DROGI, ULICE, CHODNIKI, TRANSPORT PUBLICZNY

Infrastruktura, której brak doskwiera nam najbardziej. Długo na nią czekamy, niecierpliwimy się, nie rozumiemy dlaczego niektóre sprawy tak długo trwają.

Jako radni też się dziwimy, może teraz już trochę mniej, bo zaczynamy rozumieć jak działają procedury administracyjne. Ale nie oznacza to, że się poddajemy. Staramy się, naciskamy, prosimy, przekonujemy..

Patrząc jednak na mapę i widząc co zostało zrobione (kolor zielony), co jest w trakcie realizacji bądź przygotowania przetargu (kolor żółty) i co się projektuje (kolor niebieski), możemy dzisiaj z satysfakcją powiedzieć: dzieje się!

KLIKNIJ W WYBRANE KÓŁKO NA MAPIE
Zadania zrealizowane
Zadania w trakcie realizacji lub przygotowania przetargu na realizację
Zadania w przygotowaniu – projektowanie
Zadania gmin sąsiedzkich

AKTUALNIE

W BUDŻECIE GMINY

Inwestycje w budżecie gminy Piaseczno. Trwa budowa lub przygotowanie do realizacji zadania (np. projektowanie i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych).

UL. CYRANECZKI

UL. GEODETÓW (I i II ETAP)

UL. OGRODOWA – remont nawierzchni odcinek Geodetów/park

UL. CYRANECZKI – zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniach z ul. Wilanowską i z ul. Ogrodową

UL. PRYMULKI

UL. SPACEROWA

W PLANIE INWESTYCYJNYM

Inwestycje w trakcie projektowania i uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Środki finansowe zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Piaseczno.

UL OLCHOWA

UL. CYRANECZKI odcinek od ul. Sybiraków do granicy gminy Konstancin-Jeziorna

UL GEODETÓW (KOLEJNE ETAPY)

W PROJEKTOWANIU

Zabezpieczone środki na wykonanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zabezpieczenie środków na budowę będzie możliwe w zależności od możliwości finansowych gminy Piaseczno.

UL JUTRZENKI

5 KDD (PRZEDŁUŻENIE UL. KOMBATANTÓW)

4 KDD

UL CYRANECZKI (DO TORÓW)

10 KDL – dotacja dla gminy Konstancin-Jeziorna na projekt budowlany

1
3
4
5
6
7
8
7

ul. Wenus

 • Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej, która będzie realizowana przez SKANSKA SA. Prace rozpoczynają się 10 lipca 2017 i mają potrwać max. 27 miesięcy.  Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • GDDKiA wykonuje remont skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego. Nie jest to niestety taki zakres prac, o którym była mowa jeszcze w czerwcu br. Wydłużone zostają lewoskręty na Puławskiej i Armii Krajowej. Nie wiadomo, czy będzie przeprojektowana sygnalizacja świetlna. Nie wiadomo, czy się cieszyć czy nie. Na pewno będzie lepiej niż było, więc raczej trzeba się cieszyć. A żeby nas bardziej pocieszyć, GDDKiA obiecuje wybudowanie wiaduktu i docelowego skrzyżowania w ciągu 4 lat..

 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na wykonanie ścieżek rowerowych na ul. Puławskiej, od ul. Domaniewskiej do granic m.st. Warszawy. Niestety przetarg nie został rozstrzygnięty, choć ZTM dalej się zarzeka, że w czerwcu 2018 r. ścieżki będą. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

 • DROGA EKSPRESOWA S2

  Rozpoczyna się budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku od ul. Puławskiej do drogi S17. Droga ma być oddana do ruchu w 2020 r.

 • DROGA EKSPRESOWA S7

  Wyłoniono wykonawców budowy 3 odcinków drogi ekspresowej S7, od węzła S2-Lotnisko do Tarczyna, umowy z wykonawcami zostały podpisane. Przewidywany termin oddania trasy do użytku opóźnia się, teraz mówi się o 2021 r.

 • DW 721

  Trwa uzyskanie decyzji środowiskowej dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721, na odcinku od ul. Mleczarskiej do węzła S8 w Sękocinie. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje oddanie do użytku tego odcinka w 2023 r.

 • Trwają prace modernizacyjne szlaku kolejowego nr 8, na odcinku Okęcie – Czachówek. Zakończenie prac przewidywano na koniec wakacji, ale wszystko się opóźnia. Remont jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców okolicy – co chwilę zamykane są przejazdy kolejowe. Wiadukt w ul. Karczunkowskiej, którym mieliśmy jechać jeszcze tej jesieni dopiero zaczyna być budowany.

  Jednak po remoncie podróżowanie koleją stanie się realną alternatywą dla samochodów i autobusów. Będzie więcej połączeń i szybciej.

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej (drogi krajowej 79) i ul. Chyliczkowskiej (droga powiatowa 2814). Termin realizacji zadania wskazany w SIWZ to koniec 2017 r. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

Rysunek obok przedstawia sieć połączeń rowerowych i elementy infrastruktury takie jak parkingi dla rowerów i stacje rowerów miejskich.

Mamy już ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Cyraneczki i ciągi pieszo rowerowe na ulicach Julianowskiej i Wilanowskiej. Niektóre elementy sieci są w trakcie budowy, inne w fazie projektowania z zabezpieczonymi środkami na budowę w budżecie gminy, jeszcze inne są w sferze planów.

Ciąg pieszo rowerowy służy zarówno pieszym jak i rowerzystom, dlatego jadąc rowerem takim ciągiem, trzeba zachować szczególną ostrożność. Było już kilka przypadków zderzeń rowerzystów z pieszymi, i zamiast mieć pretensje do siebie nawzajem, lepiej jechać wolno i ostrożnie. Po chodniku mogą jeździć rowerem dzieci i towarzyszący im opiekunowie. W strefie zamieszkania pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści, którzy mogą poruszać się po całej szerokości jezdni.

Na żadnej z ulic nie ma zakazu ruchu dla rowerów, więc rowerem można jeździć również po ulicy. Kierowcy muszą się z tym pogodzić – nasze ulice nie służą szybkiej jeździe i czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość.  Najgorszą ulicą dla rowerzystów jest ul. Działkowa. O ile kierowcy jadący za rowerzystą omijają go powoli, o tyle jadący z naprzeciwka rzadko zmniejszają prędkość, nie mówiąc już o wjechaniu na pobocze. Może ci kierowcy nigdy nie jechali na rowerze, gdy mijał ich na centymetry pędzący samochód? To nic przyjemnego, dlatego apelujemy do kierowców jadących ul. Działkową: mijając rowerzystów jadących z naprzeciwko zwolnijcie i wjeżdżajcie na pobocze taka samo, jak mijalibyście się z innym samochodem.

15.05.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, p. Zdzisław Lis podjął decyzję sprawie koncepcji ul. Spacerowej, która będzie realizowana

17.03.2017 r.

15 marca br. uczestniczyliśmy w spotkaniu przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z dyrekcją szkoły i Radą Rodziców, na którym

23.01.2017 r.

Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców projektant przygotował warianty koncepcji, z których wybrano tę, według której wykonany zostanie projekt techniczny

25.11.2016 r.

Nasze uwagi do koncepcji ulicy Spacerowej, po spotkaniu z mieszkańcami w dniu 16.11.2016 r, przesłane do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 18.11.2016 r.

18.11.2016 r.

W środę, 16 listopada br., w ZSP przy ul. Kameralnej w Józefosławiu odbyła się prezentacja koncepcji drogowych ulicy Spacerowej ….

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW O ULICACH ZNAJDZIESZ W ARCHIWUM

Ul. Cyraneczki – odcinek od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola

Grudzień 2017 r.

Trwa budowa ulicy, można zobaczyć już krawężniki. Najpierw pojawił się problem z tymczasową organizacją ruchu, nie mogę stwierdzić na 100% czy była jakaś obstrukcja ze strony gminy Lesznowola czy nie, w każdym razie trzeba było zmienić projekt tymczasowej organizacji ruchu. Potem pojawił się problem techniczny, wynikający z błędnej dokumentacji technicznej (ta dokumentacja powstała w 2013/20145 r.). Prace na szczęście ruszyły.

Nowy przebieg ul. Kuropatwy od ul. Osiedlowej do granic gminy został już przygotowany, zainteresowani mieszkańcy mieli okazję się z nim zapoznać. Nowy przebieg nie tylko minimalizuje konieczność zajęcia przyległych nieruchomości po północnej stronie ale również pozwala na kontynuację drogi w gminie Lesznowola, w standardzie drogi zbiorczej – bo tak jest oznaczona ulica Kuropatwy w miejscowym planie zagospodarowania zarówno w gminie Piaseczno jak i gminie Lesznowola. Teraz wykonywany jest zamienny projekt techniczny, niezbędny do uzyskania nowej decyzji ZRID. Obecne prace prowadzone są zgodnie z wydaną decyzją ZRID. Od tej decyzji wpłynęło do wojewody odwołanie i toczy się postępowanie wyjaśniające. Nie wstrzymuje to jednak prac, chyba że w wojewoda postanowi inaczej.

Budowa obejmuje skrzyżowanie ul. Cyraneczki z ul. Ogrodową w postaci ronda. Termin realizacji całości zadania to 30.06.2018 r. Wciąż liczymy na to, że odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej powstanie w ciągu najbliższych tygodni. Wszystko zależy od pogody.

Dokumentację techniczną dotyczącą tego zadania można znaleźć tuataj: http://bip.piaseczno.eu/przetarg/3951/spr-88-2017opracowanie-projektow-wykonawczych-oraz-budowa-ul-cyraneczki-na-odcinku-od-ul-ogrodowej-do-granicy-z-gmina-lesznowola-w-m-jozefoslaw-gm-piaseczno

Październik 2017 r.

ZRID uzyskany we wrześniu br., potem przetarg, jest wykonawca (firma JARPOL). Najpierw powstanie odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w postaci ronda. To powinno być wykonane w ciągu 2 miesięcy. Równolegle, w ciągu miesiąca powinien powstać nowy projekt odcinka od Osiedlowej do granicy gminy. Po uzyskaniu decyzji zamiennej ZRID wykonawca wybuduje ten odcinek. Termin realizacji umowy to czerwiec 2018 r.

Czerwiec 2017 r.

Napiszę coś konkretnego wtedy, gdy zobaczę że wszczęto postępowanie administracyjne o uzyskanie decyzji ZRID.

Luty 2017 r.

We wrześniu ub. roku pisałem o tym, że projekt „utknął” w miejscu (więcej tutaj). Regulacja stanu prawnego jednej działki, która wstrzymała przygotowanie dokumentacji projektowej dla tego odcinka Cyraneczki jest zakończona. W lutym zmiany zostały wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe) i teraz kompletowana jest dokumentacja do wniosku o decyzję ZRID. Dokumentację przygotowuje Starostwo Powiatowe, ale wniosek o decyzję złoży gmina Piaseczno i ona będzie realizować budowę, wynika to z ustaleń pomiędzy Starostwem a gminą z końca ubiegłego roku. Ulica Cyraneczki nie będzie droga powiatową tylko gminną. W tegorocznym budżecie gminy zabezpieczone są środki na budowę tego fragmentu ul. Cyraneczki.

Czekamy niecierpliwie na wniosek i decyzję ZRID, licząc na to, że budowa nastąpi najpóźniej w wakacje. Jest szansa, że oddanie do użytku ul. Cyraneczki zbiegnie się w czasie z oddaniem skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Kuropatwy, gdzie zaczęły się prace.

Koncepcję tego odcinka można zobaczyć tutaj.

ul. Cyraneczki – organizacja ruchu

Styczeń 2018 r.

Umowa z wykonawcą została podpisana. Termin realizacji zadania to 30.04.2018 r. Ale będzie fajnie.

Grudzień 2017 r.

Przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską został ponownie ogłoszony 2.11.2017 r., z terminem składania ofert na 20.11.2017 r. Ponownie okazało się, że najniższa oferta przekraczała wysokość środków przeznaczonych na to zadanie. Tym razem jednak RM na sesji 22.11.2017 przeznaczyła dodatkowe środki na to zadanie i czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Termin został określony na 22.12.2017 z możliwością przesunięcia na 30.04.2018, o ile Rada Miejska przesunie odpowiednio środki (co zdarzyło się właśnie 22.11). Czekamy zatem na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.

Szczegóły dotyczące przetargu i dokumentację techniczną można znaleźć na stronie UMiG: http://bip.piaseczno.eu/przetarg/4202/spr-138-2017

Na temat skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Ogrodową przeczytasz tutaj.

Październik 2017 r.

Opracowany w lipcu br. projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Cyraneczki przewiduje wykonanie rond na skrzyżowaniach Cyraneczki/Wilanowska i Cyraneczki/Ogrodowa. Skrzyżowanie ul. Cyraneczki z ul. Julianowską pozostanie bez zmian aż do czasu przedłużenia ul. Cyraneczki i połączenia jej z drogą 10 KDL w Konstancinie-Jeziornej. Ze względu na geometrię tego skrzyżowania, projektant zaproponował sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu Osiedlowej z Cyraneczki jest miejsce jedynie na światła, decyzja czy będą one potrzebne zapadnie już po wybudowaniu Cyraneczki i analizie ruchu.

Prace budowlane dla ronda Cyraneczki/Wilanowska zgłoszono do Starostwa Powiatowego w lipcu. Nasze pragnienie aby skoordynować zakończenie budowy ulicy Wilanowskiej z przebudowa skrzyżowania Wilanowska/Cyraneczki okazały się naiwne. Przetarg na zmianę organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu został ogłoszony dopiero we września br. Najniższa oferta przekraczała budżet zadania blisko 3 razy, przetarg został unieważniony. Czekamy na ogłoszenie kolejnego przetargu.

