17. 05. 2015 r.

Obecnie trwają prace na projektem budowlanym ul. Olchowej i ul. Krótkiej. Projekt wykonywany jest wspólnie ze względu na wspólne odwodnienie obu tych ulic do Rowu Jeziorkli wzdłuż ul. Ogrodowej. Dlatego projektuje się również  ul. Ogrodową na odcinku od ul. Olchowej do ul. Cyraneczki. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę to koniec 2015 r. Budowa obu ulic będzie uzależniona od dostępnych środków finansowych. Jeśli chodzi o ulicę Krótką, to priorytetem jest ul. Cyraneczki na odcinku Ogrodowa-Osiedlowa. Po jej wybudowaniu ul. Krótka nie będzie już tak wykorzystywana jak obecnie.

 

20.09.2015 r.

W lipcu br., na spotkaniach z mieszkańcami ul. Olchowej i Krótkiej przedstawiono koncepcje budowy obu ulic. Rysunki przedstawiające koncepcje ul. Olchowej można znaleźć tutaj. W przypadku ulicy Krótkiej, wykonywane są zmiany w koncepcji, wynikające z sugestii mieszkańców tej ulicy. Trwające prace projektowe mają się zakończyć w 2015 r. Budowa tej ulicy może nastąpić w 2017/2018 r., pod warunkiem zabezpieczenia środków na jej budowę w budżecie gminy – o co oczywiście będziemy zabiegać.