Dochód gminy w 2020 roku wynosi 598,2 mln zł, z czego dochody własne to 358,2 mln zł. Zaplanowane wydatki to kwota 673,7 mln zł, a deficyt w wysokości 75,4 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

Dochody z podatku od osób fizycznych wyniosą 217 mln zł. Studiując strukturę dochodów gminy, najbardziej rzuca się w oczy właśnie spadek dynamiki przyrostu środków pochodzących z podatku PIT. To efekt obniżenia przez rząd do 17% pierwszego progu podatkowego, a także zwiększenia kwoty wolnej od podatku oraz zwolnień dla osób poniżej 26. roku życia. Szacuje się, że w przypadku gminy Piaseczno zmiany te oznaczają o 30 mln zł mniej w gminnej kasie.

Co w budżecie przewidziano dla Józefosławia i Julianowa?

Zadania drogowe

 • Jutrzenki (od ul.Wenus do ul. XXI wieku) – 114.000 zł. Realizowane będzie przejęcie terenu pod pas drogowy i udrożnienie tego odcinka pod ciąg pieszo rowerowy.
 • Ulica Wilanowska (od Ronda Geodetów do ul. Cyraneczki – 60.000 zł – trwają prace nad koncepcjami tego odcinka ulicy, a później rozpocznie się projektowanie tej ulicy
 • Urbanistów (od ul. Julianowskiej) – 120.000 zł – realizowane będzie przejęcie terenu pod pas drogowy.
 • Cyraneczki (dalszy ciąg) w stronę z granicą gminy Konstancin-Jeziorna – 2 620.000 zł. Do realizacji przewidziany jest fragment od ul. Sybiraków do ul. Kombatantów. Budowa dalszego ciągu ul. Cyraneczki uzależniona jest od zgody gminy Konstancin-Jeziorna na połączenie ulicy z ul. Działkową poprzez drogę 10 KDL (położoną na terenie gminy Konstancin – Jeziorna) oraz połączenie ul. Cyraneczki z ul. Zimową, gdzie planowana jest w przyszłości budowa nowej szkoły podstawowej.
 • Wysockiej, Sybiraków, Nadziei 200.000 zł – ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu budowlanego tych ulic. Uzyskanie pozwolenia na planowane jest na druga połowę 2020 r.
 • Działkowa – 150.000 zł – koncepcja tej ulicy została przesłana do Gminy Konstancin-Jeziorna. Liczymy na porozumienie z burmistrzem Konstancina-Jeziornej w sprawie dróg w Kierszku, Józefosławiu i Julianowie. Wtedy te środki będzie można przeznaczyć na rozpoczęcie prac projektowych, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Słoneczny Sad – 121.000 zł. Realizowane będzie przejęcie terenu pod pas drogowy i udrożnienie tego odcinka do ul. Geodetów.
 • Kuropatwy – 40.000 zł. Wykonana zostanie koncepcja odcinka od granicy z gminą Lesznowola do zrealizowanego już fragmentu ulicy od strony ul. Puławskiej. Koncepcja pokaże jaki warianty rozwiązań drogowych są możliwe i określi szacunkowe koszty. Dalsze prace będą uzależnione od porozumienia pomiędzy gminami Lesznowola, Piaseczno i m. st. Warszawa. Realizacja jest pierwszym krokiem do osiągnięcia takiego porozumienia.
 • Droga 10 KDL – 1.440.786 zł – dokumentacja przetargowa do przetargu jest przygotowywana, łącznie z budową ul. Cyraneczki (od ul. Sybiraków do ul. Kombatantów). Budowa drogi będzie współfinansowana przez dewelopera budującego osiedle Kabacka Przystań.
 • Drogi 47 KDPJ i 48 KDPJ – 10.000 zł– najpierw zostanie wykonana koncepcja drogowa, potem rozpocznie się projektowanie dróg. Przebieg dróg został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Geodetów, ul Rubinowa, ul. Granitowa – 300.000 zł – gmina czeka na decyzję ZRID, po jej uzyskaniu nastąpi przejęcie gruntów pod pas drogi, uzupełniony zostanie fragment chodnika i poprawiony zostanie wjazd w ul. Osiedlową. Środki na budowę zaplanowane są na 2021.

Oświata i wychowanie

 •  Szkoła w Julianowie – 500.000 zł – rozpoczęcie projektowania jest uzależnione od uchwalenia planu MPZP dla tego terenu

Utrzymanie Zieleni

 •  Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu – 300.000 zł powstają koncepcje dla tego terenu.
 • Poidełka w przestrzeni publicznej – 40.000 zł
 • Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce gminnej 35/4 w Józefosławiu 20.000 złs

Kultura

 •  Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67a – 605.763 zł – dostosowanie wnętrz do potrzeb Klubu Kultury

Kultura Fizyczna

 •  Skatepark – 40.000 zł – przeanalizowanie miejsca, projektowanie dla kilku miejscowości – GOSiR

Ostatnie dwa lata (2018/2019) dla inwestycji drogowych w Józefosławiu były kluczowe. Udało się zmodernizować i wybudować wiele dróg, usprawniając tym samym komunikację w miejscowości. Był to dla nas wszystkich uciążliwy czas, w tej chwili jednak jesteśmy najładniejszą „przedmiejską” wsią w Gminie Piaseczno.

