Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Piasecznie zaprasza do udziału w opinii społecznej dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

Opinia społeczna posłuży Gminie Piaseczno do przygotowania diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia tym osobom pomocy w dostępie do aktywności w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Ankieta jest anonimowa, skierowana do mieszkańców gminy Piaseczno z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.

Do udziału w ankiecie zapraszamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, w tym osoby starsze, chore mające trudność w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. Obejmuje pomoc w wydostaniu się z domu lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Obejmuje również sytuację, w których z transportu korzysta w tym samym czasie może kilka osób o ile, pozwalają na to warunki pojazdu.

Opinia zostanie przeprowadzona w formie ANONIMOWEJ ANKIETY elektronicznej dostępnej również na stronie www.piaseczno.eu, wśród pełnoletnich mieszkańców gminy Piaseczno w dniach 22.03.2021 – 12.04.2021r. Ankieta przeprowadzana jest również pod nr. tel. 508 54 55 01.

Wyniki opinii zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mgops.piaseczno.eu.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: edyta.banasiewicz@mgops.piaseczno.eu

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.