Piaseczno, 6.03.2017 r.
Pan Michał Otręba
Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej,
Rolnej i Urbanistyki
Rada Gminy Lesznowola

DW: Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola
DW: Pan Zdzisław Lis
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
DW: Pan Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Szanowny Panie Przewodniczący,
Dziękuję za możliwość przedstawienia członkom komisji i kierownictwu Urzędu Gminy Lesznowola planów gminy Piaseczno w zakresie budowy ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonanie tej inwestycji oraz przebudowa fragmentu ul. Kuropatwy (realizowana obecnie przez gminę Lesznowola) oraz przebudowa skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Kuropatwy (realizowana przez m. st. Warszawa) zwiększy natężenie ruchu na ul. Kuropatwy. Wynika to z sąsiedztwa Józefosławia i Julianowa, w których zamieszkuje łącznie ponad 10.000 osób.
Biorąc pod uwagę powyższe inwestycje, należałoby już dziś zastanowić się w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku ul. Kuropatwy, który nie podlega obecnej przebudowie. Wąska jezdnia i brak chodnika przy zwiększonym natężeniu ruchu zapewne będzie powodem do protestów okolicznych mieszkańców Lesznowoli i Warszawy.
Dlatego pozwalam sobie na sugestię przeprowadzenia analizy możliwości poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy zanim będziemy mieli do czynienia ze zwiększonym natężeniem ruchu, co może nastąpić już jesienią br.
Wydaje się, że najbardziej zasadnym byłoby wykonanie koncepcji zmian na ul. Kuropatwy przy założeniu takich parametrów technicznych ulicy, które zapewnią bezpieczeństwo uczestników ruchu a jednocześnie uwzględnią stan własności gruntów. Być może udałoby się znaleźć rozwiązanie, które zminimalizuje zakres wywłaszczeń niezbędnych do wykonania zmian na ul. Kuropatwy. Należy podkreślić, że na fragmentach ulicy nastąpiły już wydzielenia gruntów pod pas drogowy, zarówno po stronie gminy Lesznowola jak i m. st. Warszawy.
Taką koncepcję, przedstawiającą możliwe warianty zmian na ul. Kuropatwy można wykonać w 2-3 miesiące i wtedy wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, zarówno pod kątem technicznym, finansowym jak i społecznym. Z pewnością lepiej jest posiadać i przedstawić mieszkańcom plan działań, nawet jeśli do jego realizacji dojdzie w dłuższej perspektywie czasowej.
Będąc radnym Rady Miejskiej w Piasecznie deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby gmina Piaseczno wsparła działania gminy Lesznowola w tym temacie. Zakres takiego wsparcia zawsze można uzgodnić po podjęciu przez gminę Lesznowola decyzji o rozpoczęciu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ul. Kuropatwy.
Z poważaniem,
Robert Widz
Rada Miejska w Piasecznie
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.