ROWEREM PO JÓZEFOSŁAWIU

Nasze bezpieczeństwo na ulicach zależy również od jakości infrastruktury: oznakowania, chodników, ścieżek rowerowych itp.

Mieszkamy w okolicy Lasu Kabackiego i wielu mieszkańców korzysta z roweru. Rower staje się również środkiem transportu. Dojeżdżamy nim np. do przystanku autobusowego na ulicy Puławskiej czy Metra Kabaty.

Staramy się, aby szlaki rowerowe układały się w logiczną sieć oraz by każda kolejna nowa ulica uwzględniała potrzeby pieszych i rowerzystów.

KLIKNIJ W WYBRANE KÓŁKO NA MAPIE

Rysunek powyżej przedstawia sieć połączeń rowerowych i elementy infrastruktury takie jak parkingi dla rowerów i stacje rowerów miejskich.

Niektóre z elementów sieci już istnieją, inne są w trakcie budowy, inne w fazie projektowania z zabezpieczonymi środkami na budowę w budżecie gminy, jeszcze inne są w sferze planów.

Ciąg pieszo rowerowy służy zarówno pieszym jak i rowerzystom, dlatego jadąc rowerem takim ciągiem, trzeba zachować szczególną ostrożność. Było już kilka przypadków zderzeń rowerzystów z pieszymi, i zamiast mieć pretensje do siebie nawzajem, lepiej jechać wolno i ostrożnie. Po chodniku mogą jeździć rowerem dzieci do lat 10 kierujące osobnym rowerem i towarzyszący im opiekunowie. W strefie zamieszkania pierwszeństwo mają piesi, którzy mogą poruszać się po całej szerokości jezdni.

Na żadnej z ulic w Józefosławiu nie ma zakazu ruchu dla rowerów, więc rowerem można jeździć również po jezdni.

Najgorszą ulicą dla rowerzystów jest wąska ul. Działkowa. Bliskość lasu sprawia, że jest tam naprawdę dużo pieszych i rowerzystów. O ile kierowcy jadący za rowerzystą omijają go powoli, o tyle jadący z naprzeciwka rzadko zmniejszają prędkość, nie mówiąc już o odbiciu na pobocze. Może ci kierowcy nigdy nie jechali na rowerze, gdy mijał ich na centymetry pędzący samochód? To nic przyjemnego, dlatego apelujemy do kierowców jadących ul. Działkową: mijając rowerzystów jadących z naprzeciwka zwolnijcie i wjeżdżajcie na pobocze taka samo, jak mijalibyście się z innym samochodem.

Warto też wiedzieć, że wzdłuż ulicy Julianowskiej biegnie Chojnowski Szlak Rowerowy, jeden z kilkudziesięciu szlaków Krainy Rzeki Jeziorki. Ten szlak zaczyna się w Powsinie a kończy w Górze Kalwarii. Więcej na temat bardzo ciekawych szlaków rowerowych w naszej okolicy można znaleźć na stronie Krainy Jeziorki: http://krainajeziorki.pl/

Ul. Cyraneczki – ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa funkcjonuje na całej długości obecnej ul. Cyraneczki, tj. od ul. Sybiraków do ul. Ogrodowej. Niestety nie jest ona zbyt fortunnie zaprojektowana – do ścieżki przylega chodnik i ławki co sprawa, że praktycznie ścieżka funkcjonuje jako ciąg pieszo rowerowy. Projekt powstał dawno temu, ulica realizowana przez Starostwo Powiatowe, zapewne dzisiaj projekt wyglądałby zupełnie inaczej.

Wraz z budową ul. Cyraneczki od ul. Ogrodowej do granicy gminy Piaseczno powstanie ścieżka rowerowa, podobnie jak na istniejącej części ulicy.

