Ograniczenie prędkości pojazdów na ulicach ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a w szczególności pieszych i rowerzystów.

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa jest wprowadzanie STREF ZAMIESZKANIA. Co to oznacza dla uczestników ruchu?

Według prawa drogowego, jest to obszar drogi publicznej, na której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy ze strefy oznaczone są znakami D-40 i D-41.

Szczególne zasady ruchu drogowego to:

  • Pierwszeństwo pieszych przed pojazdami. Piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi, nie mają obowiązku korzystania z chodnika czy pobocza, nie muszą poruszać się w kolumnie. Dzieci do lat 7 nie muszą przebywać pod opieką osoby starszej.
  • Ograniczenie prędkości do 20 km/h
  • Parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych

Ponadto na skrzyżowaniach dróg w strefie pierwszeństwo nie powinno być określone znakami, za wyjątkiem skrzyżowań, na których ze względu na ograniczoną widoczność należy oznakować wlot znakiem STOP. Zatem skrzyżowania w strefie zamieszkania są równorzędne – pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. W strefie zamieszkania nie ma też przejść dla pieszych, skoro piesi mogą poruszać się całą szerokością jezdni.

STREFA ZAMIESZKANIA na ul. Osiedlowej

Wyjaśnijmy te zasady na przykładzie ul. Osiedlowej w Józefosławiu, gdzie na fragmencie tej ulicy została wprowadzona STREFA ZAMIESZKANIA. Obszar strefy zamieszkania pokazany jest na rysunku. Należy zwrócić uwagę, że strefa zamieszkania zaczyna się na ul. Bażanciej oraz na Krótkiej, przed skrzyżowaniami tych ulic z ul. Osiedlową. Oznacza to, że są to skrzyżowania równorzędne – pierwszeństwo mają kierowcy nadjeżdżający z prawej strony.

Zasady dość proste, ale kierowcy łamią je notorycznie, niestety.

Biorąc pod uwagę te zasady, wyznaczanie obszarów strefy zamieszkania nie wszędzie ma sens, szczególnie tam, gdzie natężenie ruchu jest duże i nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Przykładem takiej strefy jest ulica Granitowa w Piasecznie, oznaczona na całej długości strefą zamieszkania. Są tam chodniki, na których parkują samochody, są przejścia dla pieszych a skrzyżowania są dodatkowo oznaczone jako równorzędne. Chyba tylko dlatego, że kierowcy nie wiedzą, co oznacza obszar strefy zamieszkania – tylko po co tam strefa zamieszkania, skoro i tak nie przestrzega się zasad, które w nich obowiązują?

Jest inny sposób na poprawę bezpieczeństwa: wprowadzenie strefy o ograniczonej prędkości, tzw. stref TEMPO 30. Dostrzega się wiele zalet zastosowania takiego rozwiązania: obniżenie ilości wypadku, zmniejszenie hałasu, zmniejszenie emisji CO2, podniesienie komfortu życia mieszkańców. W strefach TEMPO 30 wprowadza się skrzyżowania równorzędne, które zwiększają płynność ruchu. Wiele miast w Polsce wprowadziło już takie strefy. Pewnie ul. Granitowa nadawałaby się do wprowadzenia takiej strefy.  Czy warto wprowadzać takie strefy w Józefosławiu? Znajdą się zwolennicy jak i przeciwnicy takiego rozwiązania, jedno jest pewne: zmniejszenie prędkości pojazdów radykalnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Tylko że najwięcej zależy od kierowców, w szczególności tych, którym nie przeszkadzają żadne progi zwalniające czy znaki drogowe. Na nich działa jedynie kara i jej nieuchronność.

 

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

Konsultacja: Bogdan Krawczyk, Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie

8.12.2017

artykuł ukazał się w magazynie SĄSIEDZI w grudniu 2017 r.

1 komentuj
  1. Tomasz
    Tomasz says:

    Problem jest tylko taki ze mało kto wie co to wszystko znaczy… Zasiąg Państwa portalu, też przecież nie jest powszechny. Dlatego proponuję umieścić chociaż znaki oznaczające że skrzyżowania są równorzędne!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.