W dniu 5.12.2014 dokonano wyboru przewodniczącego komisji.

Następnie 19.12.2014 pierwszym tematem była analiza budżetu Biblioteki Publicznej w Piasecznie na 2015 oraz Centrum Kultury  na rok 2015.

Dyrektor biblioteki p. Magdalena Gawrych przedstawiła informacje na temat powstania nowej filii w Józefosławiu oraz gromadzenia księgozbioru do tej placówki, na temat wdrożenia we wszystkich placówkach elektronicznego systemu, oraz na temat pozyskiwania grantów na rok 2015.

Dyrektor Centrum Kultury p. Ewa Dudek omówiła budżet na rok 2015, zostały omówione wnioski do budżetu złożone przez Centrum Kultury, które komisja  opiniowała na posiedzeniu. Zaplanowano zadania remontowe różnych filii CK , zaplanowano zakupy inwestycyjne m.in dla nowej filii Klubu Kultury w Jóżefosławiu.

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.