Radni Rady Miejskiej do 15 września składają wnioski do budżetu gminy na kolejny rok. Dlatego w środę, z samego rana, przesłaliśmy do burmistrza 2 wnioski: jeden dotyczy zadań bieżących i zadań na kolejny rok, drugi dotyczy dodatkowego zadania, które chcielibyśmy uruchomić jeszcze w tym roku. Oczywiście to, które z wniosków mają szanse realizacje będzie wiadomo po wycenie poszczególnych zadań oraz możliwości finansowych gminy. Na tej podstawie burmistrz przygotowuje projekt budżetu, który jest potem oceniany przez komisje problemowe Rady Miejskiej, następnie głosowany przez radnych na sesji Rady Miejskiej. Im szybciej tym lepiej, gdyż uchwalony budżet umożliwia rozpoczęcie przez burmistrza i urzędników realizacji poszczególnych zadań, czyli najlepiej uchwalić budżet gminy jeszcze w tym roku.

Wniosek nr 1

Piaseczno, 14 września 2016

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

Wniosek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dziękujemy za realizację tych zadań dla Józefosławia i Julianowa, które udało się wykonać. Zarówno tych zapisanych w budżecie jak i bieżących prac remontowo-porządkowych. Nasza miejscowość staje się coraz przyjaźniejsza dla swoich mieszkańców, co odzwierciedla się w wielu dochodzących nas głosach mieszkańców. Cieszymy się z tego niezmiernie.

Uprzejmie prosimy o realizację zadań, wpisanych do obecnego budżetu gminy, uwzględnionych już w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

 1. Budowa ul. Wilanowskiej na odcinku Cyraneczki/Działkowa – realizacja w 2016 r./początek 2017 r.
 2. Budowa ul. Wenus – rozpoczęcie w 2016 roku i zakończenie inwestycji w I połowie 2017 r.
 3. Budowa ul. Geodetów – realizacja w 2017
 • Budowa ronda Wilanowska/Geodetów/Energetyczna – realizacja w okresie wakacyjnym 2017
 • Budowa odcinka Wilanowska/Julianowska – równocześnie z budową ronda (ze względu na organizację ruchu, przejazd tą ulicą w trakcie budowy ronda i tak będzie niemożliwy)

Ponadto wnosimy o wprowadzenie do budżetu gminy na 2017 r następujących pozycji:

 • Udrożnienie, wykorytowanie i wyrównanie dróg (doprowadzenie ich do stanu dróg gruntowych), określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi publiczne – dotyczy tych dróg, które są już (lub staną się w 2017 r.) własnością gminy (4KDD, Słoneczny Sad, Jutrzenki, Olchowa)
 • Remont ulicy Ogrodowej – wyrównanie podłoża i przełożenie kostki brukowej na odcinku Geodetów/Dzikiej Róży
 • Projekt ulicy Jutrzenki na odcinku XXI w/Geodetów, obejmującym odwodnienie ul. XXI w.
 • Projekt ul. 4KDD od ul. Spacerowej do ul. Kombatantów
 • Dokonanie uzgodnień z gminą Konstancin-Jeziorna i zabezpieczenie środków finansowych na projekt ul. Działkowej i 10KDD, z uwzględnieniem przedłużenia ul. Wilanowskiej do Lasu Kabackiego
 • Utwardzenie pobocza ul. Działkowej na odcinku Osiedlowa/granica gminy, zgodnie z koncepcją wykonaną w ramach porozumienia z gminą Konstancin Jeziorna
 • Analizę organizacji ruchu w ciągu ulicy Cyraneczki od Julianowskiej do Ogrodowej/Osiedlowej i zabezpieczenie środków finansowych na zaproponowane zmiany (np. sygnalizacja świetlna)
 • Dotacja celowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na kontynuację budowy ulicy Cyraneczki na odcinku Sybiraków/Kombatantów
 • Wykonanie monitoringu parku przy ul. Ogrodowej oraz skrzyżowań w ciągu ulicy Cyraneczki i włączenie ich do miejskiej sieci monitoringu
 • Uzupełnienie oświetlenia na terenie Józefosławia
 • Zakup urządzeń do młodzieży (po przeprowadzeniu konsultacji z młodzieżą) i ustawienie tych urządzeń dla terenie należącym do gminy (np. Julianów)
 • Wybudowanie lokalu gastronomicznego w Parku przy ul. Ogrodowej, zgodnie z koncepcją zagospodarowania parku i uruchomienie dzierżawy lokalu w sezonie letnim 2017 r.
 • Zabezpieczenie środków na „doprowadzenie do stanu używalności” budynku do obserwacji astronomicznych, znajdującego się na terenie parku w okolicy boisk sportowych
 • Dokończenie budowy urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie parku, zgodnie z projektem

