Tematami komisji były:

  • ustalenie terminu wspólnej komisji ze Starostwem Powiatowym
  • Trakt nad rzeką Perełką w Piasecznie
  • Gminna ewidencja zabytków

Referował pełnomocnik burmistrza p. Daniel Putkiewicz. Projekt przystąpienia do przebudowy kanału Perełki, skweru Kisiela i wykonanie traktu nad Perełką obejmuje wspólne działania wydziału IT oraz UTP – wydatki finansowe zaplanowano. Pan Daniel Putkiewicz omówił poszczególne odcinki traktu. Radni wraz z burmistrzem Zdzisławem Lisem dyskutowali o zabezpieczaniu środków w budżecie wykupy, o kampanii informacyjnej wśród mieszkańców, o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na poszczególne etapy traktu.

p.Daniel Putkiewicz poinformował Radnych o zakończeniu prac nad gminną ewidencją zabytków i o tym, że Gmina posiada Program Ochrony Zabytków. Komisja zapoznała się ze szczegółowym opisem GEZ.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.