Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) jest jednym z najważniejszych aktów prawa miejscowego, który uchwala Rada Miejska. To mpzp określa przebieg i kategorię dróg, definiuje sposób użytkowania terenu, dopuszcza i określa parametry oraz linie zabudowy. To w mpzp zapisane jest, czy budynek ma 2 piętra lub 5 pięter, czy w danym miejscu może być wybudowana fabryka, zakład usługowy czy budynek mieszkalny. Mpzp określa miejsca przeznaczone pod usługi publiczne i tereny zielone, definiuje kształt i kierunki rozwoju danej miejscowości.
Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego wywołuje wielkie emocje. Droga publiczna przechodzi przez czyjąś własność. Obok budynku mieszkalnego może powstać hurtownia żywności. Cicha uliczka może zamienić się w ruchliwą, przelotową ulicę. Działka rolna staje się budowlaną a jej wartość wzrasta wielokrotnie. Raczej nie da się pogodzić wszystkich interesów.
Burmistrz i Rada Miejska stają obecnie przed zadaniem uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla całego Józefosławia. Uważam, że dla nas, radnych z Józefosławia jest to największe wyzwanie tej kadencji. Uchwalony plan będzie służył obecnym i przyszłym mieszkańcom. Musimy zabezpieczyć interesy obecnych mieszkańców, ale też naprawić to, co się jeszcze da naprawić, umożliwić lub ograniczyć zabudowę z myślą o zrównoważonym rozwoju naszej miejscowości, zadbać o przestrzeń publiczną oraz tereny pod usługi, niezbędne do funkcjonowania 10 tysięcznej społeczności.

Marzy nam się, właściwie naszym celem jest wielki obywatelski projekt partycypacyjny. Rolą burmistrza jest wypracowanie ze specjalistami od urbanistyki najlepszej propozycji planu do przedstawienia mieszkańcom. Rolą radnych jest – oprócz uchwalenia planu w końcowej fazie – zapewnienie udziału społeczności w definiowaniu jej potrzeb. Chcielibyśmy, aby każdy dowiedział się o planie, obowiązujących obecnie zapisach i proponowanych zmianach, chcielibyśmy umożliwić publiczne debaty dotyczące zapisów planu, chcielibyśmy aby specjaliści rozmawiali z mieszkańcami, chcielibyśmy dyskutować o zagrożeniach, obawach i szansach – zanim jeszcze nastąpi faza tzw. wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania do wiadomości publicznej. Niech wszyscy wszystko wiedzą – to lepiej niż jak nikt nic nie wie..

Po wyłożeniu planu, w podanym terminie każdy będzie mógł zgłosić swoją uwagę do planu: co się komuś nie podoba lub podoba, będzie można zbierać podpisy zwolenników i przeciwników proponowanych rozwiązań. Do tego czasu nic jeszcze nie będzie rozstrzygnięte. Po zamknięciu fazy wyłożenia, burmistrz uwzględnia lub odrzuca zgłoszone przez mieszkańców uwagi i przygotowuje projekt uchwały z ostateczną propozycją planu. Projekt uchwały trafia do Rady Miejskiej, jest opiniowany przez komisje problemowe. Na końcu, na sesji Rady Miejskiej 23 radnych w głosowaniu jawnym zdecyduje, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie.

Pierwszym krokiem, który – mam nadzieję – rozpoczyna ten szeroki udział społeczności jest spotkanie, które wspólnie ze stowarzyszeniem „Pomysł na Józefosław” organizujemy 25 maja 2016, pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – szansą na zrównoważany rozwój Józefosławia”.
Zaprosiliśmy osoby, z którymi będziemy rozmawiać o planowaniu przestrzennym z różnych perspektyw. Naszymi gośćmi będą:
1. Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
2. Daniel Putkiewicz, Wiceburmistrz ds. rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno
3. dr inż. arch. Tomasz Majda, SGGW, Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, przygotowujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia
4. dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW – badacz kultury, realizująca wiele projektów społecznych integrujących lokalne społeczności
5. Michał Kubasiewicz, prezes firmy MAKDOM, budującej domy mieszkalne na terenie Józefosławia

Seminarium odbędzie się w ZSP w Józefosławiu, przy ul. Kameralnej 11, o godz. 19.00.

Liczymy na Państwa udział jednocześnie wierząc, że rozpoczniemy w ten sposób publiczną debatę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia. Zapewne potrwa ona kilka miesięcy, ale uważamy, że nie trzeba się śpieszyć. Jako radni z Józefosławia, będziemy pilnować, aby każdy głos w tej debacie był dostrzeżony.
Serdecznie zapraszamy.

Robert Widz, Katarzyna Krzyszkowska-Sut
17.05.2016 r.