Przypominamy o trwającym obecnie wyłożeniu do publicznego wglądu nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia. Dzisiaj odbywa się tzw. wysłuchanie publiczne – czyli prezentacja projektu planu dla wszystkich zainteresowanych.

Prezentacja odbędzie się w stołówce szkoły przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu, o godz. 19.00. Przedstawiciele urzędu miasta i projektanci-urbaniści omówią nowy projekt planu, zobaczymy jak zmienił się on w stosunku do pierwszej wersji i po uwagach, które w lutym 2017 r. zostały złożone przez zainteresowane strony.

Zapraszamy.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

18.08.2017

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.