Szanowni Państwo,

Sprzątamy nie od dziś i ani od wczoraj oraz przedwczoraj 🙂 Śledząc uważnie naszą stronę na głównym banerze możecie zauważyć, że już w 2015 roku przeprowadziliśmy jedną z akcji sprzątania (Sprzątam po swoim psie).

Tak i tym razem wczesną wiosną zaczynamy aktywnie działać! Śledzimy uważnie media społecznościowe i podejmowane przez Państwa pojedyncze i grupowe akcje sprzątania własnej okolicy to dla nas ogromna radość! Zawsze uważaliśmy, że w grupie siła! Dziękujemy za pracę na rzecz naszej miejscowości, tak właśnie wyobrażamy sobie społeczeństwo obywatelskie, które bierze sprawy we własne ręce!

16.03  w godz. 11:00-13:00, spotykamy się przy naszym Klubie Kultury i z workami oraz w rękawicach idziemy zbierać śmieci!

Zapraszamy

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Robert Widz

plakat informacyjny

 

 

Na komisji m.in. Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego pracowaliśmy nad tematem małej retencji wody do zagospodarowania na własnym terenie (np. przydomowe ogrody).

Zarządzeniem burmistrza od 1.02.2024 został ogłoszony nabór wniosków i będzie trwał do 31.03.2024 r. 

Poniżej informacje:

Ze środków budżetu Gminy Piaseczno dofinansowane są inwestycje polegające na:

1.      Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.:

– budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

– budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

2.      Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

– budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4m  wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

– budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

– adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych,

zdjęcie roślin

Ogród deszczowy na skwerze przy Klubie Kultury w Józefosławiu

 6. Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji wynosi 60% lub 80% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, a procentowy udział dofinansowania zależy od przyjętych rozwiązań, tj.

– 60% kosztów kwalifikowanych dofinansowania ale nie więcej niż 6 000 zł przysługuje
w przypadku wykonania inwestycji gwarantującej jeden z możliwych sposobów zagospodarowania wody tj. polegających na rozsączaniu w gruncie wód opadowych
i roztopowych lub gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych,

– 80% kosztów kwalifikowanych dofinansowania realizacji inwestycji, ale nie więcej niż 8 000 zł w przypadku wykonania inwestycji mieszanych*, przy czym kwota dotacji będzie wyliczona na podstawie łącznych kosztów wykonania tych inwestycji.

* inwestycjami mieszanymi są systemy składające się z przynajmniej jednego elementu służącego rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz przynajmniej jednego elementu służącego gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych.

Uwaga!
Dotacja nie przysługuje na inwestycje, które zostały zrealizowane przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

 7. Procedura dotacyjna

W celu uzyskania dotacji do systemów małej retencji należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek dotacyjny wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5A lub ul. Kościuszki 5).

Więcej Informacji 

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

Szanowni Państwo, ogromnie mnie cieszy, że po dość długim czasie – wykupy terenu, zmiany planu mpzp, konsultacje społeczne, projektowanie – jest na ukończeniu I etap zagospodarowania placu rekreacyjnego w Julianowie (w tym tygodniu ma nastąpić odbiór prac). To ważne miejsce na styku naszych miejscowości JÓ&JU. Chciałabym szybciej, od razu wszystko, ale muszę uzbroić się w cierpliwość.  Realizowanie koncepcji zagospodarowania Rowu Jeziorki, biegnącego wzdłuż ul. Cyraneczki wymaga czasu i budżetu.

Klikając w obrazek będzie można zapoznać się szczegółowo z planem oraz nasadzeniami.

Na finiszu jest budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych wraz z ich obsadzeniem i wyposażeniem technicznym. W celu ograniczenia występującego przeciążenia wodami opadowymi kanalizacji deszczowej w rejonie oraz zapobieżeniu lokalnym podtopieniom posesji mieszkalnych ogrody mają pełnić funkcję retencyjno-infiltracyjną dla części wód ze zlewni kolektora „Cyraneczki”. Wody zostaną wprowadzone do wbudowanych w tym celu kwater o określonej pojemności. Przeprowadzone badania geotechniczne potwierdziły, że grunty występujące w podłożu projektowanego ogrodu deszczowego charakteryzują się dobrą przepuszczalnością. W związku z powyższym odprowadzone wody docelowo zostaną zagospodarowane w gruncie na terenie inwestycji.

