Ulica Kombatantów od ulicy Cyraneczki do ul. Działkowej, tam gdzie dzisiaj jest ciąg pieszo rowerowy, stanowi istotny element układu komunikacyjnego Józefosławia i Julianowa. Po wybudowaniu ul. Cyraneczki w kierunku do torów bocznicy kolejowej,  ul. Kombatantów bedzie stanowić odciążenie ulicy Wilanowskiej od ruchu samochodowego w kierunki ul. Powsińskiej. Dlatego budowa tej ulicy, skoordynowana w czasie z budową odcinka ul. Cyraneczki od os. Le Village w kierunku torów, jest na liście ważnych inwestycji w naszej miejscowości. Budowa tej ulicy jednocześnie uporządkuje rozwój tej części Józefosławia, wciąż jeszcze mało zagospodarowanej.

Najpierw trzeba wykonać koncepcję i projekt budowlany. Chcielibyśmy, aby ta droga powstała w 2017 r., łącznie z budową ulicy Cyraneczki.