Odcinek od ul. Sybiraków do granicy gminy Konstancin-Jeziorna jest w trakcie projektowania, jednak sam przebieg ścieżki nawiąże do już istniejącego stanu.

ul. Wilanowska – od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej

W 2017 r. powstał ciąg pieszo rowerowy, po którym mogą przemieszczać się piesi i rowerzyści. Ciąg kończy się na ul. Działkowej, do Lasu Kabackiego wjeżdżamy już drogą gruntową. Zarówno ul. Działkowa jak i droga gruntowa są w zarządzie gminy Konstancin-Jeziorna. Przekonujemy K-J aby zrobić coś z tym kawałkiem drogi.

Ul. Wilanowska – odcinek od ul. Cyraneczki do ul. Geodetów

Ten fragment ulicy wymaga zaprojektowania, uzyskania decyzji ZRID i przebudowy. Wtedy powstanie ciąg pieszo rowerowy, a być może uda się zaprojektować tu ścieżkę rowerową, która połączy się ze ścieżką w ul. Energetycznej. Do realizacji tej przebudowy jeszcze długa droga, być może uda się rozpocząć prace projektowe w 2018 r.

Ul. Geodetów

Na całej długości ul. Geodetów, od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej zaprojektowany jest ciąg pieszo-rowerowy. Pierwszy etap budowy ul. Geodetów, obejmujący rondo z fragmentami ulicy w kierunku wschodnim i zachodnim oraz fragmentem ul. Energetycznej ma być realizowany do końca sierpnia 2018.

Kolejny etap budowy Geodetów to odcinek od ronda do ul. Julianowskiej. Być może uda się go zrealizować jeszcze w 2018 r.

Ul. Julianowska

W 2015 r. zakończono budowę chodnika i ciągu pieszo rowerowego na całej długości ulicy, od ul. Przesmyckiego do ul. Kameralnej.

Ul. Spacerowa

W ul. Spacerowej zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID, jeśli wszystko się potoczy bez przeszkód, ulica zostanie wybudowana w 2018 r. Być może trzeba będzie podzielić zadanie na etapy – wtedy w pierwszej kolejności powstanie fragment od ul. Kameralnej do drogi 3 KDD.

ul. Ogrodowa – odcinek od ul. Geodetów do parku

Obecny chodnik po zachodniej stronie będzie poszerzony i stanie się ciągiem pieszo rowerowym, o szerokości 3 m. Remont tego fragmentu ulicy (do przejścia dla pieszych w okolicy parku) ma się zakończyć do 30.04.2018 r.

ul. Ogrodowa – odcinek od parku do ul. Cyraneczki

Koncepcja remontu tego fragmentu ulicy jest trakcie opracowania. W założeniu, po wschodniej stronie ulicy chodnik zostanie poszerzony do 3 m i stanie się ciągiem pieszo rowerowym, od przejścia dla pieszych w okolicy parku (tam ciąg przejdzie na zachodnią stronę) do ul. Cyraneczki, gdzie połączy się ze ścieżką rowerową w ul. Cyraneczki.

ul. Ogrodowa – odcinek od ul. Cyraneczki do ul. Olchowej

Ten fragment ulicy Ogrodowej projektowany jest razem z ul. Olchową, ze względu na konieczność odwodnienia obu ulic do Rowu Jeziorki. Po wschodniej stronie ulicy zaprojektowany jest ciąg pieszo rowerowy, który połączy ścieżkę rowerową ul. Cyraneczki i ciąg pieszo rowerowy ul. Ogrodowej z ciągiem pieszo rowerowym w ul. Olchowej. Ponieważ ciąg z ul. Olchowej połączy się z ciągiem pieszo rowerowym w ul. Wilanowskiej, pozwoli to na bezpieczny przejazd z tej części miejscowości do Lasu Kabackiego. Przebudowa tego fragmentu ulicy odbędzie się wraz z budową ul. Olchowej.

ul. Olchowa

Na całej długości ulicy, od ul. Ogrodowej do ul. Wilanowskiej zaprojektowany jest ciąg pieszo rowerowy. Uzyskanie decyzji ZRID na budowę tej ulicy planowane jest na 2018 r., w budżecie zabezpieczone są środki na 2018-2019 r.