Rośliny w ogrodach deszczowych pełnią kilka ważnych funkcji. Są estetyczne i uatrakcyjniają przestrzeń, ale przede wszystkim pomagają w oczyszczaniu wody. Część związków znajdujących się w wodzie wbudowują w swoje tkanki–w biomasę. Pobierają też metale ciężkie. Powstrzymują zanieczyszczenia przed przedostawaniem się do głębszych warstw gleby, unieruchamiając je w strefie korzeniowej. Współpracują również z bakteriami, które oczyszczają wodę. W ogrodzie deszczowym sadzimy rośliny zbiorowisk mokrych łąk.

Firma założyła trawniki na całym terenie, moim zdaniem byłoby konieczne wygrodzenie całego terenu, do czasu umocnienia się nasadzeń w ogrodach deszczowych oraz umocnienia się murawy trawnika i roślinności na skarpach i w rowach o co będę wnioskować do burmistrza.

fot. P. Zych

Kolejnymi etapami realizacji, rozłożonymi w czasie będzie dalsze zagospodarowanie terenu, wyposażanie placu wg projektu: pętla rolkarska plan na 2024 do realizacji, dalsze nasadzenia, mała architektura – plac z siedziskami, plac dla foodtrucków, plac zabaw dla młodszych dzieci, zjazd linowy podwójny dla starszych dzieci, mini skatepark – platforma do zabaw, oświetlenie i monitoring oraz inne elementy wyposażenia.

Inwestycja została zrealizowana za niespełna 1 mln zł, dokładnie 911 tyś.  Gmina pozyskała dofinansowanie na tę budowę w kwocie 200 tyś z programu Mazowsze dla Klimatu 2023, ze środków Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego .

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie, Sołtyska Józefosławia.

 

 

 

 

Cebulki kwiatowe w naszym miejskim systemie ekologicznym, to coś więcej niż tylko atrakcja wizualna. Wspierają różnorodność biologiczną, zapewniając dodatkowe źródło pożywienia dla wielu owadów w czasach, gdy pożywienia jest niewiele lub nie ma go wcale. Mieszanki cebul kwiatowych przeznaczone są specjalnie do zmechanizowanego sadzenia.

Na miejscu specjalna maszyna do sadzenia tworzy nacięcie w istniejącej darni. Przez to nacięcie wkładane są nóżki sadzeniowe na głębokość do 100 mm. Ta część maszyny prześlizguje się przez glebę i równomiernie rozmieszcza cebulki kwiatowe pod warstwą darni. Dzięki kształtowi tych nóżek darń pozostaje zamknięta i zostaje tylko minimalny ślad.

Wydział Utrzymania Terenów Publicznych gminy Piaseczno zaproponował mieszankę mieszankę kwiatów cebulowych z kwiatami polnymi, która kwitnie od kwietnia do późnej jesieni i prawie co miesiąc coś się na rabatach dzieje. Mieszanka Amoena – składniki mieszanki to m.in. narcyz, szafirek, śnieżnik, czosnek biały, tulipan, kamasja, czosnek, mieczyk.

Wspólnie ustaliliśmy, że miejscem nasadzeń będą pasy zieleni przy ul. Cyraneczki w sercu naszej miejscowości. Dziś  31.10. rozpoczęło się sadzenie.  Mamy nadzieję, że bioróżnorodne kwiaty w przyszłym sezonie wiosenno-letnim będą cieszyły nie tylko oczy mieszkańców, ale przede wszystkim będą poprzez zwiększenie liczby kwitnących ośrodków w środowisku miejskim tworzyć lepszą równowagę pomiędzy florą, fauną i budownictwem. Ulepszając ekologiczną „autostradę” w naszej miejscowości stworzymy atrakcyjniejszą i bardziej przyjazną przestrzeń dla niezbędnych owadów, takich jak pszczoły i motyle.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie, Sołtyska Józefosławia.

źródło: flower your place

Cieszę się ogromnie, że złożony przeze mnie projekt do Budżetu obywatelskiego spotkał się z państwa aprobatą.

Uplasowaliśmy się w pierwszej dziesiątce na miejscu szóstym. Ogromnie dziękuję za złożone głosy!

