Szanowni Państwo, ogromnie mnie cieszy, że po dość długim czasie – wykupy terenu, zmiany planu mpzp, konsultacje społeczne, projektowanie – jest na ukończeniu I etap zagospodarowania placu rekreacyjnego w Julianowie (w tym tygodniu ma nastąpić odbiór prac). To ważne miejsce na styku naszych miejscowości JÓ&JU. Chciałabym szybciej, od razu wszystko, ale muszę uzbroić się w cierpliwość.  Realizowanie koncepcji zagospodarowania Rowu Jeziorki, biegnącego wzdłuż ul. Cyraneczki wymaga czasu i budżetu.

Klikając w obrazek będzie można zapoznać się szczegółowo z planem oraz nasadzeniami.

Na finiszu jest budowa błękitno-zielonej infrastruktury – ogrodów deszczowych wraz z ich obsadzeniem i wyposażeniem technicznym. W celu ograniczenia występującego przeciążenia wodami opadowymi kanalizacji deszczowej w rejonie oraz zapobieżeniu lokalnym podtopieniom posesji mieszkalnych ogrody mają pełnić funkcję retencyjno-infiltracyjną dla części wód ze zlewni kolektora „Cyraneczki”. Wody zostaną wprowadzone do wbudowanych w tym celu kwater o określonej pojemności. Przeprowadzone badania geotechniczne potwierdziły, że grunty występujące w podłożu projektowanego ogrodu deszczowego charakteryzują się dobrą przepuszczalnością. W związku z powyższym odprowadzone wody docelowo zostaną zagospodarowane w gruncie na terenie inwestycji.

Rośliny w ogrodach deszczowych pełnią kilka ważnych funkcji. Są estetyczne i uatrakcyjniają przestrzeń, ale przede wszystkim pomagają w oczyszczaniu wody. Część związków znajdujących się w wodzie wbudowują w swoje tkanki–w biomasę. Pobierają też metale ciężkie. Powstrzymują zanieczyszczenia przed przedostawaniem się do głębszych warstw gleby, unieruchamiając je w strefie korzeniowej. Współpracują również z bakteriami, które oczyszczają wodę. W ogrodzie deszczowym sadzimy rośliny zbiorowisk mokrych łąk.

Firma założyła trawniki na całym terenie, moim zdaniem byłoby konieczne wygrodzenie całego terenu, do czasu umocnienia się nasadzeń w ogrodach deszczowych oraz umocnienia się murawy trawnika i roślinności na skarpach i w rowach o co będę wnioskować do burmistrza.

fot. P. Zych

Kolejnymi etapami realizacji, rozłożonymi w czasie będzie dalsze zagospodarowanie terenu, wyposażanie placu wg projektu: pętla rolkarska plan na 2024 do realizacji, dalsze nasadzenia, mała architektura – plac z siedziskami, plac dla foodtrucków, plac zabaw dla młodszych dzieci, zjazd linowy podwójny dla starszych dzieci, mini skatepark – platforma do zabaw, oświetlenie i monitoring oraz inne elementy wyposażenia.

Inwestycja została zrealizowana za niespełna 1 mln zł, dokładnie 911 tyś.  Gmina pozyskała dofinansowanie na tę budowę w kwocie 200 tyś z programu Mazowsze dla Klimatu 2023, ze środków Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego .

Katarzyna Krzyszkowska Sut

Radna Rady Miejskiej w Piasecznie, Sołtyska Józefosławia.

 

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.