Rondo Cyraneczki/Ogrodowa zostało dołączone do zadania budowy ul. Cyraneczki i ma więcej „szczęścia”. Budowa ul. się rozpoczęła i rondo powstanie w sposób skoordynowany z nowym odcinkiem ul. Cyraneczki, który połączy ul. Ogrodową z ul. Osiedlową.

Wciąż mamy nadzieję, że oba ronda powstaną w tym roku w sposób skoordynowany ze sobą. Trudno sobie wyobrazić, że będzie przebicie Cyraneczki do Osiedlowej i dalej Kuropatwy i Puławskiej bez zmiany organizacji ruchu na tych skrzyżowaniach.

Czerwiec 2017 r.

Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych. W lipcu gmina ma wyłonić wykonawcę przebudowy skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską.

Luty 2017 r.

Pomiary na skrzyżowaniach wykonało stowarzyszenie Pomysł na Józefosław, można je zobaczyć w sekcji AKTUALNIE. Zawnioskowaliśmy do wydziału IT o przygotowanie propozycji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wilanowskiej i ul. Cyraneczki oraz na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. Cyraneczki. Chcielibyśmy, aby zmiany zostały wprowadzone wraz z oddaniem do użytku ul. WIlanowskiej i Cyraneczki (d ul. Kuropatwy).

Ul. Cyraneczki – odcinek od ul. Sybiraków do torów bocznicy kolejowej

Styczeń 2018 r.

Zadanie zostało wpisane do WPF na rok 2020. W zależności od tego, jak będzie wyglądało uzyskanie decyzji budowlanych po stronie gminy Piaseczno i gminy Konstancin-Jeziorna, będziemy starali przesunąć środki tak, aby budowę można było zrealizować  jeszcze w 2019 r.

Grudzień 2017

Złożyliśmy wniosek o wpisanie ul. Cyraneczki do WPF na 2019 r. Budżet i WPF ma być uchwalony na sesji 19.12. br. Zobaczymy, czy i kiedy uda się wprowadzić to zadanie do budżetu gminy.

Czerwiec 2017

Jest porozumienie pomiędzy gminami Konstancin-Jeziorna i Piaseczno dotyczące drogi 10 KDL. Rada gminy K-J wprowadziła do budżetu gminy nowe zadanie: Projektowanie i budowa drogi 10KDL i 4KDL. Gmina Piaseczno przeznaczyła 150 tys. zł na dotację dla gminy K-J na ten cel.

Projektowanie zacznie się w 2017 r. Jest szansa, że zarówno 10KDL i ul. Cyraneczki będą mieć decyzje budowlane w 2018 r. Teraz trzeba przekonać radnych obu gmin aby przeznaczyli środki na budowę tych dróg.

Luty 2017 r.

Starostwo przygotowuje dokumentację projektową na odcinek od ul. Sybiraków do torów bocznicy kolejowej. W drugiej połowie roku powinno zostać wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Najpierw powstanie odcinek od ul. Sybiraków do ul. Kombatantów, choć nie ma jeszcze decyzji ani pieniędzy w budżecie. Jest to uzależnione od ewentualnego porozumienia z inwestorem. Natomiast budowa odcinka od ul. Kombatantów do torów jest uzależniona jest od porozumienia z gminą Konstancin-Jeziorna w sprawie drogi 10 KDL.

Ul. Wilanowska – odcinek od ul. Uroczej do ul. Działkowej

Marzec 2018 r.

8 marca do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wpłynęło zawiadomienie wojewody mazowieckiego o podtrzymaniu decyzji ZRID na budowę ulicy Wilanowskiej. Ta decyzja nie ma większego znaczenia z punktu widzenia budowy ulicy, gdyż Wilanowska jest już wybudowana. Ale ostateczność decyzji ZRID pozwala na dokończenie skablowania linii energetycznej przez PGE i uruchomiania naliczenie i wypłatę odszkodowań za grunty wywłaszczone pod drogę. Decyzje o wysokości opłat wydaje Starosta Powiatowy, odszkodowania wypłaca gmina Piaseczno. Od decyzji o wysokości odszkodowania przysługuje odwołanie. Warto więc pamiętać, że jeśli ktokolwiek odwoła się od decyzji ZRID, wstrzymuje wypłatę odszkodowań do momentu stwierdzenia ostateczności decyzji. W przypadku ulicy Wilanowskiej zajęło to 20 miesięcy.

Styczeń 2018 r.

ZRID ostatecznego wciąż jeszcze nie ma, choć ptaszki ćwerkają że już tuż tuż. Mija 18 miesięcy odkąd toczy się postępowanie odwoławcze. Dobrze, że ulica jest wybudowana, a to dzięki temu, że decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności.

Październik 2017 r.

Ulica wygląda wspaniale, choć roboty się jeszcze nie skończyły. Brakuje skablowania słupów energetycznych przez PGE. Nie ma jeszcze decyzji wojewody w srawie decyzji ZRID (było odwołanie), co uniemożliwia udostępnienie gruntów dla PGE. Mamy kłopot z kierowcami, którzy parkują swoje samochody na ciągu pieszo-rowerowym. Straż Miejska regularnie patroluje tę okolicę.

Warto pamiętać, że ten fragment ulicy kosztował ponad 4.3 mln zł, wykonano most na Rowie Jeziorki. Od rozpoczęcia prac projektowych do wybudowania ulicy minęło 5 lat. Jest to pierwsza ulica – na pewno w Józefosławiu – w której udało się skablować sieci teletechniczne. Wydłużyło to uzyskanie decyzji o blisko rok, ale warto było czekać. Jeśli ktoś nie wie o czym piszę, niech porówna ulicę Julianowską z obrzydliwymi słupami i wiszącymi kablami do ul. Wilanowskiej. Wilanowska i Cyraneczki tworzą 2 główne osie Józefosławia. Kolejny odcinek Wilanowskiej trzeba dopiero zaprojektować. Być może uda się rozpocząć prace projektowe w 2018 r.

Ulica Wilanowska kończy się na ulicy Działkowej – dalej do Lasu Kabackiego prowadzi droga w zarządzie gminy Konstancin Jeziorna. Będziemy czynić starania, prowadząc rozmowy z K-J. aby ten „kawałek” ucywilizować jak najszybciej.

Czerwiec 2017 r.

Termin oddania ul. Wilanowskiej przesunął się na koniec lipca 2017 r. Na szczęście widać już most na Rowie Jeziorki, więc lipiec wydaje się całkiem realny.

Luty 2017 r.

Od listopada trwają prace na ulicy Wilanowskiej. To gruntowna przebudowa: kanalizacja burzowa, ulica, chodniki, ciąg pieszo rowerowy, skablowanie sieci teletechnicznych, nowe oświetlenie. To trudny czas dla okolicznych mieszkańców, ale każda budowa wiąże się z uciążliwościami. Zrobiło się cieplej, można teraz docenić to, że dużą część prac została wykonana w trakcie mrozów. Zimowa aura nie tylko nie przeszkadza w ułożeniu kanalizacji burzowej i przygotowaniu podbudowy jezdni – unika się wszechobecnego błota. Teraz widać to wyraźnie. Wkrótce mają rozpocząć się prace przy budowie mostu. Chodniki mogą powstać dopiero wtedy, gdy sieci teletechniczne zostaną ułożone w kanałach teletechnicznych a to wykonywane jest tylko w dodatnich temperaturach (jak nas informuje inspektor nadzoru).

