Tematami komisji było:

  • opiniowanie uchwał na bieżącą sesję
  • wnioski naczelnika wydziału BPiI
  • Rewitalizacja Parku Miejskiego
  • skwer Kisiela

Zaproszony  naczelnik BPiI p. Łukasz Wyleziński przedstawił propozycję zorganizowania wystawy na 1.09.2015 na placu Piłsudskiego, dotyczącą obrony miasta w 1939 roku, komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję.

Omówiono inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia akcji informacyjnej w sprawie zakupu „Pudełko Życia” z budżetu BPiI. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Naczelnki wydziału IT p.W. Rasiński przedstawił informację na temat przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie prac ziemnych w zakresie infrastruktury Kanału Perełki. Ma to bezpośredni wpływ z rewitalizacją Skweru Kisiela.

Pełnomocnik burmistrza p. Daniel Putkiewicz przedstawił plan prac nad rewitalizacją Parku Miejskiego w Piasecznie. Projekt jest zakończony, oczekujemy pozwolenia na budowę.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.