Cieszę się, że władzom Gminy Piaseczno udało się wynegocjować z ZTM dodatkowe kursy lini 739 (18-metrowych autobusów) w godzinach porannych na skróconej trasie.
Procedury projektowania przebudowy skrzyżowań ulic Julianowskiej i Przesmyckiego (już na terenie Piaseczna) jeszcze trwają, więc na całej trasie przegubowiec pojedzie za jakiś czas, ale poprawa podróżowania autobusem przez naszą i sąsiednią wieś będzie znacząca.
👉 ZTM planuje wprowadzenie tej zmiany w ciągu 2 tygodni.
👉 Autobus przegubowy pojedzie skróconą trasą – od przystanku Nadziei, zagęszczając w Józefosławiu liczbę kursów w porannym szczycie do 8 na godzinę.
👉 Dzięki kursowaniu autobusu co 6-8 minut, z czego co drugi realizowany będzie przez autobus przegubowy, podaż miejsc w porannym szczycie zwiększy się o 72%!
Wszyscy czekamy z niecierpliwością.
 
Katarzyna Krzyszkowska Sut
Radna Rady Miejskiej w Piasecznie
Sołtyska Józefosławia

Zbliża się jesień, a co za tym idzie wszyscy po wakacjach wrócimy do codziennych obowiązków i zaczniemy zwracać uwagę na naszą okolicę. Winna jestem Państwu kilka informacji dotyczących spraw bieżących.

Przed wakacjami wnioskowałam o poprawę bezpieczeństwa na ul. Rekreacyjnej. Otrzymałam informację z urzędu, że zostanie wprowadzone spowolnienie ruchu (na zakręcie) oraz doprojektowane zostaną trzy latarnie, tak by doświetlić ten uczęszczany ciąg komunikacyjny. Na pytanie zadane w wydziale IDR nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedzi, kiedy się pojawi spowolnienie i latarni, poza tym że na jesieni. Oby jak najszybciej, bo wieczory zaczynają być mroczne. Czekamy więc.

Co do ulicy Działkowej. Zakończyły się konsultacje w sprawie koncepcji. Niebawem urząd przedstawi ostateczną wersję. Przed wakacjami wnioskowałam o ułożenie płyt w okolicy ulicy Przyrodniczej, niestety gmina Konstancin-Jeziorna, która jest właścicielem tej drogi nie wyraziła zgody, abyśmy częściowo poprawili stan poboczy.

Ulica Wilanowska, kończy się projektowanie tej ulicy. Niestety pojawiają się przestoje spowodowane różnymi czynnikami. Jak zawsze najtrudniej się porozumieć z PGE i uzgodnienia z tą firmą się przedłużają. Stan tej ulicy pogarsza się z każdym miesiącem, mam nadzieję, że urząd będzie robił wszystko by jak najszybciej przystąpić do jej budowy. Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu na I etap budowy ulicy, na kanalizację deszczową – ok. 8 mln zł

Wiele zapytań dotyczy Szkoły w Julianowie – zmodyfikowany projekt budowy nowej szkoły w gminie Piaseczno jest już gotowy. W połowie września planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w czwartym kwartale bieżącego roku, Gmina będzie mogła ogłosić przetarg na budowę szkoły. Z uzyskanych informacji Gmina Piaseczno złożyła wniosek o środki zewnętrzne – na dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu ok. 30 mln zł oraz wystosowała list do Premiera popierający ten wniosek. Co do układu komunikacyjnego wokół przyszłej szkoły – prace zostaną zakończone do końca października. Podczas wrześniowych spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu oraz na zebraniu wiejskim w Klubie Kultury 13.09 o godz. 19.00 będą również zbierane podpisy pod petycją w sprawie rządowego wsparcia dla tej inwestycji. Serdecznie zapraszam.

Poprawa bezpieczeństwa – jako sołtyska złożyłam wniosek do burmistrza i z odpowiedzią można się zapoznać na stronie Sołectwa 

Uchwała krajobrazowa – w przestrzeni publicznej pojawiają się banery – ich istnienie zgłaszane jest do wydziału Architektury i Urbanistyki. Najgorzej przedstawia się rondo przy ul. Julianowskiej, zaśmiecając przestrzeń publiczną. Mamy nadzieję, że znikną. Wydział architektury i urbanistyki intensywnie pracuje nad tym tematem. Już niebawem na naszych ulicach mogą się pojawić reklamy wyborcze. Warto pamiętać, że kwestia umieszczania plakatów i haseł wyborczych w przestrzeni publicznej jest uregulowana w Kodeksie wyborczym, czyli akcie prawa wyższego rzędu. Oznacza to, że związane z wyborami plakaty czy banery nie podlegają zapisom uchwały krajobrazowej, która jest aktem prawa miejscowego.

