26.02.2018 r. Wojewoda Mazowiecki opublikował Uchwałę nr 1286/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III – część I
21.02.2018 r., Wojewoda Mazowiecki wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1285/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z 17 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I”, w zakresie ustaleń:
– § 11 pkt 3 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „(…), 28KDPJ (…)”;
– § 31 uchwały, w części tabelarycznego zestawienia dotyczącego terenu oznaczonego symbolem 28KDPJ;
– części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 28KDD;
– części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 48KDPJ i 57KDPR

3 pierwsze punkty dotyczą niespójności części graficznej z częścią opisową w zakresie nazwy drogi 28 KDPJ/28 KDD. Pomiędzy drogami 48 KDPJ i 10 KDL na rysunku planu nie ma linii rozgraniczającej, podobnie pomiędzy drogami 29 KDD i 57 KDPJ, oraz 4 KDL i 21 KDD. W zakresie obszaru 1 Pt brak jest ustaleń w zakresie wymaganych parametrów i wskaźników.

Ale to oznacza, że wszystkie inne elementy i ustalenia planu zaczną obowiązywać po opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym, co zdarzy się zapewne w najbliższych dniach. W zakresie ustaleń zakwestionowanych przez Wojewodę, urząd będzie musiał poprawić błędy i przygotować kolejną uchwałę (ale już tylko w zakresie zakwestionowanych ustaleń).
Można więc już powiedzieć:

MAMY NOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA JÓZEFOSŁAWIA!

Wiele razy wyrażałem swoją opinię, że nowy mpzp jest bardzo dobrym kompromisem pomiędzy tym co jest nam niezbędne, a tym co możliwe. Ustalenia nowego planu wychodzą naprzeciw postulatom wielu mieszkańców, wyrażonych w uwagach do projektu mpzp i dają szansę na bardziej zrównoważony rozwój naszej miejscowości. Jest to ogromny sukces zarówno nas, mieszkańców Józefosławia jak i gminy Piaseczno – największy plan zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie został uchwalony.
Temat planu jest na tyle ważny, że warto pisać i wyjaśniać mieszkańcom na czym polegają nowe ustalenia planu. Będziemy wnioskować do burmistrza, aby dalej kontynuować akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców. Sami również będziemy się w to angażować.

Robert Widz

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

4.03.2018 r.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.