W grudniu 2016 r, do lokalnego magazynu SĄSIEDZI napisałem artykuł pt. „Działkowa – bomba z odpalonym lontem„. Wcześniej, w czerwcu 2016 r. napisałem interpelację do Burmistrza Miasta i Gminy w tej sprawie, z kopią do Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Odpowiedź na interpelację nie napawała optymizmem i artykuł w SĄSIADACH był już wyrazem frustracji wobec faktu, że burmistrzowie obu gmin tak ten temat bagatelizują. Jednocześnie narastało niezadowolenie mieszkańców Kierszka, którzy zmagali się z coraz większym natężeniem ruchu, spalinami i hałasem, powodowanym przez Józefosław. To niezadowolenie poskutkowało konkretnymi działaniami: instalacją nowych progów zwalniających a także pretensjami do Piaseczna o to, że powstają nowe osiedla bez odpowiedniej infrastruktury drogowej.  Stąd już bardzo cienka granica do wybuchu bomby, dodatkowo podsycanej sąsiedzkimi animozjami.

Na szczęście, zamiast się kłócić i wzajemnie obwiniać, wraz z Jolantą Ciesielską, nowym sołtysem Kierszka zaczęliśmy rozmawiać i wspólnie działać, aby propozycja zawarta w artykule, dotycząca stworzenia alternatywy dla ul. Działkowej stanowiła pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji na ul. Działkowej. Wspólnie występowaliśmy na sesji Rady Miejskiej w Konstancinie, przekonując radnych że wybudowanie nowego połączenia będzie nie tylko szybsze ale i dużo tańsze a także pozwoli zmienić koncepcję drogową ul. Działkowej. Dzięki temu ulica może mieć lokalny charakter i kosztować mniej pieniędzy.

W czerwcu 2017 mogłem na naszym portalu zamieścić już entuzjastyczny artykuł o porozumieniu pomiędzy gminami. Piaseczno przeznaczyło 150 tys. zł na dotację dla K-J na projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID dla drogi 10 KDL, jednocześnie zobowiązując się do zaprojektowania i uzyskania decyzji ZRID  dla ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Sybiraków do granicy z gminą K-J. W grudniu ubiegłego roku rozpoczęła się budowa ul. Cyraneczki na odcinku od  ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej. W budżecie gminy Piaseczno zarezerwowano środki na budowę ul. Cyraneczki na 2020 rok.

To wszystko były bardzo dobre wiadomości, i pomimo tego, że nie dotyczyły one samej ul. Działkowej, to jednak dawały perspektywę radykalnej zmiany natężenia ruchu na tej ulicy.

W międzyczasie działy się różne rzeczy: budowa ul. Okulickiego, nowi mieszkańcy na ul. Działkowej, kolejne inwestycje i niszczenie drogi przez sprzęt budowlany, ul. Cyraneczki przy Ogrodowej utknęła w miejscu – ruch się nie zmniejszał, tylko zwiększał.

Do tego doszły plany budowy kanalizacji w Kierszku i słuszne pretensje mieszkańców Kierszka, że ulica Działkowa przebiega po ich gruncie, za który nie dostali żadnego odszkodowania. Jeden z mieszkańców postanowił zagrodzić swoją własność i tykająca bomba wybuchła.

Wybuch tej bomby można tylko ugasić, trzeba jednak pamiętać, że od gaszenia drogi nie przybędzie. Jedynym sposobem na rozwiązanie problemu ul. Działkowej jest wybudowanie ul. Cyraneczki, zaprojektowanie ul. Działkowej i uzyskanie decyzji ZRID, zabezpieczenie środków finansowych w budżetach obu gmin. W samorządowej rzeczywistości oznacza to uchwały budżetowe obu gmin i zabezpieczenie finansowania tych inwestycji. Obie gminy skupiły się teraz na zbudowaniu alternatywy, czyli u. Cyraneczki i 10 KDL. Mam nadzieję, że wyjące dzisiaj „syreny strażackie” nie pozwolą burmistrzowi Konstancina o tym problemie zapomnieć, bo ruch jest po jego stronie. Budowa połączenia wciąż jest możliwa w przyszłym roku, lecz każda zwłoka w przyjęciu koncepcji drogi 10 KDL przez burmistrza K-J zwiększa ryzyko przesuwania terminów.

