Prace na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Chabrów od wtorku 22 lutego.

Tak jak pisaliśmy w poprzednim artykule, trwa budowa na odcinku od ulicy Ogrodowej w kierunku ul. Puławskiej.

W poniedziałek 21 lutego zainstalowane zostaną tablice informujące o możliwości dojazdu do sklepów i punktów usługowych zlokalizowanych przy ul. Geodetów.

Od wtorku 22 lutego zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która zamknie możliwość wjazdu na teren budowy z ulic Wiejskiej, Osiedlowej i Rubinowej. Nie będzie również przejazdu ulicą Geodetów na wysokości ul. Chabrów (od strony ul. Puławskiej). Dzięki takiej organizacji ruchu skrócą się prace polegające na ułożeniu krawężników i wykonaniu podbudowy do około 2 tygodni, i skończą się również problemy z kałużami i błotem.

Dojazd do posesji dla mieszkańców:

  • z ul. Chabrów, z osiedla przy ul. Ottawy oraz z segmentów po południowej stronie ul. Geodetów (na odcinku od ul. Ogrodowej do Ottawy) – zapewniony dojazd od ul. Ogrodowej lub Rubinowej, przez teren budowy.
  •  z ul. Wiejskiej dojazd odbywać się będzie od ul. Kuropatwy
  • do południowej części ul. Osiedlowej zapewniony jest dojazd od ul. Cyraneczki i ul. Prymulki
  • do północnej części ul. Rubinowej dojazd zapewniony jest od ul. Nefrytowej i ul. Energetycznej.

Zachowana będzie przejezdność skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Geodetów, z zastrzeżeniem pojawiających się czasowych utrudnień.

Na odcinku ul. Geodetów od ul. Chabrów w kierunku Puławskiej dalej obywać się będą prace takie jak:

  • budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Wykonawca będzie zajmował kolejne fragmenty ulicy aż do wjazdu na teren centrum handlowego Auchan (bez wjazdu).

Na pierwszym remontowanym odcinku ul. Geodetów, tj. od Ronda Praw Kobiet do ul. Ogrodowej – PGE Dystrybucja rozpoczęła  kablowanie sieci średniego napięcia. Zakończenie tych prac pozwoli na dokończenie robót drogowych, czyli wykonanie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego.

Radna Rady Miejskiej

Katarzyna Krzyszkowska Sut

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.