Na komisji 8 lipca przypomnieliśmy tematy do omówienia na kolejnych posiedzeniach.

Wróciliśmy do tematu kolejki wąskotorowej, p.Daniel Putkiewicz przekazał bieżące informacje. Zarekomendował powstanie związku między – gminnego. Trwają rozmowy zainteresowanych gmin. Na ten moment GP czeka na inwentaryzację i otrzymanie wytycznych Konserwatora Zabytków. W budżecie gminy są środki w kwocie 50 tyś. na wykonanie koncepcji rewitalizacji terenów Kolejki Wąskotorowej. Na wiosnę przyszłego roku Gmina będzie występować o środki unijne i musi mieć gotową dokumentację.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.