KULTURA

Od momentu powstania filii Centrum Kultury w naszej miejscowości jak również filii Biblioteki Głównej naszym celem jest zaktywizowanie mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, które wspólnie z Gminą Piaseczno oraz miejscowymi Stowarzyszeniami i instytucjami kultury staramy się organizować w naszej miejscowości.

Chcemy poprzez kulturę wciągać mieszkańców w sprawy związane z naszą miejscowością, angażować ich energię i zapał wokół konkretnych działań. Współpracując z mieszkańcami, radami sołeckimi i stowarzyszeniami mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.