Nowy miejscowy plan zagospodarowania dla Józefosławia został dzisiaj uchwalony przez Radę Miejską w Piasecznie. Po kliku latach prac, dwóch wyłożeniach, tysiącach uwag złożonych przez zainteresowane strony, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przekazał projekt uchwały z nowym mpzp do Rady Miejskiej w grudniu 2017 r. Uchwalony dzisiaj plan musi jeszcze przejść weryfikację prawną wojewody mazowieckiego i być opublikowany w urzędowym dzienniku, wtedy zacznie obowiązywać. Czekamy zatem z nadzieją, że rozstrzygnięć nadzorczych wojewody nie będzie a jeśli już, to będą one nieznaczne.

Ale to i tak już dziś wielki dzień dla mieszkańców Józefosławia. Wystarczy popatrzeć na obowiązujące obecnie plany i porównać je z nowymi rysunkami i tekstem. Nowy plan to nowe przestrzenie publiczne, nowe ciągi piesze i połączenia komunikacyjne, nowe ustalenia w zakresie intensywności zabudowy. To też koszty (odszkodowania, wykupy, inwestycje )– radni uchwalając ten plan, zaakceptowali, że w przyszłości będzie to obciążeniem budżetu całej gminy. Wszystko po to, aby nam żyło się tu lepiej i aby rozwój Józefosławia był bardziej zrównoważony. Za to należą się słowa uznania i podziękowania dla wszystkich radnych Rady Miejskiej w Piasecznie.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wynikiem kompromisu. Drogi czy przestrzeń publiczna zlokalizowane są przecież na prywatnych gruntach, zmniejszenie intensywności zabudowy ogranicza możliwości inwestycji – to wszystko dotyka właścicieli nieruchomości. Z kolei obecni mieszkańcy oczekują jeszcze większego ograniczenia zabudowy, więcej terenów pod przestrzeń publiczną i tereny zielone. To są sprzeczne interesy i plan nie zadowoli wszystkich, ten kompromis trzeba było znaleźć. W naszej ocenie to się udało i jako społeczność odnieśliśmy ogromny sukces, przekonując Radę Miejską do wprowadzenia tak korzystnych dla Józefosławia zmian w mpzp.

Jako radni z Józefosławia zabiegaliśmy o to, by jak najwięcej mieszkańców miało możliwość zapoznania się z propozycjami gminy i zaangażowało się w proces zmiany planu. Dzięki temu mieliśmy bezprecedensowe w historii gminy konsultacje społeczne w trakcie pierwszego wyłożenia, które trwało ponad 2 miesiące. To dzięki uwagom nas wszystkich, nowy projekt planu przyjął taki a nie inny kształt w drugim wyłożeniu. O naszym (mieszkańców) wspólnym sukcesie niech świadczy fakt, że liczba pojedynczych uwag po drugim wyłożeniu była ok 10x mniejsza niż po pierwszym wyłożeniu (ok. 1100 vs 12600).

O nowym planie zagospodarowania będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać, szczególnie dlatego, że w przestrzeni medialnej i społecznościowej pojawia się tak wiele nierzetelnych informacji na temat zarówno planu jak i naszej roli w procesie jego uchwalania. Łatwo jest krytykować, negować, spekulować i straszyć, trudniej tłumaczyć i przekonywać mieszkańców, szczególnie tych niezadowolonych z przyjętych w planie rozstrzygnięć. My jednak zdecydowaliśmy się tłumaczyć i przekonywać, narażając się często na pretensje i oskarżenia. Ale dzisiaj, po uchwaleniu takiej wersji planu mamy ogromną satysfakcję i uważamy, że było warto.

 Informacje na temat procedury uchwalania planu, projekty planów, uwagi i ich rozstrzygnięcia można znaleźć na stronach www urzędu miasta i gminy, łącznie z linkiem do nagrania z przebiegu dzisiejszej sesji. Każdy może zapoznać się z wyjaśnieniami burmistrza i naczelnika wydziału urbanistyki i architektury w zakresie rozstrzygnięcia niektórych kontrowersyjnych uwag po drugim wyłożeniu. Wszystko jest publicznie dostępne i transparentne. 

Więcej informacji o planie i procedurze uchwalania zmian w mpzp można również znaleźć w artykułach w zakładce PLANOWANIE PRZESTRZENNE oraz na stronie www UMiG: https://piaseczno.eu/plan-dla-jozefoslawia-uchwalony/

Robert Widz, Katarzyna Krzyszkowska-Sut, mieszkańcy Józefosławia

Radni Rady Miejskiej w Piasecznie

17.01.2018

5 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.