Ul. Energetyczna

Projekt ul. Energetycznej przewiduje ścieżkę rowerową od ronda Geodetów/Wilanowska/Energetyczna aż do ronda przy wjeździe do Designer Outlet. Pierwszy fragment ścieżki powstanie wraz z budową ronda , w 2018 r. Kiedy będzie budowany kolejny odcinek tego nie wiadomo.

Ul. Osiedlowa – odcinek od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej

Na tym fragmencie ulicy została wprowadzona Strefa Zamieszkania. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 20 km/h a piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami i mogą poruszać się całą szerokością jezdni – czego oczywiście nie zalecamy. W jezdni został wyznaczony wizualnie pas (wykonany z kostki), który ma sprawić, że kierowcy będą respektować tę przestrzeń właśnie dla pieszych. Rower traktowany jest jak inny pojazd i rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu i poruszać się po prawej stronie jezdni.

ul. Działkowa

Ulica Działkowa to koszmar pieszych i rowerzystów. Bardzo ruchliwa, wąska droga, na której jedyną „infrastrukturą” są progi zwalniające.

Ulica jest w zarządzie gminy Konstancin-Jeziorna. Liczymy na to, że wkrótce powstanie nowa koncepcja zagospodarowania tej ulicy i będzie można sukcesywnie poprawiać stan bezpieczeństwa – zgodnie z tą koncepcją i możliwościami własnościowymi i finansowymi.

Do przebudowy odcinka ul. Działkowej od ul. Wilanowskiej w kierunku Kierszka daleko – zapadła decyzja o budowie ul. 4KDL przy torach, która połączy się z ul. Cyraneczki. W ten sposób odciąży się ulicę Działkową z ruchu w kierunku Konstancina-Jeziornej i Warszawy. To i tak potrwa ze 2-3 lata, więc możemy tylko apelować do kierowców, pieszych i rowerzystów o szczególną ostrożność.

5 KDD

5 KDD to ulica na przedłużeniu ul. Kombatantów w Julianowie. Został tam wykonany chodnik i ścieżka rowerowa. Pozwala to mieszkańcom Julianowa przejść do ul. Działkowej, dalej do ul. Olechowskiej i do Lasu Kabackiego.

4 KDD ( oznaczenie według obowiązującego mpzp)

Gmina zleciła wykonanie projektu technicznego i uzyskanie decyzji ZRID dla drogi gminnej oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako 4 KDD. Koncepcja zagospodarowania ulicy przewiduje wykonanie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.

ul. Jutrzenki

Połączenie ul. XXI w. i u. Wenus, które chcieliśmy uruchomić już w 2016 r. Jednak tu, aby wybudować „normalny” ciąg pieszo rowerowy potrzebna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Staramy się, aby połączyć te dwie ulice chociaż przejściem po gruncie.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje nowe połączenia pieszo-rowerowe. Najpierw trzeba plan zmienić – Rada Miejska musi uchwalić nowy plan – potem sukcesywnie budować nowe połączenia. To zadanie na wiele lat, ale przynajmniej będzie wiadomo, do czego dążymy.

ul. Kuropatwy – odcinek od ul. Puławskiej do granic dawnego KPGO Mysiadło

W trakcie przebudowy tego fragmentu ulicy Kuropatwy po południowej stronie powstała ścieżka rowerowa.

ul. Kuropatwy – odcinek od granicy dawnego KPGO Mysiadło do granicy gminy Piaseczno

Czy będzie kontynuacja ścieżki w kierunku ul. Cyraneczki? Pewnie będzie, tylko nie wiadomo kiedy. Decyzja zależy od gminy Lesznowola, bo to w zarządzie tej gminy znajduje się ulica Kuropatwy.

ul. Puławska

M. St. Warszawa planuje wybudować ścieżkę rowerową od ul. Domaniewskiej do granicy miasta z gminą Lesznowola, wzdłuż ul. Puławskiej. Według mediów, ścieżka ma być gotowa we wrześniu 2018 r.