Poniedziałek, 13.02.2017 to ostatni dzień składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Uwagi można składać w kancelarii urzędu lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres urząd@piaseczno.eu lub korzystając ze strony mpzp-jozefoslaw.pl.

My również składamy uwagi.  Jest ich dużo, ponieważ dotyczą wielu aspektów regulowanych przez MPZP. Umieszczamy je tutaj, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

W pliku UWAGI JOZEFOSLAW LUTY 2017.PDF znajdują się zarówno uwagi jak i argumenty którymi kierowaliśmy się przy ich formułowaniu:

 

uwagi opracowanie

 

                                          

 Dodatkowo w pliku UWAGI JOZEFOSLAW.DOC znajduje się szablon z uwagami. Jeśli ktoś z Państwa uzna, że warto przyłączyć się do takich uwag, wystarczy wypełnić szablon danymi adresowymi i wysłać plik na adres e-mail urzędu. Plik można oczywiście edytować i wysłać do urzędu swój indywidualny zestaw uwag.

Robert Widz

Katarzyna Krzyszkowska-Sut

11.02.2017 r.