27 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  Daniel Putkiewicz podpisał umowę na projektowanie i wybudowanie dziennego domu pobytu seniora w Piasecznie. Wartość kontraktu to prawie 10,5 mln złotych.

Centrum Aktywności Seniora będzie placówką wsparcia dziennego zlokalizowaną na działce przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie, gdzie przez wiele lat funkcjonowało Przedszkole Publiczne nr 5 w Piasecznie. Powierzchnia działki wynosi prawie 6000 m kw.

Zasadniczą funkcją nowego obiektu będzie dom dziennego pobytu – placówka wsparcia dziennego dla seniorów –  oraz siedziba dla piaseczyńskich organizacji senioralnych. Znajdzie się tam także klub seniora oraz filia biblioteki publicznej sprofilowana na potrzeby seniorów. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 2100 mkw. Zarówno sam budynek, jak
i przyległy teren będą wykorzystywane w celu realizacji potrzeb aktywnych i samodzielnych seniorów.

W wyniku dwukrotnie ogłaszanego przetargu wyłoniono stosunkowo najkorzystniejszą ofertę. Oprócz ceny za realizację zamówienia pod uwagę brano także okres gwarancji wykonanego obiektu. Wykonawcą inwestycji została firma Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. z Warszawy, która realizowała tak trudne zadanie jak m.in. dokończenie budowy ratusza
w Konstancinie – Jeziornej.

Burmistrz Daniel Putkiewicz oraz reprezentujący wykonawcę prokurent Filip Tuszyński podpisali umowę  w obecności osób zaangażowanych w proces stworzenia domu dziennego pobytu seniora w Piasecznie, m.in. Hanny Kułakowskiej – Michalak, prezydium Rady Miejskiej – Piotra Obłozy i Magdaleny Woźniak, Piaseczyńskiej Rady Seniorów, Krzysztofa Kasprzyckiego  – gminnego koordynatora spraw senioralnych.

Zaplanowano,  iż wykonawca do końca września 2020 roku przygotuje dokumentację projektową i kosztorysową oraz uzyska niezbędne zgody administracyjne w tym pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.

Planowane prace podzielono na dwa etapy:

  • I etap – budowa budynku,
  • II etap – rozbiórka istniejącego przedszkola, które z uwagi na zły stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji oraz zagospodarowanie terenu.

W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się szereg pomieszczeń wykorzystywanych przy pracy dziennej z seniorami, pokój zabiegowy, gabinet odnowy biologicznej oraz gabinety terapii indywidualnej. Obiekt będzie zawierać również salę otwartą na ogród pełniącą funkcje jadali a w razie potrzeby również sali widowiskowej.

Jednym z ważnych aspektów aktywności seniorów są organizacje senioralne, dlatego po konsultacjach z nimi przeprowadzonych, zaplanowano pokoje do pracy oraz salki konferencyjne. Swoje miejsce w obiekcie znajdzie również filia Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Piaseczno, która otrzyma prestiżową lokalizację – w samym sercu najstarszego osiedla w centrum Piaseczna – i dogodne warunki do pracy z seniorami. Na przyległym terenie rekreacyjnym zostanie utworzony park seniora – ławostoły wraz z zadaszeniem, liczne nasadzenia zieleni, urządzenia do samodzielnej aktywności fizycznej, ławki. Po godzinach pracy domu dziennego pobytu obiekt wraz z przyległym terenem będzie pełnić rolę lokalnego centrum integracji dla mieszkańców. Frontowa cześć budynku zostanie pozbawiona ogrodzenia i będzie wysunięta do ul. Szkolnej w stosunku do obecnego budynku przedszkola. Cały obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że na brak tego typu placówki  zwracało uwagę wiele organizacji senioralnych  oraz Piaseczyńska Rada Seniorów, która w trzech priorytetach swojego działania uchwalonych na początku kadencji wskazała na potrzebę tworzenia miejsc przyjaznym seniorom. W grudniu 2017 roku Rada Miejska w Piasecznie przeznaczyła 100 tys. złotych na przygotowanie koncepcji oraz programu funkcjonalo – użytkowego obiektu i już w styczniu 2018 roku rozpoczęto konsultacje społeczne. Zorganizowano także studyjną wizytę w domach dziennego pobytu w Warszawie. 20 marca 2018 roku na posiedzeniu kierownictwa Gminy ostatecznie zadecydowano o rozpoczęciu przygotowań do realizacji inwestycji.  Również Rada Miejska w Piasecznie w kwietniu 2018 roku potwierdziła chęć kontynuowania prac nad budową placówki podejmując uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i ostatecznie zmieniając jego zapisy uchwałą z dnia 13 marca 2019 roku. Tym samym  umożliwiając usytuowanie obiektu na działce przy ul. Szkolnej 18.

Zakończenie prac planuje się na przełom roku 2021/2022.

Źródło BPiI GP

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.