Nie przejmujmy się słupami na środku chodnika, znikną w swoim czasie.

Zakończenie prac planowane jest na koniec maja 2016 r. Koncepcję przebudowy ul. Wilanowskiej można zobaczyć tutaj.

.

Ul. Geodetów

Styczeń 2018 r.

Umowa z wykonawcą jest podpisana, termin realizacji to 30.08.2018 r., termin oddania do użytku do 30.10.2018 r. Obecnie trwa przygotowanie organizacji tymczasowej organizacji ruchu. Liczymy na to, że wykonawca (FAL-BRUK sp. z o.o.) będzie się szybko uwijać z robotami. To dla nas taka ważna inwestycja.

Ze względu na odwołania od decyzji ZRID, kolejny wniosek o ZRID dla pozostałej części musi poczekać na ostateczność decyzji dla pierwszego odcinka. Wynika to z tego, że na styku obu obszarów znajdują się działki, których nowy podział uwarunkowany jest wprowadzeniem do ewidencji gruntów podziałów z pierwszego ZRIDu. A ZRID nie jest ostateczny, więc  tego się nie da zrobić..

Burmistrz podjął decyzję o podziale nowego wniosku ZRID na 2 części. Wniosek o ZRID na odcinek rondo/Julianowska można złożyć teraz.  Wniosek na pozostałą część Geodetów od ronda w do ul. Puławskiej poczeka na ostateczność pierwszej decyzji ZRID. To bardzo dobra wiadomość, bo mamy szansę na realizację odcinka rondo/Julianowska jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od tego, kiedy gmina uzyska decyzję ZRID. Powinno się udać, bo uzyskanie decyzji ZRID to ok. 3 miesiące.

Grudzień 2017 r.

4 grudnia mija termin składania ofert w przetargu na budowę ronda przy ul. Geodetów. Czekamy niecierpliwie, by dowiedzieć się kto i za ile będzie budował ten fragment ul. Geodetów. Więcej o tym, co będzie budowane w pierwszym etapie można przeczytać tutaj.

Październik 2017 r.

Decyzja ZRID na rondo została wydana w lipcu br. Jednak wciąż trzeba było uzgodnić z PGE kwestię kablowania sieci energetycznych. Przetarg ma być ogłoszony w październiku, z terminem realizacji czerwiec 2018 r.

Uzyskanie decyzji ZRID na drugą cześć planowane jest na marzec/kwiecień 2018 r. Wtedy będzie można wyłonić wykonawcę kolejnego etapu, którym będzie odcinek od ronda do ul. Julianowskiej, z terminem realizacji jeszcze 2018 r. na co bardzo liczę. Jak będzie wyglądać realizacja następnych odcinków okaże się po uzyskaniu decyzji ZRID.

Czerwiec 2017 r.

Przygotowanie dokumentacji zostało podzielone na 2 części: rondo Geodetów/Wilanowska i pozostała część ul. Geodetów. To ze względu na konieczność uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Dzięki temu dokumentacja na rondo mogła być przygotowana wcześniej. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID dla ronda został złożony do Starostwa Powiatowego, wszczęte zostało postępowanie administracyjnego, czekamy na wydanie decyzji ZRID.   W międzyczasie gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację I etapu – czyli budowy ronda. Trwa również przygotowanie dokumentacji dla pozostałej części ulicy.

Luty 2017 r.

Wciąż trwa projektowanie ulicy Geodetów, od skrzyżowania z ul. Puławską do skrzyżowania z ulicą Julianowską, wraz z rondem przy ul. Wilanowskiej oraz ul. Energetyczną od ronda do planowanego ronda przy ul. Rubinowej. Uzyskanie decyzji ZRID się opóźnia, głównie ze względu na przedłużenie okresu uzyskania decyzji środowiskowej (decyzje wydaje gmina, ale obowiązuje tu dość rygorystyczna procedura administracyjna). Decyzja jest wydana, ale na fragmencie ulicy jest odstępstwo od parametrów technicznych drogi zbiorczej, co oznacza konieczność uzyskania zgody właściwego ministerstwa. W lutym podjęto decyzję o podziale decyzji ZRID na 2 części: 1. dla ronda i fragmentów ulic Wilanowskiej, Geodetów i Energetycznej, przyległych do ronda; 2. dla całej ulicy od Puławskiej do Julianowskiej.

Jest szansa, że wniosek o decyzję ZRID dla ronda będzie gotowy w ciągu miesiąca, procedura trwa 90 dni, potem wyłonienie wykonawcy w przetargu. Trzymamy kciuki, aby budowa mogła rozpocząć się jeszcze w wakacje.

Drugi odcinek czeka na zgodę ministerstwa, istotne będzie również to, czy będzie odwołanie od decyzji środowiskowej. Wciąż jest szansa, aby ZRID był dostępny w tym roku. Jaki będzie podział na etapy i kiedy ruszy budowa będzie wiadomo wtedy, gdy wniosek o ZRID będzie gotowy. W budżecie gminy na budowę tej ulicy są zarezerwowane środki na lata 2017/2018.

Koncepcję ul. Geodetów można obejrzeć tutaj.

.

ul. Ogrodowa – remont nawierzchni na odcinku Geodetów/Park

Styczeń 2018 r.

Umowa z wykonawcą została podpisana, termin realizacji to 30.04.2018 r. Będziemy mieć 3m ciąg pieszo rowerowy i nową nawierzchnię asfaltową. Znikną też kałuże. Teraz martwimy się o synchronizację tego remontu z budową ronda Geodetów/Wilanowska. Musimy to przeżyć.

Grudzień 2017 r.

Kolejny przetarg został ogłoszony 2.11.2017 r., termin składania ofert upłynął 17.11.2017. Złożone oferty przekroczyły środki przeznaczone w budżecie gminy na realizację tego zadania. Na sesji RM 22.11.2017 radni zwiększyli środki na to zadanie i 30.11.2017 nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu. Mamy więc wykonawcę zadania – firma Jarpol z Warszawy, a termin realizacji zadania to 30.04.2018 r. Zatem po długich „perturbacjach” będziemy mieć remont tego odcinka.

Szczegóły dotyczące przetargu i dokumentacja techniczna znajduje się na stronie UMiG: http://bip.piaseczno.eu/przetarg/4201/137-2017remont-ul-ogrodowej-w-jozefoslawiu

Październik 2017 r.

