Tematem posiedzenia komisji było zapoznanie się z prezentacją przygotowana przez Fundację „Park Eko”, której celem jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych w zakresie działań proekologicznych i prospołecznych. Założycielki fundacji opowiedziały jakie planują zorganizować atrakcje  w powstałym rodzinnym parku rozrywki i że poszukują do tego działki, którą mogłyby dzierżawić od Gminy. Naczelnik wydziału geodezji p. Iwona Woszczyk wskazała paniom z fundacji potencjalne możliwości.  Komisja przyjęła do wiadomości informacje.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.