• OGRÓD SPOŁECZNY

  Zakladamy nasz ogród 2021

 • KLUB KULTURY

  Mamy nowy skwer 2021

 • Ul. Kameralna i ul. Spacerowa

  Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej!

 • AKCJA

  MURAL NA OGRODOWEJ 2018

 • Ul. Geodetów 2020 r.

 • Mural I love Jó 2021

  Warsztaty dla młodzieży

 • AKCJA

  DZIEŃ ZIEMI NA WENUS 2018

 • AKCJA

  Malujemy artystyczne przejście – 2018

 • AKCJA

  Witaj w Józefosławiu! 2018

 • NASZE ULICE

  Nowa ul. Wilanowska

 • TAK JEST!

 • TAK BYŁO...

 • AKCJA

  SPRZATAM PO SWOIM PSIE 2015

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

KATARZYNA KRZYSZKOWSKA – SUT

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Każdy w pewnym momencie szuka swojego miejsca na Ziemi i chce się w nim dobrze poczuć. Ze mną było podobnie. Zamieszkałam w Gminie Piaseczno w Józefosławiu w 2007 roku z wyboru, ale na pewne rzeczy patrzyłam krytycznym okiem. Doszłam bardzo szybko do wniosku, że można to łatwo poprawić angażując się w życie społeczne mojej miejscowości. Najpierw było tworzenie lokalnego Magazynu Sąsiedzi, potem przynależność do stowarzyszeń NGO w końcu Rada Miejska, w której znalazłam się dzięki państwa głosom. Od dwóch kadencji, czyli od 2014 roku pełnię funkcję przewodniczącej komisji Kultury i Promocji uczestniczę w życiu naszej gminy, pracuję w komisjach, walczę o budżet i rozwiązania, które uważam za najlepsze dla mieszkańców. Od 10 lat jestem blisko ludzi i z ludźmi, pracując społecznie i organizując życie społeczno-kulturalne dla naszych miejscowości. W 2021 roku zostałam przez państwa wybrana w wyborach na sołtyskę Józefosławia. Działam na rzecz wspólnego dobra, dlatego startuję z listy KO, choć formalnie do żadnej partii nie należę. Najważniejsze dla mnie zawsze pozostaną niezależność i suwerenność podejmowanych decyzji, dlatego będzie mi ogromnie miło, jeśli zechcecie ponownie oddać na mnie swój głos.

Prywatnie

Studiowałam w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na wydziale aktorskim, ukończyłam Podyplomowe Studia Specjalne Moda i Wzornictwo na Politechnice Łódzkiej, oraz podyplomowe studia na SGH w Warszawie – Menedżer Kultury. Jestem zamężna, mam dwóch dorosłych synów i kota. Moją pasją jest architektura krajobrazu, każdą wolną chwilę poświęcam na pracę w swoim ogrodzie, w którym panuje artystyczny i przyjazny duszy nieład.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Znajdziesz mnie rownież na Facebook

ROBERT WIDZ

Dlaczego kandyduję po raz trzeci?
Każda decyzja ma swoje konsekwencje. W 2014 r. wraz z kilkoma przyjaciółmi połączyliśmy się w idei poprawy jakości życia w naszej okolicy zakładając stowarzyszenie Pomysł na Józefosław. Było naprawdę słabo i uznaliśmy, że by zmienić otoczenie musimy współpracować z gminą. Aktywnie współpracować, być partnerem dla gminy i definiować cele, realne do zrealizowania. Powstał program Józefosław 2.0, z którym w 2014 roku wystartowaliśmy do wyborów samorządowych pod bliskim nam szyldem Platformy Obywatelskiej i zdobyliśmy 2 mandaty radnych miasta i gminy Piaseczno. Tak zaczęła się moja przygoda z samorządem. Przez kolejne 4 lata staraliśmy się przekonać burmistrza i radnych do realizacji potrzeb mieszkańców Józefosławia, Julianowa, Chyliczek i Chylic. To była bardzo ważna kadencja – dynamicznie rozwijający się Józefosław i okolice zaczęły się zmieniać. W międzyczasie po blisko 25 latach pracy w polskim oddziale amerykańskiej korporacji IT, uznałem, że czas odpocząć od korporacji. W 2018 r. kolejne wybory samorządowe i mieliśmy już 4 mandaty w 23 osobowej radzie miejskiej. Nasz głos liczył się jeszcze bardziej.
Po wyborach burmistrz Daniel Putkiewicz zaproponował mi objęcie stanowiska II zastępcy burmistrza, które po krótkim namyśle przyjąłem. Wymagało to rezygnacji z mandatu radnego, ale oczywiście nie pozbawiało mnie wpływu na realizację potrzeb mieszkańców naszej okolicy. Już nie tylko mogłem wnioskować o realizację jakiejś inwestycji, ale mogłem pracować nad projektami, mając wpływ na sposób ich realizacji.
Przez 5 lat zrealizowaliśmy w całej gminie mnóstwo ambitnych i trudnych projektów. O tym zapewne będziemy dużo mówić podczas tej kampanii.
Praca w samorządzie nie należy do najłatwiejszych, ale daje też dużo satysfakcji, szczególnie jak popatrzy się na efekty tej pracy. Dlatego decyduję się znów poddać ocenie wyborców i jeśli obdarzycie mnie ponownie swoim zaufaniem, będę przez kolejne lata pracować na rzecz naszej gminy. Czy będzie to praca w Radzie Miejskiej czy praca u boku burmistrza? O tym zdecydują wyniki wyborów.
Znajdziesz mnie również na Facebook

