W środę, 16 listopada br., w ZSP przy ul. Kameralnej w Józefosławiu odbyła się prezentacja koncepcji drogowych ulicy Spacerowej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele UMiG: p. Daniel Putkiewicz (Zastępca Burmistrza), p. Włodzimierz Rasiński (Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu), p. Monika Rosińska (wydział IT), p. Anna Pakulińska-Attia (Wydział Urbanistyki i Architektury) oraz przedstawiciele firmy VIVALO, która wykonuje zlecenie na rzecz urzędu: p. Rafał Jakubicki wraz ze współpracownikiem.

Przedstawiono 4 warianty, które można obejrzeć: wariant I, wariant II, wariant III, wariant IV.

Mieszkańcy zadawali szereg pytań i zgłaszali swoje uwagi. Każdy mógł zgłosić swoją sugestię na piśmie w trakcie spotkania, można było też wysłać uwagi na adres: rosinska@piaseczno.eu. Czas na złożenie uwag był do piątku, ale myślę, że nikt nie odrzuci uwagi gdy przyjdzie jeszcze w poniedziałek.

W zasadzie każda z koncepcji nie spotkała się z „natychmiastową” akceptacją. Trudno się dziwić, niełatwo pogodzić różne (sprzeczne czasem) interesy zainteresowanych stron. Jedni preferują rondo, inni zwykłe skrzyżowanie, jeszcze inni uważają, że ścieżka rowerowa być musi, a dla niektórych uspokojona Spacerowa nadaje się dla rowerzystów.

Tym nie mniej pojawiło się szereg cennych spostrzeżeń – co tylko potwierdza, że warto było się spotkać. Teraz projektanci i urzędnicy będą analizować wszystkie zgłoszone uwagi pod kątem możliwości technicznych, organizacji ruchu oraz finansowych i przygotują koncepcję nr V. Miejmy nadzieję, że będzie ona pozbawiona obecnych wad a uwagi mieszkańców zostaną uwzględnione. Niewykluczone, że zobaczymy jeszcze 2 warianty, które zostaną zaprezentowane mieszkańcom. Na pewno będziemy o tym informować. Ostateczną decyzję o przyjęciu koncepcji podejmie burmistrz i ona będzie podstawą do wykonania projektu budowlanego.

Ja również zgłosiłem uwagi, które można zobaczyć tutaj. Jestem ciekawy Waszych opinii.

Trzeba pamiętać, że w obecnym budżecie gminy środki są zarezerwowane jedynie na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID. W projekcie budżetu 2017 nie ma zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym (WPI) na lata 2017-2019, co oznacza, że do 2019 roku nie ma finansowania budowy tej ulicy. Będziemy oczywiście starać się wprowadzić tę inwestycję do WPI na kolejne lata, ale wszystko zależy od możliwości finansowych gminy.

 

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

18.11.2016 r.

 

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.