Poniżej zwycięskie projekty, które będą realizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w kolejności od tego, który zdobył najwięcej głosów:

1. Rowerem do szkoły – 1252 głosy
2. Stop smog – nowe rabaty, drzewa, krzewy, byliny i rośliny cebulowe! – 1175 głosy
3. Zwolnij – wyświetlacze prędkości pod szkołami! – 1105 głosy
4. Kraina św. Mikołaja w Piasecznie – 981 głosy
5. Gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów – 874 głosy
6. Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu – 853 głosy
7. Zrób to sam – zajęcia dla dzieci i młodzieży
8. Kody na e-booki i audiobooki – mobilne czytanie dla każdego!
9. Przestrzeń piknikowa przy Parku Zachodnim
10. Audiobooki dla każdego – online bez wychodzenia z domu
11.”Uczeń w spektrum autyzmu- spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i specjalistów”
12. Plenerowy stół do tenisa stołowego
13. Wagi najazdowe dla osób z niepełnosprawnością – które korzystają z wózka inwalidzkiego. Ważne także dla seniorów.
14. Relaksacyjna joga z ćwiczeniami oddechowymi dla dorosłych
15. 1 nowa stacja piaseczyńskiego roweru miejskiego
16. Zagrajmy! – poszerzenie oferty planszówek w bibliotece w Zalesiu Górnym
17. Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie
18. Aktywna, zdrowa MAMA to szczęśliwe DZIECKO
19. Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości – Świętojańska
20. Zalesie Górne – Poznajmy się

Szczegóły na stronie: https://piaseczno.budzet-obywatelski.org/wyniki

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

Szanowni mieszkańcy,

Spodziewałam się, że prędzej czy później ten dzień nadejdzie. Były zakład produkcyjny Technikolor (obecna Vantiva) będzie chciał zamknąć w niedalekiej przyszłości swoje podwoje. Jak szybko to może nastąpić tego nie wie nikt. Nie da się ukryć, że cały ten teren, to bardzo łakomy kąsek dla przyszłych inwestorów.

Skąd ta informacja?

Właściciele fabryki w związku z uchyleniem przez sąd planu mpzp, wystąpili do firmy zewnętrznej o przygotowanie dla tego terenu „planu/szkicu” jak mogłoby wyglądać to miejsce bez fabryki. Czyli inaczej jak mogłoby być zagospodarowane. Razem z tym „planem/szkicem” przyszli do gminy podzielić się tą wiedzą, oraz tą, że będą wygaszać sukcesywnie działalność firmy.  Sukcesywnie to nie znaczy, ani dziś, ani jutro. To może trwać i kilka lat. W miejscu gdzie nie ma planu, można po sprzedaży działek, budować na zasadzie dobrego sąsiedztwa. A że w sąsiedztwie są bloki, to można się spodziewać bloków. Temat był poruszany na komisji ochrony środowiska i planowania przestrzennego przed podjęciem uchwały w sierpniu tego roku.

Dlatego Gmina Piaseczno przystępuje do uchwalenia planów mpzp dla tego terenu.

Dlatego tak ważne jest składanie wniosków do planu mpzp! Podejrzewam, że wszyscy jesteśmy zainteresowani jak centralna część naszej miejscowości mogłaby wyglądać. 

Zapraszam na zebranie wiejskie 18.października na godz. 19.00 tak aby przybliżyć państwu skomplikowane procedury i jak złożyć prawidłowo wniosek. (Miejsce podam wkrótce).

W roku 2018 został uchwalony plan dla tego terenu, niestety sąd go w tym roku uchylił. Tak więc plan na chwilę przestał obowiązywać. Ale…

W dniu 30 sierpnia tego roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr. 1397/LXXIV/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Julianowskiej, która mówi: Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Piasecznie podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej mpzp). Granica przystąpienia do sporządzenia mpzp obejmuje dz. nr ewid.: 103/10, 104/2, 98, 99/1, 96/32, 96/33, 96/31, 95/4, 97/2, 96/30, 99/3, 103/7, 103/3, 103/5, 103/9, 106/2, 105/4, 105/1, 105/3, 106/1, 104/1, 96/17, 103/8, 105/5 o łacznej powierzchni ok. 11 ha. Powodem przystąpienia do sporządzenia mpzp jest stwierdzenie przez Sąd nieważności mpzp dla tego terenu. Przystąpienie do sporządzenia mpzp rozpoczyna procedurę planistyczną zgodną z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Kolejnym krokiem będzie podjęcie w dniu 18.10 na sesji Rady Miasta kolejnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego i to będzie właściwy moment do składania wniosków w tematach, które nas interesują. Warto się do tego przygotować.

Dziś zostało mi przekazane obwieszczenie:

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenu produkcyjnego przy ulicy Julianowskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z granicą obszaru objętego planem, zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Procedura planistyczna MPZP.

Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2023  r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

CAŁOŚĆ OBWIESZCZENIA

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

 

Zbliża się jesień, a co za tym idzie wszyscy po wakacjach wrócimy do codziennych obowiązków i zaczniemy zwracać uwagę na naszą okolicę. Winna jestem Państwu kilka informacji dotyczących spraw bieżących.

Przed wakacjami wnioskowałam o poprawę bezpieczeństwa na ul. Rekreacyjnej. Otrzymałam informację z urzędu, że zostanie wprowadzone spowolnienie ruchu (na zakręcie) oraz doprojektowane zostaną trzy latarnie, tak by doświetlić ten uczęszczany ciąg komunikacyjny. Na pytanie zadane w wydziale IDR nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedzi, kiedy się pojawi spowolnienie i latarni, poza tym że na jesieni. Oby jak najszybciej, bo wieczory zaczynają być mroczne. Czekamy więc.

Co do ulicy Działkowej. Zakończyły się konsultacje w sprawie koncepcji. Niebawem urząd przedstawi ostateczną wersję. Przed wakacjami wnioskowałam o ułożenie płyt w okolicy ulicy Przyrodniczej, niestety gmina Konstancin-Jeziorna, która jest właścicielem tej drogi nie wyraziła zgody, abyśmy częściowo poprawili stan poboczy.

Ulica Wilanowska, kończy się projektowanie tej ulicy. Niestety pojawiają się przestoje spowodowane różnymi czynnikami. Jak zawsze najtrudniej się porozumieć z PGE i uzgodnienia z tą firmą się przedłużają. Stan tej ulicy pogarsza się z każdym miesiącem, mam nadzieję, że urząd będzie robił wszystko by jak najszybciej przystąpić do jej budowy. Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu na I etap budowy ulicy, na kanalizację deszczową – ok. 8 mln zł

Wiele zapytań dotyczy Szkoły w Julianowie – zmodyfikowany projekt budowy nowej szkoły w gminie Piaseczno jest już gotowy. W połowie września planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w czwartym kwartale bieżącego roku, Gmina będzie mogła ogłosić przetarg na budowę szkoły. Z uzyskanych informacji Gmina Piaseczno złożyła wniosek o środki zewnętrzne – na dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu ok. 30 mln zł oraz wystosowała list do Premiera popierający ten wniosek. Co do układu komunikacyjnego wokół przyszłej szkoły – prace zostaną zakończone do końca października. Podczas wrześniowych spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu oraz na zebraniu wiejskim w Klubie Kultury 13.09 o godz. 19.00 będą również zbierane podpisy pod petycją w sprawie rządowego wsparcia dla tej inwestycji. Serdecznie zapraszam.

Poprawa bezpieczeństwa – jako sołtyska złożyłam wniosek do burmistrza i z odpowiedzią można się zapoznać na stronie Sołectwa 

Uchwała krajobrazowa – w przestrzeni publicznej pojawiają się banery – ich istnienie zgłaszane jest do wydziału Architektury i Urbanistyki. Najgorzej przedstawia się rondo przy ul. Julianowskiej, zaśmiecając przestrzeń publiczną. Mamy nadzieję, że znikną. Wydział architektury i urbanistyki intensywnie pracuje nad tym tematem. Już niebawem na naszych ulicach mogą się pojawić reklamy wyborcze. Warto pamiętać, że kwestia umieszczania plakatów i haseł wyborczych w przestrzeni publicznej jest uregulowana w Kodeksie wyborczym, czyli akcie prawa wyższego rzędu. Oznacza to, że związane z wyborami plakaty czy banery nie podlegają zapisom uchwały krajobrazowej, która jest aktem prawa miejscowego.

Na ogrody deszczowe w Julianowie (Budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych w Julianowie”, w ramach zadania inwestycyjnego „Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Piaseczno” został ogłoszony przetarg, który jest w trakcie rozstrzygania. Aby rozpoczęły się prace Gmina musi podpisać protokół z rozstrzygnięcia przetargu, następnie przystąpi do podpisania umowy i wprowadzi wykonawcę na budowę. Zadanie obejmuje: roboty ziemne związane z realizacją ogrodów deszczowych tj. wymianą gruntów nasypowych na grunty przepuszczalne, nasadzenia roślin w obrębie ogrodów deszczowych, wspomagających filtrację wody opadowej oraz wspomagających chłonność gruntu wraz z infrastrukturą. Informacja z otwarcia ofert.

