Szanowni mieszkańcy, poniżej przedstawiamy budżet dla naszej miejscowości i okolic na ten rok. Nie wszystko udało się zrealizować w zaplanowanych terminach, tak jak pisaliśmy to wszystko zależało od wielu czynników choćby tych związanych z pandemią, ale mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku się uda.

Wydatki inwestycyjne:

JÓZEFOSŁAW

 • ul. Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki – 220 000,zł – w I kwartale planowane jest uruchomienie przetargu na wyłonienie projektanta przebudowy ul. Wilanowskiej. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowane jest na IV kwartał 2022 r. Koncepcja drogowa przebudowy powstała w 2020 r. i zakłada wykonanie nowej jezdni, pasów rowerowych, chodników, odwodnienia. Koncepcja jest dostępna na stronie www urzędu. W budżecie gminy zarezerwowano  3 454 440 zł na 2023 r.
 • ul. Osiedlowa – przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia 450 000 zł. Przetarg jest w toku, potrzebne są dodatkowe środki, do decyzji Rady Miejskiej.
 • ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów – z wkładu własnego gminy i uzyskanego dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Lokalnych udało się rozpocząć tę budowę, która zakończenie będzie miała w maju 2022 r. – 4 524 890 zł.
 • ul. Cyraneczki do ul. Zimowej połączenie pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową (częściowo na terenie Gminy Konstancin – Jeziorna) 200 000 zł na wykonanie projektu budowlanego. Uruchomienie procedury wyłonienia projektanta planowane jest na I kwartał 2022 r.
 • ul. Sasanki i ul. Feniksa – 120 000 zł  w 2022 r. Uruchomienie procedury wyłonienia projektanta planowane jest na I kwartał 2022 r.  Na razie w budżecie gminy nie ma środków na jej budowę.
 • drogi 47 KDPJ i 48 KDPJ  – 50 000 zł na wykonanie projektu budowlanego dla dróg zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie ma jeszcze decyzji, dla których odcinków dróg projekt zostanie wykonany. Wyłonienie projektanta planowane jest na III kwartał 2022 r.
 • ul. Krótka w Józefosławiu – 161 589 zł na 2022 r. na dokończenie budowy tej ulicy. Całkowity koszt inwestycji to ok. 1.2 mln zł.
 • ul. Słoneczny Sad – 150 000 zł –  w 2021 Gmina wykonała projekt budowlany kanalizacji deszczowej i wykonała przyłącze do ul. Geodetów. Wykonanie kanalizacji deszczowej planowane jest na II/III kwartał 2022 r.

Skateparki – Henryków, Józefosław/Julianów, Wólka Kozodawska i Bobrowiec – 1 320 000  – terminy realizacji do 2023 r.

Dodatkowo w grudniu złożyłam wniosek na komisji finansów do budżetu, uzyskałam poparcie radnych i pozyskałam dodatkowe finansowanie w wysokości 100 000 zł dla Klubu Kultury na wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Józefosławia.

JULIANÓW

 • Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei – 183 790 zł w 2022 r, dokończenie budowy.
 • Obsługa komunikacyjna nowej szkoły w Julianowie – 385 000 zł.  Zaprojektowane zostaną nowe drogi zapewniające obsługę komunikacyjną planowanej szkoły. Będzie to tzw. Urbanistów BIS i ul. Zimowa, która połączy się z ulicą Cyraneczki (inne zadanie, opisane wcześniej). Drogi powstaną wraz z budową szkoły, kiedy decyzja o budowie szkoły zostanie podjęta przez Radę Miejską. Na inwestycję zarezerwowano 6 385 000 zł.
 • Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 740 000, zł – opracowanie projektu budowy – realizacja do 2025 r. Na inwestycję zarezerwowano 42 000 000 zł.

GMINA KONSTANCIN JEZIORNA:

 • ul. Cyraneczki do ul. Zimowej – 200 000 zł na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID dla połączenia ul. Cyraneczki i ul. Zimowej.
 • ul. Działkowa (3KL) i 4 KL w Kierszku, 250 000 zł na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID dla ul. Działkowej od ul. Jagielskiej do ul. Głowackiego. W budżetach obu gmin zostały zarezerwowane środki finansowe na kolejne lata.
 • 10KDL – budowa drogi gminnej  na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. 200 000 zł, przeznaczone jest na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID dla tej drogi, wzdłuż torów trasy siekierkowskiej. Droga ma połączyć ul. Cyraneczki (nowy odcinek) z ul. Działkową. Projektowanie ma być realizowane równolegle z projektowaniem ul. Działkowej.

PIASECZNO

 • Ulica Urbanistów – 611 458 zł – w 2022 r. Są to środki na uporządkowanie i utwardzenie poboczy ulicy.
 • Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie – 29 381 926 zł na 2022 r. na dokończenie budowy tych ulic. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2022 r.

LESZNOWOLA

 • Ulica Kuropatwy – 150.000 – dofinansowanie wykonania projektu budowlanego i uzyskania decyzji ZRID dla gminy Lesznowola 2022 r. Ogłoszony został przetarg, oferty można składać do 13.01. Trzymamy kciuki!

Z Budżetu Obywatelskiego będą zrealizowane zadania, które wybrali mieszkańcy gminy Piaseczno w głosowaniu:

 • poidełko dla ludzi i zwierząt przy ul. Cyraneczki 11 i w innych miejscach naszej wsi – był to projekt mojego autorstwa na kwotę – 36 500 zł
 • rozbudowa sceny wraz z okotarowaniem w SP im. J.Korczaka na kwotę – 130 000 zł
 • nagłośnienie wielofunkcyjne w SP im. J.Korczaka na kwotę – 18.500 zł
 • sprzęt do tworzenia relacji i streamingów w SP im. J.Korczaka na kwotę – 128 100 zł

Ponadto Sołectwa przeznaczyły swoje środki na następujące zadania, zgodnie z wnioskami, które wpłynęły od mieszkańców.

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady miejskiej w Piasecznie

Sołtyska Józefosławia

Robert Widz II wiceburmistrz MiG Piaseczno