SENIORZY W JÓZEFOSŁAWIU I JULIANOWIE

16 czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne zebranie Klubu Seniora dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa, na które przyszło ponad 30 osób w wieku pow. 60 lat. Podczas tego i kolejnych spotkań deklarację członkowską wypełniło 30 osób (w tym 13 z Julianowa). Wybrane zostały władze Klubu: Prezes – pani Felicja Drogowska z Józefosławia, Wiceprezes pan Stanisław Witas także z Józefosławia, skarbnik – pani Grażyna Żórawska z Józefosławia i sekretarz – pani Barbara Chyb z Julianowa.

Patronat nad Klubem Seniora obejmuje MGOPS (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), który w swoim zakresie ma m. in. zapobieganie wykluczeniom społecznym, także ze względu na wiek. Organizacja ta, poza doradztwem i wyznaczeniem opiekuna Klubu, dysponuje przyznawanymi corocznie przez Radę Miejską środkami na swoją działalność (możemy z tego funduszu otrzymać ok. 450 PLN na osobę rocznie).

Podczas pierwszych spotkań Klubu spisane zostały wstępne cele, a wśród nich: wyjazdy do kina i teatru, wycieczki krajoznawcze, zorganizowanie ruchowych zajęć dla osób starszych, a także kurs komputerowy, na który zgłaszano bardzo duże zapotrzebowanie. Zwyczajowo także ustanawia się miesięczną składkę członkowską w wys. 5 PLN na doraźne potrzeby Klubu.

W obecnym roku 2017 spotkania w klubie seniora odbywają się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca o godzinie 19.00 w sali Klubu Kultury (ul. Urocza 14, wejście od Cyraneczki, II piętro, jest winda).

Klub liczy 60 członków, prezesem w roku 2017 została p. Wanda Bryła, wice prezesem p. Anna Metera, sekretarzem p. Barbara Chyb, skarbnikiem p. Urszula Toczek.

W sprawie działalności Klubu Seniora można kontaktować się pod numerami telefonów: 602440597, 887690101.