Zakładamy, że zadania wpisane do budżetu 2016 r. wciąż są możliwe do realizacji w tym roku lub jako zadania które rozpoczną się w tym roku, tj.:

 • Naprawa chodnika na ul. Ogrodowej na odcinku park-ul. Feniksa
 • Utwardzenie dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Prymulki/Ogrodowej, w okolicach kościoła
 • Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Jutrzenki, od ul. XXI w do ul. Wenus
 • Chodnik na ul. Kameralnej – południowy fragment przy ul. Wilanowskiej

Ponadto wnosimy o:

 • rozpoczęcie projektowania nowej szkoły podstawowej w Julianowie
 • bieżące wykupy gruntów pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 • wykup gruntów pod umożliwienie dostępu do parku przy ul. Ogrodowej od strony ul. Wilanowskiej
 • wykup gruntów po tereny publiczne zgodnie z koncepcją zagospodarowania rowu Jeziorki
 • wykupy gruntów pod tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Julianowa jako zieleń i udostępnienie ich mieszkańcom

Wnosimy również o wpisanie do budżetu na rok 2017 a także zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na:

 • Udział finansowy gminy w przebudowie skrzyżowania drogi krajowej 79 z drogą wojewódzką 721 (Puławska/Okulickiego)
 • Projekt i budowa ul. Elektronicznej i Przemysłowej w Piasecznie
 • Analiza organizacji ruchu w centrum Piaseczna w kontekście możliwej przebudowy skrzyżowania Armii Krajowej z ul. Chyliczkowską
 • Uruchomienie strefy płatnego parkowania w centrum miasta z system informowania kierowców o wolnych miejscach parkingowych
 • Połączenie Placu Piłsudskiego ze Skwerem Kisiela w stylu i jakości Placu Piłsudskiego

 

W zakresie kultury i sportu, wnosimy zabezpieczenie środków finansowych na następujące wydarzenia i cykle:

 • IV bieg uliczny Józefosławia i Julianowa – w kwocie 20000 zł
 • „Ogrodowa Hyde Park” na zakończenie lata w Parku na Ogrodowej – w kwocie 8000 zł
 • Festiwal „Musica Classica” – w kwocie 35000 zł
 • Dyskusyjny Klub Filmowy – w kwocie 4000 zł
 • Letnie rozgrywki sportowe – na boiskach sportowych w parku przy Ogrodowej – w kwocie 4000 zł

Z poważaniem,

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

 

I wniosek nr 2:

Piaseczno, 15 września 2016

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

Okręg Józefosław

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Pan Zdzisław Lis

 

Wniosek

Szanowny Panie Burmistrzu,

Składamy dodatkowy wniosek, według nas wniosek szczególnej wagi.

Od wielu lat borykamy się z chaosem komunikacyjnym w okolicach Zespołu Szkół Podstawowych przy ul. Kameralnej w Józefosławiu. Ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntu, który mógłby i powinien być wykorzystany do zmian układu drogowego i poprawy organizacji ruchu w tej okolicy, przez wiele lat nie udaje się tego problemu rozwiązać.

Nie można pominąć jeszcze „szpetoty” tego miejsca, przez które przewija się dziennie tysiące osób, choć oczywiście przy problemach komunikacyjnych ten argument ma marginalne znaczenie.

Dlatego wnosimy o pilne zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej dla tego rejonu. Spór dotyczący prawnego uregulowania stanu władania nie powinien być powodem opóźnienia rozwiązania tego problemu. Ostatecznie odszkodowanie za przejęty teren otrzyma osoba fizyczna lub prawna, której takie roszczenie będzie przysługiwać, a co zostanie rozstrzygnięte przez właściwy do tego organ.

Rozpoczęcie tego zadania jest możliwe jeszcze w tym roku budżetowym.

Z poważaniem,

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Robert Widz

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.