Przetarg na remont, ogłoszony we wrześniu, nie wyłonił wykonawcy – zgłosił się jeden wykonawca a oferta cenowa przekraczała zabezpieczone przez gminę środki. Przetarg został unieważniony i czekamy na ogłoszenie nowego przetargu, którym termin wykonania remontu będzie zapewne określony na połowę przyszłego roku. I tak cały rok w „plecy”. Kiedy będzie ogłoszony przetarg? Nie wiem…

Czerwiec 2017 r.

Remont miał być zrealizowany w maju, potem w czerwcu. Kiedy będzie? Nie wiem…

Luty 2017 r.

Ulica Ogrodowa, po której biegają owieczki, na odcinku od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki jest w bardzo złym stanie. W tegorocznym budżecie zostały zarezerwowane środki na remont ulicy na odcinku od ul. Geodetów do przejścia dla pieszych przy parku. Trwają przygotowania do remontu i ostateczne określenie zakresu. Remont ma odbyć się na wiosnę, będzie wiązał się z uciążliwościami – trzeba zdjąć kostkę i od nowa przygotować podbudowę. Ulica ma być częściowo przejezdna w jednym kierunku, z okresowym całkowitym zamknięciem. Będziemy informować o zakresie i terminie, jak tylko takie informacje będą dostępne.

ul. Prymulki

Styczeń 2018 r.

Ze względu na to, że budowa ulicy Prymulki wymaga jej odwodnienia poprzez ul. Ogrodową, podjęto słuszną decyzję o połączeniu tego zadania z remontem ul. Ogrodowej na odcinku park/Cyraneczki. Obecnie trwa modyfikacja PFU tak, aby można było ogłosić jeden przetarg na oba te zadania. Przetargu spodziewamy się w lutym, z terminem realizacji koniec 2018 r.

Grudzień 2017 r.

Czekamy na ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie tej ulicy. Będzie to pierwszy przetarg w formule „projektuj i buduj”, czyli wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID i wybudowanie ulicy. Dzięki temu powinno się skrócić termin realizacji o co najmniej 6 miesięcy. Projekt będzie wykonany w oparciu od koncepcję, która będzie załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ostatecznie ulica będzie miała chodnik po południowej stronie i utwardzone miejsca parkingowe północnej stronie.

Zobaczymy jaki będzie termin realizacji zadania. Przetarg ogłoszony jest o 3 miesiące później niż zakładano, ale ulica ma być gotowa jeszcze w 2018 r. Nawet jak będzie to koniec roku, to wciąż będzie to „mega sukces”. Trzeba cierpliwie poczekać na przetarg i oferty – bo życie pokazuje, że wykonawcy żądają większych pieniędzy niż te zarezerwowane w budżecie gminy.

Koncepcję można obejrzeć tutaj.

Czerwiec 2017 r.

W maju na nasz wniosek Rada Miejska przeznaczyła środki finansowe na budowę ul. Prymulki. Pieniądze zostały zarezerwowane na lata 2017/2018. We wrześniu br. ma być ogłoszony przetarg na realizację tego zadania w formule „projektuj i buduj”. Zobaczymy jaki będzie termin realizacji, liczymy na to, że ulica będzie gotowa w połowie 2018 r. To byłby i tak mega sukces.

Luty 2017 r.

Miejsca parkingowe zostały wykonane, ale potrzebne są jeszcze dodatkowe prace. Zniknie hydrant, zostaną pomalowane pasy i będą znaki wskazujące na sposób parkowania. Trzeba też poprawić pobocza ulicy Prymulki. Wnioskujemy też o uporządkowanie parkowanie wzdłuż ogrodzenia kościoła, poprzez wprowadzenie parkowania równoległego.

ul. Ogrodowa – remont nawierzchni na odcinku Park/Cyraneczki

Styczeń 2018 r.

Zadanie zostało wpisane do budżetu na 2018 r. i połączone z budową ul. Prymulki, do realizacji w 2018 r.

Październik 2017 r.

Trwa przygotowanie remontu tego odcinka ul. Ogrodowej, na którym koncentruje się wiele obiektów użyteczności publicznej i sklepów.

ul. Spacerowa

Luty 2018 r.

Gmina uzyskała decyzję ZRID, trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu, co powinno nastąpić jeszcze w lutym br. Będziemy niecierpliwie czekać na oferty wykonawców, zobaczymy czy zabezpieczone w budżecie środki wystarczą na wyłonienie wykonawcy.

Czerwiec 2017 r.

Projektowanie jest już w końcowej fazie. Za ok. 3 miesiące powinna być gotowa dokumentacja do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.

Luty 2017 r.

W listopadzie zaprezentowano kilka wariantów koncepcji ul. Spacerowej. W styczniu br. kierownictwo urzędu podjęło decyzje o kształcie ulicy Spacerowej i skrzyżowania z ul. Julianowską/Kameralną.

Rozpoczęły się prace projektowe, podczas których nastąpią szczegółowe uzgodnienia dotyczące wjazdów na posesje, infrastruktury podziemnej, komunikacji miejskiej.  Planowany termin uzyskania decyzji ZRID to koniec roku. Chcielibyśmy bardzo zmienić otoczenie szkoły w 2018 r., realizując pierwszy etap budowy ulicy, na odcinku od ul. Kameralnej do ul. 3 KDD.

Więcej o ul. Spacerowej w sekcji: AKTUALNIE.

Ul. Olchowa

Luty 2018 r.

Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku ZRID zajęło więcej czasu niż wcześniej przewidywano, głównie przez opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego, które wydaje Starostwa Piaseczyński. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony przez Gminę do SP w styczniu br. Decyzji można się spodziewać w kwietniu/maju tego roku. Po uzyskaniu decyzji ZRID gmina ogłosi przetarg na realizację tej inwestycji. Termin realizacji na pewno będzie określony na I półrocze 2019 r., a to ze względu na zarezerwowane w budżecie środki na lata 2018-2019. Im wcześniej zostanie wyłoniony wykonawca tym większe szanse na to, że część prac zostanie wykonana jeszcze w 2018 r. Ostateczne decyzje co do terminu realizacji inwestycji zostaną podjęte w trakcie przygotowania przetargu. Trzeba jeszcze pamiętać, że wykonawcę uda się wyłonić wtedy, gdy jego oferta będzie mieścić się w zabezpieczonej w budżecie gminy kwocie. Gdyby okazało się, że oferta przekracza wysokość zabezpieczonych środków, decyzję o ewentualnym zwiększeniu środków na tę inwestycję będzie musiała podjąć Rada Miejska.

 Luty 2017 r.

Trwa projektowanie ul. Olchowej, z fragmentem ul. Ogrodowej od ul. Olchowej do Cyraneczki. Budowa tej ulicy planowana jest na lata 2018-2019, środki finansowe zabezpieczone są w Wieloletnim Planie Finansowym gminy Piaseczno.

Dokumentacja ZRID podzielona jest na 2 części: ul. Olchowa i ul. Ogrodowa (odwodnienie ul. Olchowej i Krótkiej wymaga przebudowy ul. Ogrodowej). W ciągu najbliższych 2 miesięcy, wnioski o wydanie decyzji powinny być gotowe. Aby zacząć budowę w 2018 r., gmina musi mieć decyzję w tym roku. Wydaje się, że termin nie jest zagrożony.

