Chcąc zachęcić mieszkańców gminy Piaseczno do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej w obrębie swoich nieruchomości, Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.03.2020 r. poz. 3195).

W ten sposób mieszkańcy gminy Piaseczno mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych.

Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową.
O finansowe wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.

Właściciele będą mieli obowiązek utrzymać wykonaną instalacje przez okres co najmniej 3 lat pod rygorem zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami.

Aby skorzystać z dotacji należy przesłać kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno) lub złożyć wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Załączniki dostępne są  na stronie BIP: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dotacji na zagospodarowanie deszczówki na rok 2020.

Informacja prasowa BPiI MiGP

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

Radna Miasta i Gminy Piaseczno

3 komentarzy:
 1. Małgorzata
  Małgorzata says:

  Czy mogę prosić o uszczegółowienie, co oznacza wolnostojący zbiornik na deszczówkę (prezentowany zresztą na zdjęciu…)? Czy zbiornik stojący na powierzchni, ale połączony z rurą spustową jest zbiornikiem wolnostojącym?

  Odpowiedz
 2. Waterspec
  Waterspec says:

  Czy wiadomo już coś o planach dofinansowania, do gromadzenia deszczówki na rok 2021? W 2020 rzeczywiście w wielu miastach w Polsce istniała możliwość zdobycia dofinansowania. Oby trend utrzymał się jak najdłużej i żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z możliwości gromadzenia wody.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.