyczących naszej okolicy: 1.       Konstancin-Jeziorna – w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem i jego współpracownikami, w spotkaniu wziął również udział Ksawery Gut, Starosta Powiatu Piaseczyńskiego oraz projektant drogi 10 KDL i 4KL. Bardzo dobre spotkanie – wyjaśniliśmy sobie uwarunkowania i wątpliwości a potem uzgodniliśmy plan działań. Przygotowana […]

, ,

Co nowego na naszych ulicach? – 27.01.2019

3 tygodnie w nowej roli minęło błyskawicznie i pracowicie. Przeglądamy wszystkie inwestycje drogowe i te w toku i te zaplanowane, podobnie z remontami drogowymi. Patrzymy i rewidujemy harmonogram pod kątem procedur administracyjnych, kosztów i możliwości organizacyjnych. Czeka nas jeszcze analiza procedur planistycznych, określenie założeń do polityki gospodarki gruntami i przejmowania nieruchomości na potrzeby dróg i […]

,

Nowy Rok – nowe wyzwanie

Szanowni mieszkańcy! W wyborach samorządowych w październiku 2018 r., dzięki Waszym głosom zostałem wybrany na radnego Rady Miejskiej w Piasecznie. Wierzę, że poparcie które uzyskałem, było wynikiem mojej pracy i zaangażowania w sprawy Józefosławia jako radnego, w kadencji 2014-2018. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, p. Daniel Putkiewicz, zaproponował mi objęcie stanowiska zastępcy burmistrza, odpowiedzialnego za […]