Wpisy

15 marca br. byliśmy obecni na spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy z dyrekcją szkoły i Radą Rodziców, na którym zaprezentowano wybraną przez burmistrza koncepcję rozwiązań drogowych na ulicy Kameralnej i ul. Spacerowej oraz możliwe sposoby zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły.

Koncepcja ul. Spacerowej wywołuje mnóstwo emocji, w szczególności co do wyboru skrzyżowania w postaci ronda najazdowego oraz usytuowania przystanków autobusowych. Rodzice protestują przeciwko lokalizacji przystanku na ulicy Kameralnej w kierunku ul. Wilanowskiej.

Wyjaśnienia projektanta nie przekonały rodziców (koncepcję rozwiązania drogowego można znaleźć tutaj). Ustalono, że przeanalizowane zostaną jeszcze następujące propozycje rodziców:

  • zlokalizowanie przystanku dla autobusów jadących w kierunku Warszawy na ul. Julianowskiej
  • zlokalizowanie przystanku dla autobusów jadących w kierunku Warszawy na by-pasie po północnej stronie ul. Kameralnej, na podobnej zasadzie co by-pas dla autobusów jadących w kierunku Piaseczna
  • część rodziców sugerowała jeszcze, by ul. Spacerowa na odcinku do ul. 3KDD była ulicą jednokierunkową (w kierunku ul. Działkowej), tak by zachować możliwość parkowania ukośnego przy szkole.

Zastępcy burmistrza, p. Hanna Michalak-Kułakowska i Daniel Putkiewicz zobowiązali się do przekazania stanowiska rodziców burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi, który ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.

Burzliwa dyskusja o przystanku praktycznie uniemożliwiła zaprezentowanie propozycji aranżacji przestrzeni wokół skrzyżowania i szkoły. Nowa ul. Spacerowa to nie tylko jezdnia i chodniki, ale możliwość aranżacji nowej przestrzeni publicznej. Na zlecenie urzędu pracownia architektoniczna przygotowała 2 warianty zagospodarowania przestrzeni wokół szkoły, przedstawione na rysunku poniżej.

Jeden wariant zakłada pozostawienie otoczenia szkoły bez zmian, z przestawieniem ogrodzenia tylko w miejscach wymaganych przez  rozwiązanie drogowe. Drugi wariant zakłada likwidację fragmentu ogrodzenia przy szkole.

Oto co mówi architekt p. Agnieszka Zubala o swoim pomyśle:

„Projekt przestrzeni musi uwzględniać potrzeby różnych grup: uczniów, rodziców, pieszych, rowerzystów, niepełnosprawnych, rodziców z małymi dziećmi, młodzieży, posiadaczy samochodów osobowych, użytkowników komunikacji miejskiej i itd. Otworzyłabym przestrzeń aby dzieciaki nie tłoczyły się przy furtce i na wąskim chodniku i przystanku autobusowym. Większa przestrzeń daje możliwość „rozgęszczenia” ruchu. Mamy więcej miejsca na przejście, na zatrzymanie się, posiedzenie, pogadanie, spotkanie przed zajęciami i po zajęciach, oczekiwanie na autobus, samochód rodziców lub decyzję o jeździe rowerem ewentualnie spacer. Dotyczy to młodzieży, najmłodsze dzieci wymagają nieco innej obsługi: potrzebny jest parking i miejsca postojowe, a wykorzystanie terenu przy szkole na przestrzeń dla pieszych umożliwia również zwiększenie ilości miejsc parkingowych usytuowanych bezpośrednio przy szkole. Wejście do szkoły z otwartej przestrzeni nie oznacza, że szkoła przestaje być ogrodzona – fragmentem ogrodzenia staje się pierzeja szkoły.  By zapewnić całkowite bezpieczeństwo dzieciom w tym obszarze, przestrzeń dla pieszych oddzielona jest od jezdni murkami oporowymi z ławeczkami, uniemożliwiającymi wybiegnięcie dziecka wprost na ulicę.

Sama dekoncentracja to jedno, druga rzecz to zagospodarowanie tej przestrzeni. Proponuję elementy, które będą interesujące, ładne, edukacyjne, sprzyjające bezpieczeństwu i spowolnieniu ruchu. Chcę likwidacji „ owczego pędu” w kierunku do i od przystanku. Dajmy sobie i młodzieży możliwość spędzania czasu nie tylko pomiędzy przystankiem a wejściem do szkoły i na odwrót. Oczekujemy od nich samodzielności i kreatywności. Stwórzmy przestrzeń pomiędzy szkołą a domem – przyjazną, bezpieczną, w której młodzi ludzie będą mogli się odnaleźć i przemieszczać pieszo, rowerem, środkami komunikacji miejskiej bez pośpiechu i w tłumie. Potraktujmy to jako element edukacji – komunikacja w małej skali. „

 

Tyle od autora tej koncepcji. Czy dyrekcja szkoły, rodzice i mieszkańcy Józefosławiu są gotowi na takie rozwiązanie?

Do decyzji o sposobie zagospodarowania przestrzeni jeszcze daleko. Niezależnie od tej decyzji i ostatecznego kształtu rozwiązań drogowych, przebudowa ul. Spacerowej będzie oznaczać ogromną i pozytywną zmianę w okolicy szkoły.

 

Katarzyna Krzyszkowska-Sut, Robert Widz

17.03.2017 r.

wizualizacje: UMiG Piaseczno, autor: Architekt Piotr Zubala