Na komisji został pozytywnie rozpatrzony wniosek CK dotyczący nadania Honorowego Obywatela Miasta Piaseczno Józefowi Wilkoniowi.

Naczelnik BPiI zaproponował aby uroczystość nadania tytułu odbyła się na Rynku w Piasecznie w trakcie wrześniowych obchodów jubileuszu twórczości J. Wilkonia.

Radna Magdalena Woźniak poinformowała o prowadzonej przez urząd gminnej Ewidencji Zabytków. Stowarzyszenie przyjaciół Zalesia Dolnego opowiedziało się za objęciem Zalesia układem urbanistycznym z wpisem pod ochronę Konserwatora Zabytków. Co nie znalazło akceptacji wszystkich mieszkańców.

Radny Michał Rosa przedstawił sprawę dotyczącą budynku i terenu należącego do PKP – urząd GP zgłosił się do PKP SA o przekazanie terenu na rzecz Gminy Piaseczno w celu odtworzenia historycznego wyglądu w/w terenu.

Komisja wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego z PKP SA celem późniejszego przejęcia przez Gminę Piaseczno.

Radna Magdalena Woźniak poinformowała, że otrzymała ofertę dotyczącą wykonania grafik na budynku skate parku, zaproponowała spotkanie z uznanym w świecie grafikiem.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.