Przed nami kolejne inwestycje, już nie w takiej ilości jak w latach ubiegłych, ale przyda się wszystkim oddech od wszędzie rozkopanych ulic. Potrzeby drogowe zawsze będą, szczególnie przy planowanej w przyszłości szkole, oraz w północnej części Józefosławia gdzie cały czas osiedlają się ludzie. Trzeba jednak pomyśleć o innych aspektach choćby takich jak place zabaw. W Julianowie rozpoczęła się w zeszłym roku budowa placu rekreacyjnego przy ul. Cyraneczki, niestety w związku z niezgodnościami z planem MPZP, utknęła w tzw. martwym punkcie – tylko jedną część udało się zagospodarować – postawić tyrolkę i urządzenia rekreacyjne dla seniorów. Na resztę musimy poczekać. Mam nadzieję, że zbiegnie się to z budową tamtego odcinka ul. Cyraneczki i ta część Józefosławia i Julianowa będzie kolejnym, ciekawie zrewitalizowanym terenem. Niebawem rozpoczną się prace nad szukaniem miejsca pod skatepark i jego projektowanie. Trzeba mieć świadomość, że tego typu teren dla młodzieży nie wszędzie może powstać, liczę, że GOSiR stanie na wysokości zadania i znajdzie miejsce satysfakcjonujące wszystkich, a najbardziej młodzież. W miarę pozyskiwania terenów w związku z uchwaleniem mpzp, będziemy realizować kolejne potrzeby. Przy Klubie Kultury w Józefosławiu, Gmina planuje również rewitalizację przestrzeni, mam nadzieję powstające koncepcje zadowolą mieszkańców. W tym roku zostanie też dokończona budowa oświetlenia w parku, na którą czekamy od ubiegłego roku.

Szczegóły dotyczące budżetu dla Miasta i Gminy Piaseczno

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie

6 komentarzy:
 1. Arek
  Arek says:

  Prośba o wyjaśnienie i doprecyzowanie: w jednej kropce 10 KDL nie może być realizowana, bo jest na terenie K-J, a w następnej kropce jest gotowa do przetargu i współpłaci deweloper.
  Druga kwestia to prośba o określenie w przestrzeni gdzie są te ulice ukryte pod kodami: 47 KDPJ i 48 KDPJ.

  Odpowiedz
  • Kasia Krzyszkowska - Sut
   Kasia Krzyszkowska - Sut says:

   Są dwie drogi 10 KDL, u nas i w Konstsncinie-Jeziornej. Przetarg jest na tę u nas. Poniżej droga 47 KDPJ, w pobliżu 10 KDL. Po drugiej stronie 10 KDL jest 48 KDPJ.
   47 KDPJ

   Odpowiedz
   • Purcel
    Purcel says:

    Albo moja wiedza nawigatora jest do niczego, albo zamieszczony zrzut nie odpowiada na pytanie p. Arka. Bardzo proszę o doprecyzowanie i zamieszczenie planu, z którego wynika, gdzie i jak te drogi się łączą; tempo budowy domów wzdłuż ul. Działkowej w zestawieniu z tempem powstawania nowych dróg gwarantuje kompletny samochodowy Armegedon…..

    Odpowiedz
    • Kasia Krzyszkowska - Sut
     Kasia Krzyszkowska - Sut says:

     Szanowny Panie, nie mogę panu wkleić szczegółowego planu, ponieważ go nie posiadam. Zrzut ekranu zrobiony jest z planu mpzp z map, które można obejrzeć na stronie www. urzędu gminy. Proszę tam zajrzeć. Tak jak napisałam w artykule najpierw zostanie wykonana koncepcja drogowa, potem rozpocznie się projektowanie dróg. Przebieg dróg został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

     Odpowiedz
 2. sylwek
  sylwek says:

  A może by tak na chwilę obecną rozebrać kawałek krawężnika na ul. Osiedlowej żeby nie trzeba było jeździć po siatce ogrodzeniowej lub tamować ruch na ul. Geodetów gdy jeden samochód czeka aż jadący ul. Osiedlową skręci w ul. Geodetów. Bo jak widzę prace są zaplanowane na 2021 r. Czyli ten rok znów nic się nie będzie działo i ten skandaliczny wyjazd pozostanie w takim stanie. Ktoś mądry generuje coraz większy ruch na ul. Osiedlowej ( połączenie z Cyraneczki, Prymulki) to może choć trochę pomyśli i poszerzy wyjazd z tej ulicy ( nawet taki prowizoryczny).

  Odpowiedz
  • Kasia Krzyszkowska - Sut
   Kasia Krzyszkowska - Sut says:

   Niestety gmina nie może rozebrać niczego co nie leży na jej terenie, a tylko wąski pasek należy do gminy Piaseczno – zaznaczony zielonym kolorem.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.