Na podstawie analizy danych zebranych z Sanepidu oraz Policji, informujemy, że na terenie Gminy Piaseczno na dzień 17 kwietnia 2020 r. odnotowanych mieliśmy 15 osób z potwierdzonym dodatnim wynikiem na obecność COVID-19, które przebywają w izolacji. Osób objętych kwarantanną domową jest 102.

Działania pomocowe
• Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną Piaseczno zabezpieczają najpilniejsze potrzeby rodzin przebywających na kwarantannach domowych – udzielono wsparcia w postaci zakupu i dostarczenia podstawowych środków żywności 39 osobom. Dla osób będących w kwarantannie utworzona została też specjalna infolinia.
• Akcja pomocy osobom starszym jest bardzo sprawnie realizowana przez MGOPS przy współpracy z harcerzami z ZHP – 20 osób i ZHR -18 osób oraz 15 wolontariuszy z Zalesia Górnego. Do tego celu utworzona został specjalna infolinia. Z pomocy w zakupach skorzystało 88 osób.
• Ponadto ośrodek udzielił wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom, o niskich dochodach, w postaci artykułów spożywczych pochodzących z Banku Żywności. Wydano łącznie1160 kg produktów 58 mieszkańcom (limit 20 kg na osobę).
• Infolinia dla mieszkańców, pod którą mogą zgłaszać osoby wymagające wsparcia przez MGOPS- najczęściej zgłoszeń udzielają sołtysi i sąsiedzi – odnotowano 15 zgłoszeń.
• Infolinia/mobilny punkt wsparcia psychologicznego, poradnictwo telefoniczne dla mieszkańców gminy Piaseczno – dotychczas 22 osoby skorzystało z tej formy pomocy.

Maseczki dla mieszkańców
Urząd Miasta zakupił kilkadziesiąt tysięcy maseczek wielorazowego użytku, które spływają od producentów partiami. Do te pory rozdanych zostało ok. 30 tys. maseczek. Przypominamy o konieczności dezynfekcji maseczek przed pierwszym użyciem i każdym kolejnym, zgodnie z załączoną ulotką.
• Dwukrotnie przeprowadzone zostały akcje rozdawania na targowisku miejskim, oraz w popularnych punktach miast, gdzie maseczki rozdawali druhowie z OSP.
• Dzięki pomocy sołtysów, radnych, strażaków i wolontariuszy maseczki roznoszone były do skrzynek pocztowych, tam gdzie mieszkają zameldowani seniorzy 60+.
• Jeśli maseczka nie dotarła do jakiegoś seniora, można zgłosić to do koordynatora Seniorów Krzysztofa Kasprzyckiego pod numerem 517 014 480.
• Obecnie maseczki dostarczane są pod adresy osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz kobiet w ciąży. Uruchomiliśmy przy MGOPS specjalny numer tel. 797 932 345, gdzie w godz. 8.00-18.00 można zgłaszać takie osoby.
• w ramach działań grupy seniorów i instruktora zajęć z Klubu Senior + Piaseczno, został uruchomiony projekt szycia maseczek dla seniorów z Klubu Senior +, na razie rozdysponowano 200 maseczek.

Wsparcie służy zdrowia i strażaków
• Urząd Miasta zakupił dla piaseczyńskiego szpitala 5 palet ręczników jednorazowych oraz 500 fartuchów chirurgicznych wielorazowego użytku, za kwotę ok. 40 tys. zł.
• Trwa również społeczna akcja koordynowana przez dwójkę radnych szycia flizelinowych fartuchów – powstanie ich około 5 tysięcy.
• Urząd Miasta przygotowuje zakup urządzenia zamgławiającego do dezynfekcji pojazdów oraz pomieszczeń na potrzeby własne, który zamierza wypożyczyć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, mającej na terenie powiatu piaseczyńskiego 5 oddziałów.
• Przy piaseczyńskim ZOZ ustawiony zostanie namiot, który będzie wykorzystywany no potrzeby szpitala w tym pobieranie krwi i być może wkrótce testy na przeciwciała.
• Zakupiona została też profesjonalna pralka dla jednostek OSP, służąca do prania odzieży.

Dezynfekcje
• Kontynuowana będzie akcja dezynfekcji przystanków, dworca oraz przychodni ZOZ przez OSP.
• W SP 1 wykonana została pilotażowo akcja ozonowania obu budynków szkoły. Być może takie ozonowanie wykonane zostanie w pozostałych placówka oświatowych, ale bliżej daty ich otwarcia, w trosce o bezpieczeństwo uczniów.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Podjęte zostały 3 uchwały mające wesprzeć podmioty gospodarcze, będące w trudnej sytuacji związanej z obostrzeniami.
• Firmy ubiegać mogą się o zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres: kwiecień-czerwiec 2020.
• Firmy które gospodarują na mieniu gminy mogą ubiegać się o zwolnienie z czynszu i dzierżawy gruntu.
• Podmioty gospodarcze ubiegać mogą się również o udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piasecznie i jej jednostkom organizacyjnym.
• Planowane jest uruchomienie zdalnego wsparcia prawnego dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Informacja przekazana przez BPiI MiGP

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.