Dzisiaj Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie ul. Geodetów, pomiędzy ul. Julianowską a ul. Energetyczną. Konkretnie chodzi o teren oznaczony w obecnie obowiązującym mpzp jako 2 P-S/U. Zmiana planu będzie polegać na wykluczeniu w tym terenie inwestycji o znaczącym oddziaływaniu na środowisko i obciążających układ drogowy w okolicy.
To właśnie na jednej z działek na tym terenie inwestor planuje uruchomienie produkcji betonu i zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Procedura wydania tej decyzji wciąż jest w toku. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://jozefoslawdwazero.pl/betoniarnia-w-okolicy-geodetow/

Zmiana mpzp ma wykluczyć takie inwestycje w tym rejonie.
Uchwała uruchamia procedurę zmiany planu, która jest ściśle określona w ustawie o planowaniu przestrzennym, zmiana mpzp nie zdarzy się więc „z dnia na dzień”. Ale tylko zmiana planu skutecznie wyeliminuje na tym terenie tego typu uciążliwą produkcję. Być może uda się też zdążyć ze zmianą planu przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę betoniarni.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

14.02.2018 r.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.