ZTM w Warszawie właśnie zaproponował zmiany w przebiegu tras i częstotliwości kursowania autobusów na liniach obsługujących gminy Piaseczno i Lesznowola. Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa długo czekają na zmiany. Pojawia się szansa na rozwiązanie albo przynajmniej na złagodzenie problemów związanych z korzystaniem z komunikacji miejskiej przez naszych mieszkańców.

Zapoznaj się z proponowanymi zmianami i wyraź swoją opinię. Szczegóły znajdziesz tutaj.