W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się w całym kraju wybory samorządowe. Mieszkańcy swoimi głosami zdecydują o składzie rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Wybiorą również burmistrzów, wójtów i prezydentów.

W związku z tym, że część mieszkańców naszej gminy może być zameldowanych w innym miejscu niż obecnie zamieszkuje, warto sprawdzić wcześniej, gdzie jesteśmy ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Jeśli w wyborach parlamentarnych jesienią 2023 r. głosowaliśmy w swoim stałym miejscu zamieszkania i nie dokonywaliśmy żadnych zmian w tym zakresie, najprawdopodobniej głosujemy w tym samym obwodzie głosowania (w obrębie gminy nastąpiły niewielkie modyfikacje).

Jak sprawdzić, gdzie będziemy głosować 7 kwietnia 2024 r.? Możemy to zrobić w serwisie mObywatel po zalogowaniu się przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną albo korzystając z aplikacji mObywatel.

Więcej szczegółów na stronie GMINY PIASECZNO

Szanowni Państwo,

Sprzątamy nie od dziś i ani od wczoraj oraz przedwczoraj 🙂 Śledząc uważnie naszą stronę na głównym banerze możecie zauważyć, że już w 2015 roku przeprowadziliśmy jedną z akcji sprzątania (Sprzątam po swoim psie).

Tak i tym razem wczesną wiosną zaczynamy aktywnie działać! Śledzimy uważnie media społecznościowe i podejmowane przez Państwa pojedyncze i grupowe akcje sprzątania własnej okolicy to dla nas ogromna radość! Zawsze uważaliśmy, że w grupie siła! Dziękujemy za pracę na rzecz naszej miejscowości, tak właśnie wyobrażamy sobie społeczeństwo obywatelskie, które bierze sprawy we własne ręce!

16.03  w godz. 11:00-13:00, spotykamy się przy naszym Klubie Kultury i z workami oraz w rękawicach idziemy zbierać śmieci!

Zapraszamy

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Robert Widz

plakat informacyjny

 

 

Na komisji m.in. Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego pracowaliśmy nad tematem małej retencji wody do zagospodarowania na własnym terenie (np. przydomowe ogrody).

Zarządzeniem burmistrza od 1.02.2024 został ogłoszony nabór wniosków i będzie trwał do 31.03.2024 r. 

Poniżej informacje:

Ze środków budżetu Gminy Piaseczno dofinansowane są inwestycje polegające na:

1.      Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.:

– budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

– budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

2.      Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

– budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4m  wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

– budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

– adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych,

zdjęcie roślin

Ogród deszczowy na skwerze przy Klubie Kultury w Józefosławiu

 6. Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji wynosi 60% lub 80% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, a procentowy udział dofinansowania zależy od przyjętych rozwiązań, tj.

– 60% kosztów kwalifikowanych dofinansowania ale nie więcej niż 6 000 zł przysługuje
w przypadku wykonania inwestycji gwarantującej jeden z możliwych sposobów zagospodarowania wody tj. polegających na rozsączaniu w gruncie wód opadowych
i roztopowych lub gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych,

– 80% kosztów kwalifikowanych dofinansowania realizacji inwestycji, ale nie więcej niż 8 000 zł w przypadku wykonania inwestycji mieszanych*, przy czym kwota dotacji będzie wyliczona na podstawie łącznych kosztów wykonania tych inwestycji.

* inwestycjami mieszanymi są systemy składające się z przynajmniej jednego elementu służącego rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz przynajmniej jednego elementu służącego gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych.

Uwaga!
Dotacja nie przysługuje na inwestycje, które zostały zrealizowane przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

 7. Procedura dotacyjna

W celu uzyskania dotacji do systemów małej retencji należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek dotacyjny wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5A lub ul. Kościuszki 5).

Więcej Informacji 

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

Miło nam poinformować, że nowa linia L33 będzie kursowała przez Józefosław. Prace nad uruchomieniem kolejnego autobusu i polepszeniem komunikacji w naszej okolicy trwały od jakiegoś czasu, aż wreszcie mamy szczęśliwy finał.

Zgodnie z obietnicą Gminy do końca lutego nastąpią zmiany w rozkładach jazdy.

Trasa linii L33, zostanie wydłużona i będzie można nią dojechać z Józefosławia i Piaseczna do stacji PKP Jeziorki oraz do ul. Puławskiej, gdzie w godzinach szczytu co kilka minut kursują autobusy dojeżdżające do pętli Wilanowska.

Zmianie ulegnie trasa L39 – zostanie skrócona do Mysiadła, na ul. Kuropatwy, na rondzie przy Obi będzie miała zawrotkę, pozostała trasa do Piaseczna jest bez zmian.

Pozostaje nam popracować nad obsługą połączeń. Po sygnałach od mieszkańców, na nie zawsze kulturalne zachowanie kierowców, wydział IT wystosował pismo do ZTM z prośbą o interwencję w tym zakresie, a Ci bezpośrednio interweniowali u przewoźników.

Jeśli zaistnieją takie sytuacje, warto zapamiętać jaki to był kurs, w jakim miejscu i o jakiej godzinie, wtedy można skutecznie wyegzekwować poprawę.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej, Sołtyska Józefosławia

Robert Widz

 

Cieszę się, że władzom Gminy Piaseczno udało się wynegocjować z ZTM dodatkowe kursy lini 739 (18-metrowych autobusów) w godzinach porannych na skróconej trasie.
Procedury projektowania przebudowy skrzyżowań ulic Julianowskiej i Przesmyckiego (już na terenie Piaseczna) jeszcze trwają, więc na całej trasie przegubowiec pojedzie za jakiś czas, ale poprawa podróżowania autobusem przez naszą i sąsiednią wieś będzie znacząca.
👉 ZTM planuje wprowadzenie tej zmiany w ciągu 2 tygodni.
👉 Autobus przegubowy pojedzie skróconą trasą – od przystanku Nadziei, zagęszczając w Józefosławiu liczbę kursów w porannym szczycie do 8 na godzinę.
👉 Dzięki kursowaniu autobusu co 6-8 minut, z czego co drugi realizowany będzie przez autobus przegubowy, podaż miejsc w porannym szczycie zwiększy się o 72%!
Wszyscy czekamy z niecierpliwością.
 
Katarzyna Krzyszkowska Sut
Radna Rady Miejskiej w Piasecznie
Sołtyska Józefosławia

Szanowni Państwo, ogromnie mnie cieszy, że po dość długim czasie – wykupy terenu, zmiany planu mpzp, konsultacje społeczne, projektowanie – jest na ukończeniu I etap zagospodarowania placu rekreacyjnego w Julianowie (w tym tygodniu ma nastąpić odbiór prac). To ważne miejsce na styku naszych miejscowości JÓ&JU. Chciałabym szybciej, od razu wszystko, ale muszę uzbroić się w cierpliwość.  Realizowanie koncepcji zagospodarowania Rowu Jeziorki, biegnącego wzdłuż ul. Cyraneczki wymaga czasu i budżetu.

Klikając w obrazek będzie można zapoznać się szczegółowo z planem oraz nasadzeniami.

Na finiszu jest budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych wraz z ich obsadzeniem i wyposażeniem technicznym. W celu ograniczenia występującego przeciążenia wodami opadowymi kanalizacji deszczowej w rejonie oraz zapobieżeniu lokalnym podtopieniom posesji mieszkalnych ogrody mają pełnić funkcję retencyjno-infiltracyjną dla części wód ze zlewni kolektora „Cyraneczki”. Wody zostaną wprowadzone do wbudowanych w tym celu kwater o określonej pojemności. Przeprowadzone badania geotechniczne potwierdziły, że grunty występujące w podłożu projektowanego ogrodu deszczowego charakteryzują się dobrą przepuszczalnością. W związku z powyższym odprowadzone wody docelowo zostaną zagospodarowane w gruncie na terenie inwestycji.

Rośliny w ogrodach deszczowych pełnią kilka ważnych funkcji. Są estetyczne i uatrakcyjniają przestrzeń, ale przede wszystkim pomagają w oczyszczaniu wody. Część związków znajdujących się w wodzie wbudowują w swoje tkanki–w biomasę. Pobierają też metale ciężkie. Powstrzymują zanieczyszczenia przed przedostawaniem się do głębszych warstw gleby, unieruchamiając je w strefie korzeniowej. Współpracują również z bakteriami, które oczyszczają wodę. W ogrodzie deszczowym sadzimy rośliny zbiorowisk mokrych łąk.