Sam ulica Działkowa wymaga wykonania nowej koncepcji – ta, która wykonana była kilka lat temu przewiduje ulicę o parametrach ul. Wilanowskiej. Miała ona być głównym połączeniem ul. Głowackiego z ul. Jagielską i dalej z ul. Puławska. Budowa ul. Cyraneczki o parametrach drogi zbiorczej, sprawia, że dotychczasowe plany można zweryfikować, co przełoży się na koszty odszkodowań i budowy samej ulicy. Najlepiej, gdyby ta weryfikacja nastąpiła po wybudowaniu ul. Cyraneczki i 10 KDL, ale biorąc pod uwagę budowę kanalizacji w Kierszku, prace projektowe trzeba zacząć jak najszybciej.

Na tym koncentrują się teraz nasze wysiłki – nasze, bo działamy wspólnie z sołtysem Kierszka i radnymi z gminy K-J.

  • Budowa ul. Cyraneczki i 10 KDL – 2019 r.
  • Koncepcja i projekt ulicy Działkowej, podzielony na 2 odcinki: odcinek A od ul. Spacerowej do 10 KDL; odcinek B od ul. Spacerowa do ul. Jagielskiej; możliwy termin uzyskania decyzji ZRID to I połowa 2020 r.
  • Realizacja budowy ulicy na odcinku A wraz z budową kanalizacji sanitarnej – możliwy termin to 2021 r.
  • Realizacja budowy ulicy na odcinku B w całości lub fragmentami w zależności od możliwości finansowych obu gmin. W przypadku budowy ulicy na tym odcinku w całości, możliwy termin to 2020/2021. Jeśli budowa zostanie podzielona na fragmenty, wtedy termin budowy to 2020-2022.

Całkowity koszt budowy ulicy szacowany jest na ponad 20 mln zł, według obecnych cen z przetargów. Odszkodowania za wywłaszczone grunty to kolejne ok. 8-10 mln zł. Teraz, w kampanii wyborczej można obiecać wszystko, natomiast nawet ten plan powyżej jest bardzo optymistyczny i stanowi ogromne wyzwanie. Jest możliwy, pytanie czy jest realny? Tak czy inaczej, trzeba starać się go zrealizować.

Teraz, doraźnie, można analizować i wprowadzić zmianę organizacji ruchu. Oddanie do użytkowania ul. Okulickiego prawdopodobnie zmieni nieco rozkład natężenia ruchu na poszczególnych ulicach, otwierając perspektywę na takie zmiany.

Ostatnia budowa ogrodzenia/krawężnika została zgłoszona przez wydział IT urzędu miasta i gminy Piaseczno do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w celu zbadania legalności tej budowy. W planie zagospodarowania przestrzennego jest to pas drogi publicznej, w którym nie wolno budować nic innego poza infrastrukturą drogową (niezależnie od własności). Nie dotyczy to istniejących przed wejściem w życie planu obiektów. Taką informację uzyskałem z wydziału Urbanistyki i Architektury w gminie Piaseczno. Rozumiem właścicieli nieruchomości, którzy domagają się regulacji stanu własności drogi publicznej i odszkodowania od gminy. Szkoda natomiast, że odbywa się to w sposób, który utrudnia życie innym.

Mam nadzieję, że uda się zrealizować wyżej nakreślony scenariusz i za kilka lat wszyscy zapomnimy o problemie.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

11.10.2018 r.

Nasz program dla Józefosławia na kolejne lata można znaleźć tu: JÓZEFOSŁAW 2018+