RAZEM UBIEGAMY SIĘ JUŻ O 3 KADENCJĘ W RADZIE MIEJSKIEJ !

Zobacz to co udało nam się zrobić przez ostatnie 9 lat i co chcielibyśmy zrobić przez następne lata

2019 – 2024

Zmiany, zmiany, zmiany – na lepsze

2024 +

A to nasze ambitne zamierzenia i mamy nadzieję, że znów nam zaufacie!

A jeśli kogoś interesuje trochę historii, to wszystko zaczęło się w 2014 r.

2014 – 2018

Nasza pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej

BĄDŹ NA BIEŻĄCO – ZOBACZ CO DZIEJE SIĘ W NASZEJ OKOLICY

Zgłoś interwencję do Urzędu Miasta i Gminy

Zajrzyj do galerii i zobacz co się ostatnio wydarzyło!

#ZMIENIAMYJOZEFOSLAW

ZAJRZYJ DO NASZEJ GALERII

NASZA PRACA W RADZIE MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

W Radzie Miejskiej w Piasecznie jest 23 radnych. W wyborach 2018 r. Józefosław znajdował się w okręgu nr 3. Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna zdobyła w tym okręgu 4 mandaty (na 5 możliwych do zdobycia). Radnymi Rady Miejskiej zostali Hanna Kułakowska-Michalak, Adam Marciniak, Katarzyna Krzyszkowska-Sut i Robert Widz. Hanna Kułakowska-Michalak otrzymała i przyjęła nominację na I Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, co oznacza wygaszenie mandatu radnego. Mandat przejęła Maja Szwedzińska-Sikorska, mieszkanka Józefosławia. W niedługim czasie nominację otrzymał na II Zastępcę Burmistrza Robert Widz. Mandat Radnego przejął pan Piotr Jakubowski.

W Radzie Miejskiej w Piasecznie funkcjonują tzw. komisje problemowe, na przykład komisja oświaty i kultury, komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego. To na komisjach analizuje się projekty uchwał, przygotowywane przez burmistrza, opiniuje się te projekty, składa się wnioski do burmistrza. Zgodnie ze statutem, komisje liczą maks. 11 członków.

Praca w Radzie Miejskiej jest pracą społeczną, radni otrzymują diety. W gminie Piaseczno diety przysługują za udział w sesji Rady Miejskiej oraz w komisjach stałych. Obowiązuje ograniczenie wszystkich wypłacanych diet do kwoty 2013,10 zł miesięcznie (w gminie Piaseczno).

Katarzyna Krzyszkowska-Sut jest przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji.

Ponadto jest członkinią Komisji Ochrony Środowiska i Planowania przestrzennego oraz członkinią Komisji Inwestycji i Finansów.

Robert Widz został powołany na II Zastępcę Burmistrza i jest odpowiedzialny za pracę wydziałów/referatów: Urbanistyki i Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Polityki Mobilności i Transportu, Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych, Innowacji Miejskich, Infrastruktury Technicznej i Transportu Publicznego.