Na ogrody deszczowe w Julianowie (Budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych w Julianowie”, w ramach zadania inwestycyjnego „Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Piaseczno” został ogłoszony przetarg, który jest w trakcie rozstrzygania. Aby rozpoczęły się prace Gmina musi podpisać protokół z rozstrzygnięcia przetargu, następnie przystąpi do podpisania umowy i wprowadzi wykonawcę na budowę. Zadanie obejmuje: roboty ziemne związane z realizacją ogrodów deszczowych tj. wymianą gruntów nasypowych na grunty przepuszczalne, nasadzenia roślin w obrębie ogrodów deszczowych, wspomagających filtrację wody opadowej oraz wspomagających chłonność gruntu wraz z infrastrukturą. Informacja z otwarcia ofert.

Projektowanie na terenach ZP w Józefosławiu placów zabaw dla dzieci. Ogromnie się cieszę, że udało się doprowadzić do projektowania terenów dla dzieci. “Park kieszonkowy pod wierzbą” i „Jordanek” przy ul. Cyraneczki i Ogrodowej. Te dwa projekty ogromnie mnie cieszą, tym bardziej, że będą również zaspokajać potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami. Teren pod „Jordanka” jest w fazie przygotowania (wyburzanie istniejącego budynku).

Doposażenie placu „Jordanek” zostało zgłoszone przeze mnie w projekcie Budżetu Obywatelskiego na 130 tyś. GŁOSOWANIE ZACZYNA SIĘ 11 WRZEŚNIA! 

Budowa skarpy wraz z nasadzeniami z Budżetu Obywatelskiego przy ul. Jutrzenki, wykonawca czeka w blokach startowych na uspokojenie pogody i ustąpienie upałów.

Budowa poidełka w parku przy ul. Ogrodowej, który złożyłam jako projekt do Budżetu Obywatelskiego ma rozpocząć się we wrześniu.

Książkomat – inwestycja Biblioteki Publicznej w Piasecznie

W najbliższych dniach zostanie uruchomiona usługa wypożyczenia zbiorów biblioteki do książkomatu, dzięki czemu czytelnicy będą mogli odbierać i zwracać książki o dowolnej porze. Lokalizacja przy Centrum Handlowym została wybrana z uwagi na często odwiedzane miejsce.
Zakup książkomatu został sfinansowany w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie.
🟢Projekt “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Z informacji kulturalnych:
  • przez cały wrzesień trwa w naszym Klubie Kultury JÓZEFEST  czekamy na Was
  • Koło Gospodyń Wiejskich Józefosław organizuje 17.09 (niedziela) wyprzedaż garażową na terenie zielonym przy Klubie Kultury, zachęcamy do uczestnictwa, szczegółowe informacje na fan page na FB koła.
  • 24.09 (niedziela) już po raz 9. będziecie mogli wziąć udział w Kiermaszu Jesiennym w Acroconie, na który ze Stowarzyszeniem Pomysł na Józefosław serdecznie zapraszam. Czekamy na wasze wytrawne tarty w konkursie na najlepszą wytrawną tartę.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska wsi Józefosław

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Wiele zapytań przez dobrych kilka lat, było do nas wystosowanych w kwestii remontu ul. Działkowej. Całej tej historii nie ma co przytaczać, można poszperać na tej stronie, aby sobie co nieco przypomnieć.

Warto się skupić na powstałej koncepcji, szczegółowo prześledzić i złożyć swoje uwagi!

Termin jest dość krótki bo do 18.06.2023. Szczególnie dotyczy to posesji przy samej drodze, ale nie tylko.

Każdy może swoje uwagi złożyć na adres: konsultacje@piaseczno.eu

INFORMACJE DO POBRANIA 

UL. DZIAŁKOWA KONCEPCJE

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

 

Temat bezpieczeństwa poruszany przeze mnie wiele razy na prośby mieszkańców ul. Rekreacyjnej. Jest odpowiedź z wydziału IDR, co bardzo cieszy.

Ciekawi mnie opinia mieszkańców na tego typu spowolnienia jak na zdjęciach. Takie rozwiązania są popularne na ulicach w Holandii, w małych miasteczkach wraz ze znakiem tempo 30. Już kiedyś o tym pisałam w Magazynie Sąsiedzi z tym, że wtedy pisałam o Danii. Nikt nikogo nie obtrąbia, tylko każdy grzecznie czeka na swoją kolej. Czy u nas to możliwe?

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

 

zdjęcie, ulica, donica

zdjęcie, ulica, donica, drzewa

zdjęcie, ulica, słupki, rowery

Dziś 14.04, około godz. 13.00, nastąpiła awaria przepustu (kanału deszczowego) na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską w Józefosławiu. W związku z tym został zamknięty pas ruchu ul. Cyraneczki przed skrzyżowaniem z ul. Wilanowską, do odwołania. Kursowanie autobusu Linii L39 będzie zmienione.  Wprowadzono następujące zmiany w kursowaniu autobusu: 

Gmina Piaseczno rozpoczyna budowę drogi tzw. Urbanistów BIS, która zapewni obsługę komunikacyjną planowanej szkoły w Julianowie i jest częścią całego nowego układu drogowego w tej okolicy. To bardzo potrzebna inwestycja, która skomunikuje Józefosław, Julianów z Piasecznem i Chyliczkami oraz zapewni od razu infrastrukturę drogową przy mającej powstać szkole.

