PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Przestrzeń publiczna to parki, skwery, ulice. Jakość tej przestrzeni i w ogóle jej obecność ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Tereny przestrzeni publicznej są zdefiniowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ale to tylko plan – żeby stworzyć taką przestrzeń gmina musi najpierw posiadać prawo do korzystania z działek na których zlokalizowana jest ta przestrzeń, a następnie trzeba ją zaprojektować i wykonać. To związane jest już z możliwościami finansowymi gminy.

Każdy chyba dostrzega, jak zmieniło się nasze otoczenie od 2014 roku. Mamy park, place przy ul. Cyraneczki/ul. Julianowskiej, zagospodarowany teren przy ul. Cyraneczki/ul. Wilanowskiej, Ogród Społeczny, kilka parków kieszonkowych, skwer przy Klubie Kultury. Chcemy każdą wolną przestrzeń, która jest własnością gminy, przekształcać w uporządkowaną i ładną przestrzeń publiczną. ZAJRZYJ TU!

Przestrzeń publiczna to również krajobraz. Chaos w krajobrazie tworzymy my sami, wieszając banery i ogłoszenia, najczęściej nie zdając sobie sprawy z tego, jak szpecimy otoczenie. Chaos dopełnia bałagan na podwórkach, wystawianie śmieci na ulice i zniszczone bramy i ogrodzenia. Bez wrażliwości i chęci zmiany przez nas samych, w krajobrazie zmieni się niewiele.

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA wyprodukował fajny film o reklamie w przestrzeni publicznej. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu, który uświadamia jak ważną sprawą jest uporządkowany krajobraz miejski. Chaos w krajobrazie tworzymy my sami, wieszając banery i ogłoszenia, najczęściej nie zdając sobie sprawy z tego, jak szpecimy otoczenie.