Koncepcję ul. Olchowej i zmian na ul. Ogrodowej można obejrzeć tutaj.

Ul. Krótka

Październik 2017 r.

Projekt nie uzyskał zgody ministerstwa i trzeba zaprojektować ulicę od nowa (na fragmencie). Zadanie pozostaje w budżecie, ale tylko w zakresie projektu i uzyskania decyzji ZRID. Budowa będzie zależała od dostępności środków, ale po wybudowaniu ul. Cyraneczki przestaje być priorytetem.

Przy obecnym stanie własności, gmina może jedynie łatać dziury w asfalcie i sypać tłuczeń na południową stronę – co regularnie się dzieje. Północna strona pobocza jest własnością prywatną i nie można tam nawet sypać tłucznia. Przebicie ul. Cyraneczki do ul. Osiedlowej spowoduje, że obciążenie tej ulicy będzie minimalne. Stan tej ulicy pozostanie niezmienny aż do uzyskania decyzji ZRID i przeznaczenia środków na budowę tej ulicy. żadnych terminów nie można dziś określić.

Luty 2017 r.

Projekt Krótkiej wymaga zgody ministerstwa, ze względu na odstępstwo od norm w zakresie szerokości pasa drogowego. Projektant uzupełnia dokumentację na wniosek ministerstwa, wkrótce spodziewana jest decyzja. Miejmy nadzieję, że zgoda będzie, inaczej trzeba będzie zmienić projekt.

Ulica jest w bardzo złym stanie, jednak nie ma możliwości uzupełnienia pobocza po północnej stronie ulicy. Przeprowadzone będą drobne prace remontowe a my niecierpliwie czekamy na ul. Cyraneczki.

ul. Działkowa i 10 KDL

Grudzień 2017 r.

Gmina Konstancin-Jeziorna wyłoniła wykonawcę projektu ul. 10 KDL i 4KDL. Termin uzyskania decyzji ZRID to październik 2018 r. Gmina Piaseczno czeka na projekt ul. Cyraneczki od ul. Sybiraków do granicy gminy, który przygotowuje Starostwo Powiatowe. Teraz trzeba będzie przekonać radnych obu gmin do zabezpieczenia środków na budowę zarówno 10 KDL, 4KDL (gmina Konstancin-Jeziorna) i ul. Cyraneczki (gmina Piaseczno).

O ulicy Działkowej można teraz zacząć myśleć zupełnie inaczej niż do tej pory. Najpierw trzeba przygotować nową koncepcję tej ulicy – ponieważ jest to w gestii gminy Konstancin-Jeziorna, będziemy czekać na te działania. Ale jeżeli tylko pojawią się takie możliwości, to będziemy wnioskować o dotację z budżetu gminy Piaseczno na ten cel. To ważne, aby teraz na nowo przeanalizować i zaproponować  przebieg tej ulicy. Trzeba mieć na uwadze, że w najbliższym przewidywalnym czasie nie ma szans na przebudowę tej ulicy. Być może, po wykonaniu nowej koncepcji będzie można poprawiać bezpieczeństwo i jakość ulicy fragmentami, szczególnie tam gdzie już istnieje sieć kanalizacji sanitarnej i są wydzielone działki pod drogę.

Czerwiec 2017 r.

Jest porozumienie pomiędzy gminami Konstancin-Jeziorna i Piaseczno dotyczące drogi 10 KDL. Rada gminy K-J wprowadziła do budżetu gminy nowe zadanie: Projektowanie i budowa drogi 10KDL i 4KDL. Gmina Piaseczno przeznaczyła 150 tys. zł na dotację dla gminy K-J na ten cel.

Projektowanie zacznie się w 2017 r. Jest szansa, że zarówno 10KDL i ul. Cyraneczki będą mieć decyzje budowlane w 2018 r. Teraz trzeba przekonać radnych obu gmin aby przeznaczyli środki na budowę tych dróg. Mówimy o tym, by obie drogi zostały oddane do użytku w 2019 r. Byłoby to mistrzostwem świata.

Luty 2017 r.

Ta ulica jest w zarządzie gminy Konstancin-Jeziorna. W ub. roku gmina Piaseczno przeznaczyła 100 tys. zł na dotację dla gminy K-J na projekt i uzyskanie decyzji ZRID. Gmina K-J jednak nie wyłoniła wykonawcy projektu i zadanie nie zostało uruchomione. I dobrze, bo szanse na wybudowanie tej ulicy w jakiejś nieodległej perspektywie są nikłe. Koszt budowy tej ulicy według aktualnej koncepcji szacuje się na kilkanaście milionów zł.

Wnioskowaliśmy do burmistrza o podjęcie rozmów i porozumienie z gminą Konstancin-Jeziorna dotyczące możliwości wybudowania drogi 10 KDL (znajduje się w granicach gminy K-J), w celu zmniejszenia natężenia ruchu na ulicy Działkowej. Po przedłużeniu ul. Cyraneczki do torów kolejowych możliwe byłoby połączenie jej z ulicą 10 KDL. Dzięki temu mogłaby nastąpić radykalna poprawa sytuacji na ul. Działkowej. Miałoby to również wpływ na charakter ul. Działkowej, można przemyśleć jeszcze szerokości pasa drogowego, rozwiązania techniczne itp. Mogłoby się okazać, że wybudowanie 10 KDL radykalnie obniży koszty budowy ul. Działkowej. W tegorocznym budżecie gminy Piaseczno zarezerwowanych jest 150 tys. zł na dotację dla gminy Konstancin-Jeziorna na działania związane z ul. Działkową i drogą 10 KDL. Wciąż czekamy na jakieś konkretne ustalenia w tej sprawie – działanie jest po stronie gminy Konstancin-Jeziorna.

Ul. Jutrzenki

Styczeń 2018 r.

Projektowanie zostało wstrzymane do uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co zdarzyło się na sesji Rady Miejskiej 17 stycznia 2018 r. Nowy plan musi jeszcze wejść w życie (musi go opublikować wojewoda). Wtedy można wrócić i do projektowanie i do realizacji połączenia rowerowego XXI w. z Wenus.

Wstępną koncepcję ul. Jutrzenki można znaleźć tutaj: http://bip.piaseczno.eu/artykul/407/4174/koncepcja-drogowa-ulicy-jutrzenki-na-odcinku-od-ul-wenus-do-ul-geodetow-w-jozefoslawiu-wraz-z-parkinkiem-terenowym-na-dzialkach-nr-119-10-i-118-16.

Luty 2017 r.

Gmina jest właścicielem działek drogowych, które umożliwiają połączenie ul. Wenus i XXI w. ciągiem pieszo-rowerowym. Praktycznie przez cały ubiegły rok trwało rysowanie koncepcji i uzgodnienia. Ostatecznie opracowano taką koncepcję skrzyżowania ul. XXI w i ul. Jutrzenki, które nie zmienia w tak radykalny sposób przebiegu ul. Jutrzenki na południe od ul. XXI w. Teraz trzeba dograć sprawy formalne ze wspólnotą. Widząc jak długo toczyły się prace nad koncepcją, nie wnioskowaliśmy do budżetu o środki na ten cel. Jeśli wszystkie formalne sprawy zostaną pomyślnie zakończone, będziemy szukać możliwości wykonania tej ścieżki.