Układ drogowy z dwoma rondami przy nowym łączniku z ul. Urbanistów bis i przy ul. Zimowej.

Nowy łącznik do ul. Urbanistów „bis”

Widok na ul. Polną

Teren układu drogowego, od ul. Zimowej

Widok na ul. Zimową

Obecnie trwa przebudowa ulicy Urbanistów na odcinku od ulicy Dzikiej Róży do ulicy Polnej/Zimowej i obowiązuje tam czasowa organizacja ruchu. Po zakończeniu robót, które będą realizowane etapami czyli sukcesywnie w stronę ul. Julianowskiej, zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu i  z pewnością na ulicy Urbanistów będzie bezpieczniej, o co mieszkańcy proszą. Zgodnie z umową zakończenie robót drogowych planowane jest na czerwiec 2023 r.

Ul. Urbanistów

Ul. Urbanistów

Co do szkoły w Julianowie, o którą często Państwo pytacie, zgodnie z planami w 2023 roku gmina ma ogłosić przetarg na jej budowę.  Ta niezwykle ważna dla północnej części gminy inwestycja oświatowa wraz z obsługującym ją układem drogowym, powinna być gotowa w 2025 roku.

Niestety nie udało się pozyskać dofinansowania dla ul. Rekreacyjnej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, droga ta widnieje na liście rezerwowej. Obecnie nie ma finansowania w budżecie gminy dla tej ulicy. Mieszkańcom przyjdzie jeszcze na nią poczekać.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

fot. KKS

Odpowiedź na interpelację

Uwaga! Zmiany w ruchu pojazdów oraz autobusów miejskich!

We wtorek 12 lipca ruch pojazdów zostanie przeniesiony na południową stronę jezdni ul. Energetycznej, w celu położenia kolejnej warstwy nawierzchni na jezdni północnej.

W piątek 15 lipca przebudowywany odcinek ul. Energetycznej zostanie całkowicie wyłączony z ruchu w celu położenia ostatniej warstwy ścieralnej na północnej jezdni, rondzie przy ul. Rubinowej i wlocie na rondzie przy Designer Outlet.

Autobusy linii L39 oraz 739 pojadą tego dnia trasa tymczasową – przez ulicę Okulickiego oraz ul. Julianowską. Tak samo wyglądać będzie objazd dla pozostałych pojazdów.

Kierowców czekają jeszcze krótkotrwałe przełożenia ruchu na czas wykonania oznakowania poziomego.

Wykonawca będzie prowadził jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe, ale droga będzie już przejezdna.

Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, to wciąż plac budowy.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

Sołtyska wsi Józefosław

źródło BPiK MP

W sobotę 21 maja w godzinach 12.00-14.00. w Józefosławiu –  w okolicach skrzyżowań z ulicami Wilanowską i Julianowską oraz  ul. Cyraneczki zobaczymy policjantów.
Wraz z urzędnikami gminy i strażnikami miejskimi będą przypominać rowerzystom o zasadach ruchu. Wszystkich cyklistów zachęcam do rozmów z samorządowcami 🙂
To część akcji edukacyjnej Rowerowe Piaseczno prowadzonej przez Gminę Piaseczno.
Rowerzyści przestrzegający przepisów ruchu drogowego mogą tego dnia spodziewać się drobnego upominku od Gminy Piaseczno. Pozostali muszą liczyć się z pouczeniem.
Przy okazji przypominamy: jazda rowerem po chodniku czy jazda ścieżką rowerową pod prąd może nas kosztować 200 zł.
W trosce o bezpieczeństwo rowerzystów Gmina Piaseczno od kilku lat inwestuje w rozbudowę infrastruktury rowerowej. W ubiegłym roku wykona został duża liczba nowych ścieżek rowerowych, wykonaliśmy też oznaczenia dla rowerzystów na istniejących drogach, zwłaszcza w centrum miasta, modernizujemy też istniejące ścieżki czy ciągi pieszo-rowerowe. Gmina Piaseczno pozyskała na budowę infrastruktury rowerowej fundusze ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 6,9 mln zł. Całkowita wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 9,8 mln zł. Oczywiście Gmina Piaseczno inwestuje też własne środki w budowę infrastruktury rowerowej, której nie obejmuje projekt.
Katarzyna Krzyszkowska-Sut
Radna Rady Miejskiej w Piasecznie
Sołtyska wsi Józefosław

Nowa propozycja przebiegu drogi została przygotowana przez wyłonionego w przetargu projektanta i przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami.

W toku rozmów z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów wypracowany został wariant trzeci, z przesunięciem pasa drogowego w kierunku południowym. Wariant ten został opublikowany w BIP Gminy Piaseczno 25 kwietnia 2022 r.

Termin zgłaszania uwag do zaproponowanych rozwiązań został wydłużony do 4 maja 2022 r. – można je zgłaszać drogą mailową, na adres: kuropatwy@piaseczno.eu

W dniu 15 maja 2022 r.  zostanie opublikowany raport z konsultacji i ostateczny wariant przyjęty do projektowania.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie.