Tematem posiedzenia komisji było omówienie budżetu CK na rok 2016. Temat referowała dyrektor CK p. Magdalena Gawrych. Wydatki kultury zostały zaplanowane na poziomie obecnego roku. P. dyrektor złożyła wniosek o dodatkową kwotę 70 tyś złotych na zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Piasecznie. Pani Magdalena Woźniak złożyła dwa wnioski z zapytaniem do CK. Na tym komisja zakończyła posiedzenie.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.