Na komisji została omówiona potencjalna lokalizacja pod utworzenie toru dirtowego (wskazane zostały dwie lokalizacje działka w Jazgarzewie oraz działka w Żabieńcu). Rozpatrzono również możliwości zagospodarowania ścieżek wzdłuż rzeki Jeziorki oraz wzdłuż torów kolejki wąskotorowej.

Kolejnym tematem było kształtowanie przestrzeni w centrum miasta Piaseczno (pl.Piłsudskiego; Skwer Kisiela- omówienie rewitalizacji i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel; tereny zielone brzegów kanału rzeki Perełki; zabytkowy budynek OSP przy ul. Puławskiej – jak go wykorzystać; możliwości zagospodarowania placu po budynku na ul. Warszawskiej z kompleksowym zagospodarowaniem do ul. Zgoda).

Omówiliśmy również akcję: „Kocham Piaseczno” – przeszłość miasta, dokumenty, zdjęcia, rewitalizacja terenów zielonych w mieście, imprezy kulturalne i zawody sportowe.

Zaopiniowaliśmy uchwały na bieżącą sesję dotyczącą funduszu sołeckiego.

Radny Robert Widz zasugerował aby wysokość funduszu była proporcjonalna do liczby mieszkańców danej wsi.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.