Natomiast projekt całej ul. Jutrzenki, od ul. Wenus do ul. Geodetów będzie realizowany w latach 2017-2018. Kluczową kwestią jest tutaj odwodnienie ul. XXI w. i okolic. Na razie nie ma zarezerwowanych środków na budowę tej ulicy.

5 KDD – przedłużenie ul. Kombatantów

Październik 2017 r.

Trwa wykonanie projektu budowlanego dla tej ulicy.

Luty 2017 r.

W pasie drogowym tej ulicy został wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa. Projektowanie się opóźniło, ze względu na trwające uzgodnienia z firmą budowlaną w zakresie udziału finansowego w realizacji projektu i ewentualnej budowie. Tutaj nie ma specjalnego pośpiechu, ponieważ budowa ul. Kombatantów ma sens dopiero wtedy, gdy nastąpi przedłużenie ul. Cyraneczki. Zobaczymy jaki będzie rezultat uzgodnień z firmą budowlaną.

Wnioskujemy wciąż, aby projektu i decyzja ZRID obejmowała połączenie z drogą gminną 4KDD, łączącą ul. Spacerową z drogą 5 KDD. Jest krótki fragment tej drogi, gdzie gmina nie ma własności gruntów. Uzyskanie tej własności mogłoby nastąpić w ramach uzyskania decyzji ZRID na ulicę Kombatantów.

4 KDD – połączenie ul. Spacerowej z 5KDD

Luty 2018 r.

Koncepcja drogowa ulicy została udostępniona na stronie www UMiG: http://bip.piaseczno.eu/artykul/407/4448/koncepcja-ulicy-4kdd-na-odc-od-ul-spacerowej-do-drogi-5kdd-w-jozefoslawiu

Styczeń 2018 r.

Umowa na zaprojektowanie i uzyskanie decyzji ZRID została podpisana. Wykonawca ma uzyskać decyzję do końca 2018 r. Pierwsza koncepcja drogowa tej ulicy będzie dostępna w drugiej połowie lutego. Nie ma tu specjalnych problemów, do decyzji będzie to, czy zaprojektować na tej ulicy chodnik i ciąg pieszo-rowerowy, czy wystarczy tylko chodnik i więcej zieleni. Na razie nie ma przewidzianych środków na budowę tej ulicy. Budowa będzie sobie czekać w kolejce, aż inne ważniejsze połączenia zostaną zrealizowane.

Udrożnienie dróg gminnych

Styczeń 2018 r.

Drzewa zostały wycięte po uzyskaniu stosownych pozwoleń – trzeba było je uzyskać i to jest powód opóźnienia. Teraz, jak tylko pogoda na to pozwoli, zostaną usunięte korzenie, koryto zostanie poprawione i ubite. Powinno być dobrze – ale to dopiero zobaczymy.

Październik 2017 r.

Późno, ale w końcu w październiku zaczęło się udrażnianie drogi 4KDD na 600 m odcinku od ul. Spacerowej do drogi prywatnej, którą można dostać się do ul. Działkowej. Będzie to droga gruntowa – nie przewiduje się żadnych dodatkowych prac.

Luty 2017 r.

W czerwcu 2016 r. złożyłem interpelację do burmistrza o udrożnienie kilku dróg gminnych, w tym drogi 3KDD. Łączy ona ul. Wilanowską z ul. Spacerową, na przedłużeniu ulicy Olchowej. W sytuacji przebudowy skrzyżowania Cyraneczki/Julianowska oraz budowy ulicy Wilanowskiej, to połączenie stanowić będzie istotne udogodnienie dla pieszych i kierowców. Udrożnienie polega na wykorytowaniu, ubiciu i wysypaniu tłuczniem tej drogi. Prace zostały wykonane (można przeczytać tutaj).

Wniosek do budżetu 2017 przewiduje udrożnienie tych dróg gminnych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które są własnością gminy. W zawiązku z realizacją w 2016 r. kilku projektów technicznych ulic i uzyskiwaniem decyzji ZRID, gmina jest lub staje się właścicielem działek, po których przebiegają te drogi gminne. Chodzi o to, by od razu udostępniać te drogi mieszkańcom jako drogi gruntowe. Obecnie własnością gminy jest duży fragment drogi gminnej 4KDD, łączącej ul. Spacerową z planowaną ulicą Kombatantów i ten fragment można udrożnić w pierwszej kolejności. Możliwe jest również udrożnienie ul. Jutrzenki pomiędzy ul. XXI w. i ul. Geodetów. Będziemy starali się udrażniać „wszystko co się da”.

ul. Wenus

Październik 2017 r.

Ulica została wybudowana. Cieszymy się z nowego połączenia ul. Julianowskiej z ul. Wianowską. Korzysta z niego wielu kierowców i już widać, jak bardzo był potrzebny. Budowa tej ulicy, od rozpoczęcia prac projektowych do oddania jej do użytku zajęła blisko 4 lata! Trzeba było uzyskać odstępstwo od warunków technicznych. Kosztowała blisko 2 mln zł.

Lipiec 2017 r.

Wiadomości z urzędu są takie, że może w połowie września droga będzie oddana do użytku. Bardzo byśmy sobie tego życzyli.

Czerwiec 2017 r.

Prace trwają, ale termin oddania ulicy do użytku przesuwa się na październik 2017 r. Szkoda gadać.

Luty 2017 r.

Umowa podpisana z wykonawcą. Termin realizacji: 30.06.2017, termin oddania do użytku: 31.07.2017.

Koncepcję ulicy można zobaczyć tutaj.

Ul. Cyraneczki – skrzyżowanie z ul. Julianowską

Grudzień 2016 r.

Prace zakończone i cieszymy się nową ulicą. Więcej na temat tego skrzyżowania w ARCHIWUM.

Ul. Cyraneczki – odcinek od ul. Sybiraków do ul. Julianowskiej

Lipiec 2015 r.

Prace zakończone i cieszymy się nową ulicą. Na wykonanie brakującego skrzyżowania z ul. Julianowską trzeba jeszcze poczekać. Więcej w ARCHIWUM.

Ul. Osiedlowa

Luty 2017 r.

Remont zakończył się październiku ub. roku. Był niezwykle uciążliwy (lało cały miesiąc) i wywołał skrajne odczucia. Na wiosnę będą wykonane nasadzenie i prace ogrodnicze, ulica już zmieniła się nie do poznania, a będzie jeszcze ładniej. Cieszę się, że coraz więcej osób postrzega zmianę bardzo pozytywnie, zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i estetyki.

Koncepcję remontu można zobaczyć tutaj.

Ul. Tenisowa

Sierpień 2016 r.

Prace zakończone. Fajnie, że udało się ocalić i utrzymać dzierżawę 2 przydomowych ogródków.

Wschodnie wejście do Parku

Czerwiec 2017 r.

W końcu po 3 miesiącach oczekiwania mamy „normalne” wejście do parku od strony ul. Księżycowej.

Luty 2017 r.

Tu nastąpił przełom. Gmina zakupiła działkę 53/12, która umożliwi dojście do parku od strony ul. Księżycowej. Jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą, ścieżka zostanie udrożniona a wejście do parku ucywilizowane. Będzie to utwardzona ścieżka gruntowa.

Jednocześnie zniknie nielegalne przejście przy ulicy Pastelowej. Trzeba podziękować właścicielowi działki, że nie egzekwował swojego prawa do własności przez wiele miesięcy, tolerując to nielegalne przejście.

ul. Sybiraków

Sierpień 2016 r.

Podniesienie wysokości jezdni ul. Sybiraków na skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki zostało wykonane.

ul. Energetyczna – pobocze

Lipiec 2016 r.

W lipcu br. zostało utwardzone pobocze, jako tymczasowe rozwiązanie do czasu budowy ronda przy ul. Wilanowskiej.

ul. Energetyczna – odcinek od ronda Fashion House do planowanego ronda Rubinowa

Luty 2017 r.

Ten fragment ulicy Energetycznej powstanie w najbliższym czasie tylko wtedy, gdy Auchan zdecyduje się na inwestycję w rozbudowę swojego centrum handlowego. Gmina projektuje ul. Energetyczną od ronda Wilanowska do ronda Rubinowa. Budowa planowane jest jedynie na fragmencie od ronda do wjazdu do osiedla Elektra, wraz z budową ronda – czyli jest szansa na realizację w tym roku. Pozostała część, ze względu na ogromne koszty usuwania kolizji z kablami energetycznymi pozostaje w sferze marzeń.

ul. Geodetów – chodnik

Październik 2017 r.

Przetarg na rondo ma być ogłoszony w tym miesiącu. Szans na realizację w tym roku nie ma, ale jak będzie wyłoniony wykonawca, to już możemy odliczać tygodnie.

Luty 2017 r.

Pozostał niewielki fragment ul. Geodetów bez chodnika. Grunt na którym można byłoby zrobić chodnik należy do osób prywatnych. Pomimo prób nie udało się uzyskać zgód właścicieli na utwardzenie pobocza. W związku z tym budowa chodnika musi poczekać do kompleksowej przebudowy ul. Geodetów. Ale ponieważ ten fragment Geodetów ma powstać wraz z rondem, jest szansa na realizację w tym roku

ul. Ogrodowa – chodnik

Październik 2016 r.

Przełożenie kostki na chodniku wykonane.

ul. Polna

Luty 2017 r.

Trwają prace projektowe przebudowy ulicy Polnej w Chyliczkach. Uzyskanie decyzji ZRID i budowa planowana jest na 2018 r.

Skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Kuropatwy

Czerwiec 2017 r.

Selgros rośnie w oczach, a wraz z nim skrzyżowanie i ul. Kuropatwy. Kosmiczne zmiany.

Luty 2017 r.

W związku z budową centrum handlowego Selgros, ma nastąpić przebudowa tego skrzyżowania. Powstanie sygnalizacja świetlna a skręcać będzie można w każdych kierunkach – czyli m.in. z Puławskiej w lewo w Kuropatwy i z Kuropatwy w lewo w kierunku Piaseczna.

ul. Kuropatwy jest w trakcie przebudowy – zmieni się odcinek od ul. Puławskiej do końca terenów wjazdu do centrum handlowego.

Rysunki projektowe można zobaczyć tutaj.

Połaczenie ul. Kuropatwy z ul. Ogrodową

Czerwiec 2017 r.

Tu cisza. Wydawałoby się oczywiste, że już trzeba coś z tym odcinkiem zrobić – przynajmniej przyjrzeć się i zaplanować to, co można tam zrobić. Może nikt nie wierzy, że odcinek ul. Cyraneczki od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej powstanie. W sumie trudno się dziwić, miał być rok temu i nie ma. Może jak gmina Piaseczno uzyska decyzję ZRID, to coś się w tym temacie ruszy. A jak już na budowę wjedzie buldożer, to będzie gorąco. Moim zdaniem.

Luty 2017 r.

Od przebudowanej części ul. Kuropatwy do ul. Osiedlowej pozostanie ok. 700 m odcinek. Ruch od ul. Puławskiej oraz ruchu od ul. Cyraneczki wpadnie w to „wąskie gardło”. Zwróciłem się z listem do Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego gminy Lesznowola o uruchomienie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na tym fragmencie.

Czekamy na decyzje Pani Wójt Lesznowoli w tym zakresie.

List można przeczytać tutaj.

ul. Okulickiego – droga wojewódzka 721

Czerwiec 2017 r.

Umowa ze SKANSKA SA podpisana, oficjalne wbicie łopaty było. Prace mają się zacząć 10 lipca 2017, nową południową jezdnią mamy zacząć jeździć za rok, wtedy rozpocznie się budowa drugiej jezdni. Trzymamy kciuki.

Luty 2017 r.

Długo czekaliśmy na budowę tej drogi, za która odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W końcu sejmik województwa mazowieckiego zabezpieczył środki na budowę drogi. Obecnie trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę przebudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej. Jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w okolicy, czyli skrzyżowanie ul. Julianowskiej z ul. Okulickiego w końcu zostanie przebudowane. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Okulickiego

Czerwiec 2017 r.

Zmienia się wszystko jak w kalejdoskopie. i dzisiaj nic nie wiem. Jeszcze 2 tygodnie temu skrzyżowanie miałoby wyremontowane w te wakacje. Dzisiaj nic nie wiem, ale jak tylko będę wiedział to napiszę. Jeśli coś się zmieniło i skrzyżowanie nie będzie remontowane w te wakacje to według mnie to skandal.

Luty 2017 r.

Także na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Okulickiego czekają nas spore zmiany. Na mocy uzgodnień pomiędzy gminą Piaseczno a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gmina realizacje kompleksową koncepcję remontu tego skrzyżowania. Koncepcja ma być gotowa we wrześniu i wtedy GDDKiA ma ogłosić przetarg na projektowanie i przebudowę tego skrzyżowania. Gmina Piaseczno przeznaczyła 4 mln złotych na zmiany na drogach gminnych w sąsiedztwie ul. Puławskiej na odcinku od ul. Energetycznej do skrzyżowania z ul. Okulickiego.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

ul. Kameralna – chodnik

Październik 2016 r.

Na ul. Kameralnej brakowało fragmentu chodnika po południowej stronie od ul. Wilanowskiej. Zadanie zostało wykonane w październiku 2016 r.

ul. Wilanowska – przejścia dla pieszych

Październik 2016 r.

Nowe przejścia dla pieszych w okolicy ulicy Księżycowej i ulicy Wenus zostały namalowane w październiku br.