Tematem posiedzenia komisji było zaopiniowanie uchwały 9.23 w sprawie przyjęcia programu współpracy MiGP z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Temat referowała p. Goch.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.