Firma założyła trawniki na całym terenie, moim zdaniem byłoby konieczne wygrodzenie całego terenu, do czasu umocnienia się nasadzeń w ogrodach deszczowych oraz umocnienia się murawy trawnika i roślinności na skarpach i w rowach o co będę wnioskować do burmistrza.

fot. P. Zych

Kolejnymi etapami realizacji, rozłożonymi w czasie będzie dalsze zagospodarowanie terenu, wyposażanie placu wg projektu: pętla rolkarska plan na 2024 do realizacji, dalsze nasadzenia, mała architektura – plac z siedziskami, plac dla foodtrucków, plac zabaw dla młodszych dzieci, zjazd linowy podwójny dla starszych dzieci, mini skatepark – platforma do zabaw, oświetlenie i monitoring oraz inne elementy wyposażenia.

Inwestycja została zrealizowana za niespełna 1 mln zł, dokładnie 911 tyś.  Gmina pozyskała dofinansowanie na tę budowę w kwocie 200 tyś z programu Mazowsze dla Klimatu 2023, ze środków Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego .

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie, Sołtyska Józefosławia.

 

 

 

 

Szanowni Państwo, trochę to trwało… ale w końcu mój projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego zrealizowano! Mamy poidełko w parku przy ul. Ogrodowej. Poidełko jest dwumisowe dla ludzi i zwierząt. Usytuowane jest tuż przy wejściu za furtką od strony ul. Ogrodowej. Przy okazji montażu źródła, zostało wykonane dodatkowe przyłącze wodociągu. To niestety opóźniło prace nad montażem samego źródła. Mamy już jesień i ryzyko przymrozków jest duże, więc Gmina zdecydowała uruchomić poidło dopiero na wiosnę. Teren (wykostkowany) obok którego znajduje się poidełko, miało służyć potencjalnej kawiarni/foodtruckowi, ale nie było wody. Teraz już jest. Także polecam to miejsce potęcjanym chętnym na prowadzenie takiej działalności!

fot. KKS

fot. KKS

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie, Sołtyska Józefosławia

Cebulki kwiatowe w naszym miejskim systemie ekologicznym, to coś więcej niż tylko atrakcja wizualna. Wspierają różnorodność biologiczną, zapewniając dodatkowe źródło pożywienia dla wielu owadów w czasach, gdy pożywienia jest niewiele lub nie ma go wcale. Mieszanki cebul kwiatowych przeznaczone są specjalnie do zmechanizowanego sadzenia.

Na miejscu specjalna maszyna do sadzenia tworzy nacięcie w istniejącej darni. Przez to nacięcie wkładane są nóżki sadzeniowe na głębokość do 100 mm. Ta część maszyny prześlizguje się przez glebę i równomiernie rozmieszcza cebulki kwiatowe pod warstwą darni. Dzięki kształtowi tych nóżek darń pozostaje zamknięta i zostaje tylko minimalny ślad.

Wydział Utrzymania Terenów Publicznych gminy Piaseczno zaproponował mieszankę mieszankę kwiatów cebulowych z kwiatami polnymi, która kwitnie od kwietnia do późnej jesieni i prawie co miesiąc coś się na rabatach dzieje. Mieszanka Amoena – składniki mieszanki to m.in. narcyz, szafirek, śnieżnik, czosnek biały, tulipan, kamasja, czosnek, mieczyk.

Wspólnie ustaliliśmy, że miejscem nasadzeń będą pasy zieleni przy ul. Cyraneczki w sercu naszej miejscowości. Dziś  31.10. rozpoczęło się sadzenie.  Mamy nadzieję, że bioróżnorodne kwiaty w przyszłym sezonie wiosenno-letnim będą cieszyły nie tylko oczy mieszkańców, ale przede wszystkim będą poprzez zwiększenie liczby kwitnących ośrodków w środowisku miejskim tworzyć lepszą równowagę pomiędzy florą, fauną i budownictwem. Ulepszając ekologiczną „autostradę” w naszej miejscowości stworzymy atrakcyjniejszą i bardziej przyjazną przestrzeń dla niezbędnych owadów, takich jak pszczoły i motyle.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie, Sołtyska Józefosławia.

źródło: flower your place

Jestem Państwu winien małe sprostowanie dotyczące informacji przekazanej wcześniej przez radną Katarzynę Krzyszkowską – Sut na naszym wspólnym portalu jozefoslawdwazero.pl.

Informacja dotyczy procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, którego właścicielem jest firma Vantiva – dawniej Technicolor.

