W dniach 2-3 listopada 2021 roku wykonywana będzie podbudowa ulicy Nadziei.

W związku z powyższym dojazd do osiedli od strony skrzyżowania ul. Lidii Wysockiej i Nadziei będzie mocno utrudniony.

W związku z tym, że wskazana ulica jest dość wąska i nie ma możliwości prowadzenia przedmiotowych prac połówkami, zasadnym jest parkowanie przez wskazane dwa dni poza terenem osiedla Kuropatwy lub niekorzystanie z samochodu.

By zminimalizować uciążliwość, dla mieszkańców zostanie udostępniona do parkowania ul. Lidii Wysockiej gdzie na ten czas zostaną przerwane roboty sanitarne. Dojazd dla służb będzie zapewniony.

Zródło MiG Piaseczno

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.