Komisja Promocji w Radzie Miejskiej Piaseczna zajmuje się zagadnieniami związanymi bezpośrednio z kulturą, historią i zabytkami oraz promocją miasta i gminy Piaseczno. Obejmuje kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej poprzez stworzenie atrakcyjnego wizerunku miasta. Często zagadnienia poruszane na komisji promocji zahaczają o planowanie przestrzenne oraz dziedziny mające bezpośredni wpływ na obraz Piaseczna. Na komisji promocji opiniujemy również przed każdą sesją projekty uchwał przygotowywane przez burmistrza.

Budżet gminy to najważniejszy dokument, uchwalany przez Radę Miejską. Są tam wpisane wszystkie wydatki i zadania remontowe oraz  inwestycyjne, które będą realizowane w danymi roku. Załącznikiem do budżetu jest również Wieloletnia Prognoza Finansowa, która pokazuje inwestycje gminy rozłożone na lata przyszłe.

Budżet w ciągu roku się zmienia, praktycznie na każdej sesji Rady Miejskiej (które w Piasecznie odbywają się raz w miesiącu). Dochodzą nowe zadania a inne zostają przesunięte w czasie. Wszystko zależy od przychodów gminy i bieżących potrzeb.

Budżety gminy w poszczególnych latach dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy:Budżet gminy – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

W budżecie gminy Piaseczno zapisane są zadania dla naszej miejscowości. Porównując budżety na poszczególne lata widać, jak z roku na rok zmieniają się zadania i kwoty, chociażby ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę lub innych czynników. To największa bolączka budżetu. Nawet jeśli na początku roku w budżecie zapisanych jest wiele pozycji, nie oznacza to wcale, że na pewno będą one zrealizowane. Niektóre z obecnie realizowanych inwestycji pojawiły się w budżecie gminy już bardzo dawno.

Jednym z naszych największych wyzwań jest ciągłe monitorowanie stanu realizacji naszych zadań i reagowanie na ewentualne opóźnienia poprzez składanie stosownych wniosków do burmistrza.

PUNKT WIDZENIA

Z założenia, radny jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a gminą, reprezentuje mieszkańców danego okręgu wyborczego. Wielokrotnie słyszymy od mieszkańców żądania, aby radny stanął po „ich stronie”, tzn. reprezentował punkt widzenia tych mieszkańców, którzy zwracają się do niego z określonym problemem.  Jednak można łatwo wyobrazić sobie sytuację, że w tej samej kwestii inni mieszkańcy mają inną opinię. Dlatego rolą radnego jest raczej umożliwienie mieszkańcom prezentacji ich opinii wobec burmistrza, który jest organem wykonawczym – niż stawanie po czyjejś stronie. Na końcu, to burmistrz lub cała rada miejska (w zależności od sprawy) podejmuje decyzję.

Oczywiście my też mamy swój punkt widzenia i mamy do tego prawo. Ten punkt widzenia przekłada się na sposób głosowania nad projektami uchwał, przygotowywanych przez burmistrza. Do podjęcia uchwały wymagana jest większość kwalifikowana, więc pojedyncze zdanie radnego wciąż nie jest wystarczające do przeforsowania czegokolwiek.

Obok prezentujemy artykuły, które są mniej informacyjne a bardziej oddają nasze odczucia, wrażenia, czy poglądy. To ważny element komunikacji z mieszkańcami – mamy swoje poglądy i emocje, nie boimy się ich prezentować.

Niezależnie od naszego punktu widzenia, pomożemy dotrzeć do właściwych osób w gminie każdemu mieszkańcowi – aby mógł on przedstawić SWÓJ punkt widzenia w jakiejś sprawie.

PRZEDSTAW SWOJE ZDANIE KOMENTUJĄC ARTYKUŁY LUB KOMENTARZE INNYCH OSÓB – ARCHIWUM

KONTAKT

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Jeśli ktoś z Państwa chciałby się spotkać, porozmawiać, zapytać czy sprawdzić co się dzieje w naszej okolicy, można się z nami umówić po wcześniejszym umówieniu. Możemy być dostępni w godz. 19.00-20.00. Prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

INSTAGRAM

Masz pomysł? W Stowarzyszeniu PNJ spróbujemy go wspólnie zrealizować!

ZAPRASZAMY!