Projektowanie na terenach ZP w Józefosławiu placów zabaw dla dzieci. Ogromnie się cieszę, że udało się doprowadzić do projektowania terenów dla dzieci. “Park kieszonkowy pod wierzbą” i „Jordanek” przy ul. Cyraneczki i Ogrodowej. Te dwa projekty ogromnie mnie cieszą, tym bardziej, że będą również zaspokajać potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami. Teren pod „Jordanka” jest w fazie przygotowania (wyburzanie istniejącego budynku).

Doposażenie placu „Jordanek” zostało zgłoszone przeze mnie w projekcie Budżetu Obywatelskiego na 130 tyś. GŁOSOWANIE ZACZYNA SIĘ 11 WRZEŚNIA! 

Budowa skarpy wraz z nasadzeniami z Budżetu Obywatelskiego przy ul. Jutrzenki, wykonawca czeka w blokach startowych na uspokojenie pogody i ustąpienie upałów.

Budowa poidełka w parku przy ul. Ogrodowej, który złożyłam jako projekt do Budżetu Obywatelskiego ma rozpocząć się we wrześniu.

Książkomat – inwestycja Biblioteki Publicznej w Piasecznie

W najbliższych dniach zostanie uruchomiona usługa wypożyczenia zbiorów biblioteki do książkomatu, dzięki czemu czytelnicy będą mogli odbierać i zwracać książki o dowolnej porze. Lokalizacja przy Centrum Handlowym została wybrana z uwagi na często odwiedzane miejsce.
Zakup książkomatu został sfinansowany w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie.
🟢Projekt “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Z informacji kulturalnych:
  • przez cały wrzesień trwa w naszym Klubie Kultury JÓZEFEST  czekamy na Was
  • Koło Gospodyń Wiejskich Józefosław organizuje 17.09 (niedziela) wyprzedaż garażową na terenie zielonym przy Klubie Kultury, zachęcamy do uczestnictwa, szczegółowe informacje na fan page na FB koła.
  • 24.09 (niedziela) już po raz 9. będziecie mogli wziąć udział w Kiermaszu Jesiennym w Acroconie, na który ze Stowarzyszeniem Pomysł na Józefosław serdecznie zapraszam. Czekamy na wasze wytrawne tarty w konkursie na najlepszą wytrawną tartę.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska wsi Józefosław

 

 

 

Zielona przestrzeń publiczna.

INTERPELACJA

 

W imieniu organizatora czyli Gminy Piaseczno zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniach dotyczących piaseczyńskiej uchwały krajobrazowej

“Lato z piaseczyńską uchwałą krajobrazową”. 

W Józefosławiu i Julianowie już od dłuższego czasu daje się zauważyć, że przestrzeń publiczna nie jest zaśmiecona wszechobecnymi banerami średniej urody. Niestety nowi przedsiębiorcy nie wiedzą o uchwale i pojawiają się nowe. To dla nich w szczególności są te szkolenia.

Dziękujemy serdecznie przedsiębiorcom, którzy rozumieją, że ciekawy szyld czy pylon jest zdecydowanie atrakcyjniejszy niż baner na płocie. Wszystkich którzy mają co do uchwały krajobrazowej wątpliwości zapraszamy na spotkania.

Podczas spotkań odpowiemy na pytania i wątpliwości związane z zapisami uchwały i wymaganiami dotyczącymi umieszczania reklam w przestrzeni publicznej:

  • Co to jest uchwała krajobrazowa?
  • Szyld a reklama
  • Jakie nośniki reklamowe są dozwolone?
  • Jakie nośniki reklamowe są zakazane?
  • Zdjęcie baneru reklamowego i co dalej?

Wakacyjne bezpłatne szkolenia odbędą się w Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.

Spotkania poprowadzi Dorota Krug-Płoska z Wydziału Urbanistyki i Architektury UMiG Piaseczno.

Terminy:

11.07.2023 r. wtorek godz. 9.00

18.07.2023 r. wtorek godz. 18.00

09.08.2023 r. środa godz. 9.00 i 18.00

Więcej informacji o uchwale krajobrazowej: krajobraz.piaseczno.eu.

plakat

Katarzyna Krzyszkowska-Sut                                                                   Józefosław, 20.06.2022 r.

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska wsi Józefosław

Józefosław

Sz.P. Daniel Putkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

Interpelacja

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Od wczesnej wiosny z niepokojem obserwuję to, co się dzieje w kwestii utrzymania terenów publicznych na terenie gminy Piaseczno. Centrum miasta jest zaopiekowane i świetnie ponieważ powinno być wizytówką całej Gminy. Chciałabym jednak przypomnieć, że poza miastem zieleń również trzeba utrzymywać w należytym porządku.

