KTO, KIEDY I GDZIE?
Prezentacje teatralne odbywać się będą w kategoriach :

EFFCIA przedszkolna – 12 kwietnia – czwartek ( kategoria jest przeglądem nie konkursem )

EFFKA dziecięca – ( uczniowie szkoły podstawowej ) 13 kwietnia –piątek

EFFKA młodzieżowa ( młodzież ze szkół ponadpodstawowych, studenci ) 14 kwietnia -sobota

Festiwal odbędzie się w sali Domu Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49.

CO MOŻNA ZAPREZENTOWAĆ?
Dowolną formę teatralną opartą na słowie, ruchu, dźwięku, świetle itp. nie będącą programem z okazji świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych
Czas występu NIE POWINIEN być:
w kategorii przedszkolnej krótszy niż 10 i dłuższy niż 20 minut,
w pozostałych krótszy niż 15 i dłuższy niż 45 minut
Prosimy o podawanie w karcie zgłoszeniowej prawdziwego czasu przygotowań i trwania spektaklu.
UWAGA! Za przekroczenie czasu zespół może zostać zdyskwalifikowany.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ WZIĘCIA UDZIAŁU?
Wypełnioną kartę uczestnika należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018r
drogą emailową na adres: katarzyna.resiak@kulturalni.pl z dopiskiem «EFFKA 2018»

UWAGA!
W każdej kategorii wiekowej możemy przyjąć maksymalnie 8-10 zespołów.

Zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z zaakceptowaniem całego harmonogramu festiwalu,
a więc z obecnością podczas wszystkich prezentacji danego dnia
( dotyczy EFFKI dziecięcej i EFFKI młodzieżowej )
W związku z tym prosimy o zarezerwowanie sobie czasu w podanych godzinach.

Informacja o zakwalifikowanych grupach teatralnych znajdzie się 5 kwietnia na stronie www.kulturalni.pl oraz https://www.facebook.com/FestiwalEFFKA

KTO I JAK OCENI?
Jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny reżyserii, kultury słowa, aktorstwa oceni:
– dobór repertuaru (prawdziwość wypowiedzi, oryginalność, wartość artystyczną)
– reżyserię
– dykcję aktorów
– grę aktorską
– wykorzystanie, ruchu scenicznego, muzyki, scenografii.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalenia kolejności prezentacji.
W konkursie programowo nie biorą udziału teatry działające w Centrum Kultury w Piasecznie.
Po każdej prezentacji zapraszamy instruktorów/ opiekunów grupy na spotkanie z Jury.

NAGRODY
Główną nagrodą jest sam festiwal, spotkanie ciekawych ludzi, udział w warsztatach
(ich program zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej)
Jury przyzna I, II i III miejsce dla najciekawszych prezentacji .

Decyzje podjęte przez jury są ostateczne.
Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.
Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność laureatów na ogłoszeniu wyników.

KOSZT POBYTU
Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia we własnym zakresie.

ORGANIZATOR ZAPEWNI:
– scenę o wymiarach 7m x 6m, wysokość ok. 3m ,
Uwaga! dysponujemy bardzo małą przestrzenią za kulisami
– nagłośnienie
– oświetlenie
– 3 czarne zastawki sceniczne, każda o wym. 2mx2m oraz 2 o wymiarach 1,5 m x2 m
– wszelką pomoc techniczną
(imprezę obsługują adepci teatru „Łups!”, „ STUU” i CHACHAHIHIHEHE z Centrum Kultury w Piasecznie)
– słodki poczęstunek, napoje

Dodatkowe informacje:
Aktualności o imprezie: https://www.facebook.com/FestiwalEFFKA

Kontakt
W sprawach organizacyjnych Katarzyna Resiak tel. 22 756 76 00 wew.18 (w godz. 10:00-15:00)
kom . 519 388 690 , e-mail katarzyna.resiak@kulturalni.pl , www.kulturalni.pl;
W sprawach merytorycznych Ewa Kłujszo kom. 510 85 76 82 , e-mail ewa@totalart.pl

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.