Omówienie projektu budżetu Biura Promocji i Informacji GP.

Na trzecim posiedzeniu komisji naczelnik Biura Promocji omówił zadania zrealizowane w roku 2014 oraz finansowanie na 2015 rok.

Omówiliśmy wydawanie Gazety Piaseczyńskiej, współpracy międzynarodowej, organizacje eventów, pikników i festynów. Naczelnik Ł. Wyleziński wymienił również kilkadziesiąt drobnych działań podlegających bezpośrednio pod BPiI wspierających imprezy lokalne (np. zakup statuetek, pucharów, nagród), wydawnictw („Łapmy stare Piaseczno”, folderów, przewodników rowerowych), akcji informacyjnych (sms do mieszkańców), zmian na stronie internetowej urzędu gminy, wsparcie dla Młodzieżowej Rady Gminy (strefa Wi-Fi).

Omówiliśmy funkcjonowanie funduszu sołeckiego, który (wg opinii radnych) budzi wiele kontrowersji.

Komisja złożyła wnioski m.in. o utrzymanie budżetu CK na poprzednim poziomie. Wnioski przyjęto jednogłośnie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.