W 2018 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp), który ograniczył sposób zagospodarowania fragmentu tego terenu. Intencją gminy było zabezpieczenie tego terenu pod zieleń i sport oraz ograniczenie terenu na którym możliwa byłaby zabudowa produkcyjna. Zapisy miejscowego planu ychwalonego w 2018 r. obrazuje rysunek:

 

Właściciel terenu uznał, że nowy plan jest dla niego niekorzystny i zaskarżył plan miejscowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pomijając szczegóły dotyczące procedury sądowej (orzeczenia są publicznie dostępne na stronie centralnej bazy orzeczeń sądów administracyjnych, linki podamy w informacji na stronie internetowej urzędu), ostatecznie WSA uchylił uchwalone przez gminę zapisy mpzp dla terenu spółki Vantiva.

Oznacza to, że obecnie dla tego terenu nie ma mpzp. W takiej sytuacji właściciel może wystąpić do gminy o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT), które wydawane są na tzw. zasadach dobrego sąsiedztwa, a w tym przypadku może być to np. zabudowa mieszkaniowa. Ponieważ zależy nam na przeznaczeniu części terenu pod cel publiczny, rozpoczęliśmy rozmowy ze spółką Ventiva na temat określenia sposobu zagospodarowania tego terenu, uwzględniającego potrzeby mieszkańców Józefosławia w zakresie otwartych terenów sportu i rekreacji. Jednocześnie w sierpniu br. Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie ponownego sporządzenia planu miejscowego dla terenu produkcyjnego, co daje gminie możliwość wstrzymania procedury wydania WZiZT.

Tutaj należy podkreślić, że plany miejscowe uchwalane przez gminę w obowiązującym porządku prawnym nie mogą być sprzeczne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. A Studium przewiduje na tym terenie funkcję produkcyjną. Dotąd zatem, dopóki obowiązuje Studium, nowy plan miejscowy musi również przewidywać na tym terenie funkcję produkcyjną, wykluczając przeznaczenie jej pod sport i zieleń.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z intencją gminy jest możliwe albo poprzez porozumienie z właścicielem terenu na etapie uzyskania WZiZT albo poprzez zmianę Studium. I tu – na nasze szczęście – musimy skorzystać z nowych przepisów prawa w obszarze planowania przestrzennego, które weszły w życie we wrześniu 2023r. Studium zastąpione zostało planem ogólnym, który będzie prawem lokalnym. Gminy mają obowiązek uchwalić do końca 2025r. Stąd na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej (17.10.2023 r.) pojawia się projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzeniu planu ogólnego dla całej gminy. Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały rozpocznie się cała procedura związana z przygotowaniem planu ogólnego, a więc wykonanie analiz, zbieranie wniosków, konsultacje społeczne, wyłożenia itd. Przewidujemy, że procedura zajmie ok. 2 lata.

W ramach uchwalenia planu ogólnego Rada Miejska przy udziale społeczeństwa będzie decydować o funkcjach poszczególnych terenów, również o zmianie obecnego przeznaczenia – np. z funkcji produkcyjnej na mieszkaniową, usługową, zieleń czy sport.

Czy zatem składanie wniosków o zmianę przeznaczenia terenu produkcyjnego  przy sporządzeniu mpzp dla terenu, który w obowiązującym Studium jest terenem produkcyjnym ma sens?

Trzeba mieć na uwadze, że wnioski mieszkańców w sprawie uwzględnienia terenów sportu i rekreacji złożone w procedurze planu miejscowego będą odrzucone z uwagi na niezgodność ze studium. Takie wnioski potrzebne będą na etapie pracy nad planem ogólnym, o czym mieszkańcy będą  informowani zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym. Najprawdopodobniej będzie miało to miejsce za około 6-8 miesięcy.

Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie społeczne procedurą planistyczną dla tego obszaru gminy. Dyskusja o tym, jaka przyszłość czeka ten teren, jest bardzo potrzebna i czas jest na to również odpowiedni, choć nie jest to uwarunkowane procedurą przystąpienia do sporządzenia mpzp. Z pewnością dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami jest dobrą okazją do rozpoczęcia tej dyskusji a także określenia sobie uwarunkowań prawnych i formalnych oraz określenia różnych scenariuszy i możliwości ich realizacji – zarówno z punktu widzenia gminy, czyli lokalnej społeczności, jak i właściciela terenu.

 

Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

18.10.2023