Józefosław i Julianów już dawno przestały być wsiami z polami i łąkami. Mamy typowe przestrzenie miejskie z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, skwerami i parkami kieszonkowymi, które upiększają naszą przestrzeń. Nie jesteśmy jednak w stanie wraz z radą sołecką oraz radnymi z tego terenu poradzić sobie z wyegzekwowaniem od urzędu podstawowych działań pielęgnacyjnych przestrzeni publicznych. Przypomnę, że również na komisji Kultury i Promocji, zajmowaliśmy się tematem OPZ, tak by usprawnić działanie w sezonie wiosenno-letnim. Zapewniano nas, że wszystko działa prawidłowo i jest dobrze zaplanowane. Niestety okazuje się, że to co działało 15 lat temu obecnie się nie sprawdza i bezwzględnie trzeba to zmienić.

Wysyłamy niezliczoną ilość maili do urzędników z prośbami, wskazujemy co jest do poprawy, kontrolujemy i monitujemy każdą nieprawidłowość. Zbieramy skargi i uwagi od mieszkańców zaniepokojonych tą sytuacją.

Zastanawiamy się gdzie są firmy wyłonione w przetargach?

Nie satysfakcjonują nas już odpowiedzi, typu: nie ma pracowników, czy że ktoś jest chory, do obowiązków osoby zarządzającej należy wdrażać czynności zastępcze i delegowanie innych pracowników do zadań które leżą odłogiem. Przyroda rośnie i nic jej nie powstrzyma.

Uprzejmie proszę o zainteresowanie się w końcu tematem i wyciągnięcie wniosków.

Poproszę również o informację z wykonania budżetu wydziału UTP za pierwsze półrocze.

Poniżej lista zadań z którymi zmagamy się od przyspieszonej wegetacji:

1) brak nasadzeń kwiatów sezonowych, wnioskowaliśmy o jedno nasadzenie sezonowe (zamiast trzech) ale wcześniejsze. Nie ma żadnego. Donice puste. Stara ziemia (teren przy trejażach ul. Cyraneczki/Julianowska)
2) pilenie – ruszyło, ale są miejsca zupełnie nie odwiedzane w tym sezonie (np. rabaty z różami przy wejściu do parku, na ulicy Księżycowej). Ul. Wilanowska i ul. Wenus zarośnięta chwastami.
3) Korowanie – BRAK
4) agrowłóknina wystająca z rabat, gdzie powinna zostać już usunięta. Szczególnie gdzie rosną rośliny rozrastające się przez podziemne kłącza (np. róże dzikie przy ul. Cyraneczki)
5) Park przy Ogrodowej – rabaty wymagają, odtworzenia, pielenia i uporządkowania. Ścieżki, teren wokół ławek i stołów, urządzeń do ćwiczeń wymaga oczyszczenia z chwastów/wrastającej trawy. Przy wejściu głównym do parku jest brudno. A przy tylnym – ani razu w tym sezonie nie było pielenia, koszenia chaszczy. Leży złamany konar.
6) drzewa przy ul. Cyraneczki i ul. Julianowskiej – wymagają naprawienia palikowania, wiele drzew jest pochylonych. Odrosty przyziemne nie są usunięte. Korony drzew i krzewów wymagają przycięcia, żeby nie blokowały ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.
7) ulica Osiedlowa – bardzo zaniedbana (pielenie tylko wokół krzaka zamiast oczyszczenie całej rabaty; irga wymaga ponownego przycięta (jedno było wiosną, teraz przyda się drugie podobnie jak zostało zrobione przy ul. Cyraneczki); ciągi piesze nie sprzątane ani razu w tym sezonie; krzewy z posesji wrastają na ciągi piesze/ulice blokując przejście)
8) krzewy z posesji muszą być przycięte gdyż blokują przejście dla pieszych (ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa, ul. Wenus, ul. Komety, inne do sprawdzenia)
9) ulice i chodniki z kategorii 3 i 4 – nie były oczyszczane prawdopodobnie od ich wybudowania (a na 100% od kilku lat) – Księżycowa, Pastelowa, Komety, Olchowa, Jerzyka, …itd.

Z poważaniem

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska wsi Józefosław

Ad.

Wydział UTP

Wydział IT

Wiceburmistrz Robert Widz

Radni z terenu Józefosław i Julianów

ODPOWIEDŹ